آغاز یک زندگی جدید در سوئد

آخرین به روز رسانی: 20 6 2019

در این قسمت اطلاعاتی در مورد کارهایی که باید انجام دهید و اداراتی که بایستی پس دریافت اجازه اقامت به آنها مراجعه کنید اطلاعاتی دریافت می کنید.

Skatteverket (اداره کل مالیات)
بانک
Arbetsförmedlingen (اداره کاریابی)
 • با ادارۀ کاریابی تماس بگیرید

  پس از دریافت اجازه اقامت مهم است که در اسرع وقت با ادارۀ کاریابی تماس بگیرید. ادارۀ کاریابی تعیین می کند که آیا شما می توانید در برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) شرکت کنید یا نه.

  وقتی به اداره کاریابی مراجعه می کنید بایستی تصمیم اجازه اقامت خود را که از اداره مهاجرت دریافت کرده اید، بهمراه داشته باشید. اولین اتفاقی که می افتد آنست که شما و اداره کاریابی یک بررسی انجام می دهید تا یک برنامه اجرایی مناسب برای شما تنظیم شود. این بررسی می تواند پیش از ثبت احوال شدن شما و دریافت شماره شناسائی فردی آغاز شود ولی بایستی اسناد و مدارک اجازه اقامت خود را نشان داده و هویت خود را احراز کنید. در طول مدت بررسی از صندوق بیمه های اجتماعی (Försäkringskassan) پول دریافت می کنید.

  برای نامنویسی در برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) بایستی ثبت احوال شده و شماره شناسائی فردی دریافت کرده باشید. بنابراین مهم است که شما هنگام گزارش مهاجرت به سوئد به سوالات اداره مالیات پاسخ دهید تا در اسرع وقت ثبت احوال شوید.

  شما باید در برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) نامنویسی شده باشید تا بتوانید فعالیت های خود را در راه رسیدن به کار و یا تحصیل آغاز کنید. در اینصورت از امکان درخواست پول برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) از صندوق بیمه های اجتماعی (Försäkringskassan) برخوردار می شوید.

  اگر به تازگی به سوئد آمده اید و در برنامۀ استقرار یابی و جایگیری شرکت میکنید دورۀ سال فشرده میتواند برای شما مناسب باشد. در طی این یک سال شما میتوانید با سرعت زیاد زبان بخوانید و یا در محل کاری به صورت تمام وقت و در اوقات آزاد خود کارآموزی کنید. هدف از این برنامه این است که هر چه زودتر کار پیدا کنید.

Försäkringskassan (صندوق بیمه)