آغاز یک زندگی جدید در سوئد

آخرین به روز رسانی: 20 6 2019

در این قسمت اطلاعاتی در مورد کارهایی که باید انجام دهید و اداراتی که بایستی پس دریافت اجازه اقامت به آنها مراجعه کنید اطلاعاتی دریافت می کنید.

Skatteverket (اداره کل مالیات)
بانک
Arbetsförmedlingen (اداره کاریابی)
  • با ادارۀ کاریابی تماس بگیرید

    پس از دریافت اجازۀ اقامت مهم است که در اسرع وقت با ادارۀ کاریابی تماس بگیرید. ادارۀ کاریابی تعیین می کند که آیا شما می توانید در برنامه استقرار زندگی و کار شرکت کنید یا نه. یادتان نرود تصمیمی را که از اداره مهاجرت دریافت کرده اید بهمراه داشته باشید. ابتدا پس از این ملاقات می توانید از صندوق بیمه های اجتماعی کمک هزینه استقرار درخواست کرده و شرکت در فعالیت های رسیدن به کار و تحصیل را آغاز کنید.

Försäkringskassan (صندوق بیمه)