مدرسه

آخرین به روز رسانی: 5 7 2019

قوانین مختلفی وجود دارند که گویای نقش مدرسه برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند به بهترین نحوی رشد کنند. برای مثال مدرسه باید به نیازهای مختلف دانش آموزرا مد نظرداشته باشد. همچنین برنامه های آموزشی وجود دارند که میگوید شاگرد دردرسها و سالهای تحصیلی مختلف چه چیزهایی را باید آموخته باشد. در اینجا در بارۀ مدرسه در سوئد میتوانید بخوانید

 • اهداف آموزشی کلاسهای مختلف و ماده های درسی در مدارس

  برای مدرسۀ ابتدایی/راهنمائی هدفهای مختلفی گذارده شده است. بعنوان یک امر کلی جهت مدارس ابتدایی/راهنمائی هدف وجود دارد و برای اینکه مشخص شود که آیا یک دانش آموز در یک ماده درسی قبولی گرفته است اهداف آموزشی وجود دارد. در بارۀ اینکه چه مواردی در ماده های درسی مختلف را بایستی یاد بگیرید و زمانیکه مدرسه را تمام میکنید چقدر باید معلومات داشته باشید، توضیحاتی وجود دارد.

  معلوماتی که دانش آموز باید داشته باشد تا به یک حد نصاب آموزشی برسد و برای آنکه به کلاس بالاتر برود در برنامه موسوم به برنامه آموزشی سراسری برای مدارس ابتدائی/راهنمائی و دبیرستان تدوین شده است.

 • ارزیابی و نمره

  طی سالهای تحصیلی 5-1 دانش آموزان در هر موضوع درسی یک ارزیابی میگیرند. این ارزیابی برای این است که بدانید در موضوعهای مختلف درسی در چه حدی هستید.

  از سال تحصیلی 6 به بعد یک بار در هر ترم نمره میگیرید. کلیۀ ماده های درسی مدرسۀ ابتدایی/راهنمائی شرط حد نصاب معلومات دارد. شرط حدنصاب معلومات برای این است که یک دانش آموز بداند برای دریافت یک نمرۀ مشخص به چه چیزی نیاز دارد. مقیاس نمره 6 مرحله ای و از A تا F است. پنج مرحلۀ قبولی A، B، C، D و E میباشند. اِف یعنی اینکه دانش آموز قبول نشده است.

  در دبیرستان، دانش آموزان کارنامۀ هر کلاس و کار دبیرستانی پایان گرفته را دریافت میکنند. کلیۀ کلاسهای دبیرستان شرط دانش دارند. شرط دانش برای این است که یک دانش آموز بداند برای دریافت یک نمرۀ مشخص به چه چیزی نیاز دارد. چنانچه دارای شرایط امتحان نهایی باشید پس از تحصیلات یک دیپلم دریافت خواهید نمود، در غیر اینصورت مدرسه یک مدرک تحصیلی صادر میکند.

 • مدرسه اجباری در دوران ابتدایی/راهنمائی

  ما در سوئد آموزش اجباری برای دوران ابتدایی داریم. آموزش اجباری هم جزو حقوق شهروندان و هم جزو وظایف آنان است. آموزش اجباری یعنی اینکه شما از حق تحصیل در دوره‌ی ابتدایی برخوردار هستید اما همچنین به این معناست که شما در هر آنچه که مدرسه ترتیب می‌دهد باید شرکت کنید.

  ترم پاییزه ای که کودک شش سالش تمام میشود اجبار مدرسه رفتن شروع میشود. کلاس پیش دبستانی اجباری است. چنانچه دلایل ویژه باشد اجبار مدرسه رفتن تا ترم پاییزی سالی که کودک هفت سالش تمام شود صدق نخواهد کرد. در برخی موارد امکان شروع مستقیم در مدرسۀ ابتدایی، مدرسۀ ابتدایی کودکان دارای نیازهای ویژه یا مدرسۀ خاص وجود دارد. در اغلب موارد مدرسه اجباری 10 سال است.

  اگر پس از پایان دوران آموزش اجباری از عهده قبولی آن بر نیامده اید، حق خواندن و تمام کردن این دوران را تا دو سال بعد نیز دارید. این به معنای تمدید کردن مدت زمان آموزش اجباری نیست. شما میتوانید گام بعدی بسوی دبیرستان و برنامه مقدماتی دبیرستان را بردارید. این شمایید که انتخاب میکنید که در دوران ابتدایی بمانید یا دوران مقدماتی را در دبیرستان شروع کنید. تحصیلات اجباری شامل دوره دبیرستان نمیشود اما از شما که در یک رشته ی تحصیلی در دبیرستان شرکت دارید انتظار می رود که در کلاس درس حاضر باشید.

