تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی: 24 3 2020

وقتی اجازه اقامت با مدت محدود شما خاتمه می یابد امکان درخواست تمدید آن وجود دارد. اگر هنوز به محافظت نیاز داشته باشید می توانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید. در برخی موارد همچنین می توانید در صورت داشتن سایر دلایل اجازه اقامت بگیرید و در سوئد بمانید.

برای تمدید اجازه اقامت اینطوری عمل کنید

شما بایستی قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان خود تقاضای تمدید کنید. حداکثردو ماه قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان تان می توانید تقاضای تمدید کنید.

در وبگاه اداره مهاجرت درخواست کنید

شما باید برای تمدید اجازه اقامت تان در وبسایت اداره مهاجرت درخواست دهید. برای درخواست تمدید اجازه اقامت در وبسایت به یک کُد شخصی نیاز دارید. این کُد را در نامه ای دریافت می کنید که اداره مهاجرت دو ماه قبل از انقضای اجازه اقامت تان برای شما ارسال می کند.

اگر به موقع برای تمدید اجازه اقامت درخواست نکنید

اگر قبل از خاتمه اجازه اقامت قدیمی برای اجازه اقامت جدید درخواست نکنید حق ندارید در مدتی که منتظر تصمیم هستید کار کنید. شما همچنین ممکن است برخی مزایا را مانند کمک مالی استقرار، کمک هزینه آموزشی یا پول والدین را نیز از دست بدهید.

اگر در سطح دبیرستان درس می خوانید

اگر در سطح دبیرستان درس می خوانید و سن شما بین 17 تا 24 سال است در برخی موارد می توانید اجازه اقامت با مدت محدود طولانی تری دریافت کنید تا تحصیلات خود را به پایان برسانید.

این امر شامل افرادی است که در دبیرستان، دبیرستان ویژه یا مشابه آن بطور مثال در یک دبیرستان همگانی بزرگسالان (folkhögskola) یا آموزشگاه کمونی بزرگسالان (Komvux) درس می خوانند.

طول مدت اجازه اقامت با مدت محدود به مدت زمان باقیمانده دوره آموزشی بستگی دارد.

برای حفظ اجازه اقامت خود برای تحصیل در مقطع دبیرستانی بایستی مرتباً نشان دهید که فعالانه در کلاسهای درس خود شرکت داشته اید. وقتی موعد نشان دادن وضعیت تحصیلی تان فرا برسد اداره مهاجرت با شما تماس می گیرد.

وقتی تحصیل در مقطع دبیرستانی خود را به پایان برسانید می توانید درخواست اجازه اقامت دائم بکنید مشروط بر آنکه بتوانید پول به اندازه کافی درآمد داشته باشید که از عُهده امرار معاش خود بر بیایید.

درخواست اجازه اقامت دائم

اگر از کار خود درآمد کافی داشته یا دارای شرکت/کسب و کار خصوصی باشید می توانید اجازه اقامت دائم درخواست کنید.

شما همچنین باید زبان سوئدی بلد باشید در بارۀ جامعه سوئد آگاهی داشته باشید تا اجازه اقامت دائم دریافت کند.