تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی: 8/12-2022

وقتی اجازه اقامت با مدت محدود شما خاتمه می یابد امکان درخواست تمدید آن وجود دارد. اگر هنوز به محافظت نیاز داشته باشید می توانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید. در برخی موارد همچنین می توانید در صورت داشتن سایر دلایل اجازه اقامت بگیرید و در سوئد بمانید.

برای تمدید اجازه اقامت اینطوری عمل کنید

شما بایستی قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان خود تقاضای تمدید کنید. حداکثردو ماه قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان تان می توانید تقاضای تمدید کنید.

در وبگاه اداره مهاجرت درخواست کنید

در وبسایت اداره مهاجرت سوئد یک خدمات الکترونیکی برای درخواست تمدید اجازه اقامت وجود دارد. این خدمات به زبان های سوئدی و انگلیسی وجود دارد. شما باید با شناسه بانکی (Bank-ID) وارد وبسایت شوید.

اگر به موقع برای تمدید اجازه اقامت درخواست نکنید

اگر قبل از خاتمه اجازه اقامت قدیمی برای اجازه اقامت جدید درخواست نکنید حق ندارید در مدتی که منتظر تصمیم هستید کار کنید. شما همچنین ممکن است برخی مزایا را مانند کمک مالی استقرار، کمک هزینه آموزشی یا پول والدین را نیز از دست بدهید.

اگر در سطح دبیرستان درس می خوانید

برای حفظ اجازه اقامت خود برای تحصیل در مقطع دبیرستانی بایستی مرتباً نشان دهید که فعالانه در کلاسهای درس خود شرکت داشته اید. وقتی موعد نشان دادن وضعیت تحصیلی تان فرا برسد اداره مهاجرت با شما تماس می گیرد.

وقتی تحصیل در مقطع دبیرستانی خود را به پایان برسانید می توانید درخواست اجازه اقامت دائم بکنید مشروط بر آنکه بتوانید پول به اندازه کافی درآمد داشته باشید که از عُهده امرار معاش خود بر بیایید.

درخواست اجازه اقامت دائم

برای دریافت اجازه اقامت دائم باید دارای شرایط زیر باشید:

  • واجد شرایط لازم برای تمدید اجازه اقامت باشید،
  • حداقل سه سال اجازه اقامت داشته باشید،
  • خودتان بتوانید امرار معاش کنید،
  • وضعیت زندگی شما مرتب و منظم باشد.