تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی: 12 2 2020

وقتی اجازه اقامت با مدت محدود شما خاتمه می یابد امکان درخواست تمدید آن وجود دارد. اگر هنوز به محافظت نیاز داشته باشید می توانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید. در برخی موارد همچنین می توانید در صورت داشتن سایر دلایل اجازه اقامت بگیرید و در سوئد بمانید.

برای تمدید اجازه اقامت اینطوری عمل کنید

شما بایستی قبل از خاتمه اجازه اقامت با مدت محدود درخواست تمدید کنید. حداکثر سه ماه قبل از خاتمه اجازه اقامت می توانید درخواست تمدید کنید.

اگر به موقع برای تمدید اجازه اقامت درخواست نکنید

اگر قبل از خاتمه اجازه اقامت قدیمی برای اجازه اقامت جدید درخواست نکنید حق ندارید در مدتی که منتظر تصمیم هستید کار کنید. شما همچنین ممکن است برخی مزایا را مانند کمک مالی استقرار، کمک هزینه آموزشی یا پول والدین را نیز از دست بدهید.

اگر در سطح دبیرستان درس می خوانید

اگر در سطح دبیرستان درس می خوانید و سن شما بین 17 تا 24 سال است در برخی موارد می توانید اجازه اقامت با مدت محدود طولانی تری دریافت کنید تا تحصیلات خود را به پایان برسانید.

این امر شامل افرادی است که در دبیرستان، دبیرستان ویژه یا مشابه آن بطور مثال در یک دبیرستان همگانی بزرگسالان (folkhögskola) یا آموزشگاه کمونی بزرگسالان (Komvux) درس می خوانند.

طول مدت اجازه اقامت با مدت محدود به مدت زمان باقیمانده دوره آموزشی بستگی دارد.

برای حفظ اجازه اقامت برای تحصیلات دبیرستانی بایتسی مرتباً نشان دهید که فعالانه در آموزش شرکت داشته اید. بطور مثال بایستی نمرات یا گواهی از مدرسه به اداره مهاجرت بفرستید که نشان دهد در کلاس های درس حضور داشته اید.

وقتی تحصیلات دبیرستانی شما به پایان رسید می توانید اجازه اقامت دائم درخواست کنید مشروط بر آنکه درآمد کافی برای امرار معاش داشته باشید.

درخواست اجازه اقامت دائم

اگر در سوئد کار می کنید یا با شریک زندگی خود در سوئد زندگی می کنید می توانید اجازه اقامت دائم درخواست کنید.

اگر در سوئد کار می کنید

اگر از کار خود درآمد کافی داشته یا دارای شرکت/کسب و کار خصوصی باشید می توانید اجازه اقامت دائم درخواست کنید.

اگر با شریک زندگی خود در سوئد زندگی می کنید

اگر با شریک زندگی خود که تابعیت سوئدی یا اجازه اقامت دائم دارد زندگی می کنید می توانید بخاطر رابطه خویشاوندی با شریک زندگی خود اجازه اقامت دائم درخواست کنید.

اگر حداقل دو سال با هم زندگی کرده باشید می توانید اجازه اقامت دائم دریافت کنید. اگر کمتر از دو سال باهم زندگی کرده باشید می توانید اجازه اقامت با مدت محدود حداکثر تا دو سال دریافت کنید.