 • گفتگوی پیشرفت تحصیلی

  حداقل یک بار در ترم بایستی آموزگار، دانش آموز (شما) و قیم یا سرپرست شما یک گفتگوی پیشرفت تحصیلی داشته باشند. هنگام گفتگوی پیشرفت تحصیلی در بارۀ اینکه به چه طریق بهتری میتوان به پیشرفت شما کمک نمود صحبت خواهد شد. هم در بارۀ پیشرفت دانش و هم پیشرفت روابط اجتماعی صحبت خواهد شد. 

 • سازگار سازیهای اضافی و پشتیبانی ویژه

  چنانچه احتمال میرود که شما به شرط دانش در یک یا چند موضوع درسی نخواهید رسید، بعنوان دانش آموز حق برخورداری از اقدامات پشتیبانی دارید. این میتواند نیاز به تطبیق دهی های اضافی یا پشتیبانی ویژه باشد. سازگار سازیهای فوق العاده اغلب اقدامات حمایتی کوچکتر در تدریس عادی میباشد. 

  چنانچه احتمال داده شود دانش آموزی که سازگار سازیهای اضافی را دریافت میکند ولی به حدنصاب معلومات نمیرسد، بایستی آموزگار این مسئله را به مدیر مدرسه گزارش دهد. مدیر مدرسه در اینصورت بایستی تحقیق کند آیا دانش آموز به پشتیبانی ویژه نیاز دارد، آیا مدرسه بایستی یک برنامۀ اقداماتی تنظیم نماید.

 • دبیرستان

  رفتن به دبیرستان داوطلبانه/اختیاری است. در دبیرستان می توانید رشته های مختلف سراسری یا برنامه های مقدماتی را بخوانید. در میان رشته های سراسری رشته های فنی و حرفه ای و رشته های آماده سازی برای تحصیل در سطح آموزش عالی وجود دارند.

  برای اینکه بتوانید در یک رشته فنی و حرفه ای شرکت کنید، باید در ماده های درسی زبان سوئدی یا سوئدی به عنوان زبان دوم، انگلیسی، ریاضی و در پنج ماده درسی دیگر نمره قبولی داشته باشید. در مجموع بایستی در هشت ماده درسی نمره قبولی داشته باشید.

  برای آنکه بتوانید در یک رشته آماده سازی دانشگاه و مدارس عالی تحصیل کند بایستی در ماده های درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم، زبان انگلیسی، ریاضی و ده مادۀ درسی دیگر نمره قبولی گرفته باشید. یعنی داشتن نمرۀ قبولی در جمعاً دوازده ماده درسی لازم است.

  اگر برای ورود به یکی از رشته های سراسری واجد شرایط نباشید می توانید یکی از چهار برنامه مقدماتی را بخوانید. رشته های مقدماتی از نظر شتاب تحصیلی، ابعاد و محتوا انعطاف پذیر هستند. این رشته ها باید همچنین با پیش دانش ها و نیازهای شما نیز سازگار باشند.

 • گزینه های دیگر وجود دارند

 • چنانچه نظراتی در بارۀ مدرسه دارید یا از چیزی ناراضی هستید

  چنانچه نظراتی در بارۀ مدرسه دارید یا از چیزیکه مربوط به دوران تحصیل شماست ناراضی هستید ، در وهلۀ اول بایستی با یک آموزگار یا یک مدیر مدرسه تماس بگیرید. 

  چنانچه احساس میکنید آموزگار یا مدیر مدرسه به شما گوش نمیدهند میتوانیدبا اداره متولی مدرسه تماس بگیرید. بالا دست مدارس کمونی ، کمون میباشد و برای یک مدرسۀ آزاد، هیئت مدیره میباشد. چنانچه همچنان فکر میکنید که نظرات شما جدی گرفته نشده، میتوانید به بازرسی مدارس شکایت کنید. بازرسی مدارس یک ادارۀ دولتی ناظر بر مدارس میباشد.

 • نمایندۀ کودک- و دانش آموز (BEO)

  کلیه افراد حق دارند در مدرسه احساس امنیت کنند. با این وجود چنانچه با شما بد برخورد میشود یا تحت تمسخر و آزار قرار دارید، بایستی مدرسه به شما کمک کند. چنانچه از طرف سایر دانش آموزان یا بزرگتر ها در مدرسه با شما بد برخورد میشود، میتوانید با نمایندۀ کودک- و دانش آموز (ب اِ او) تماس بگیرید .

نظام آموزشی

نظام آموزشی سوئد شامل فعالیت های مختلف و اقسام آموزش ها میباشد. در زیر یک نظر اجمالی داده میشود.

پیش دبستانی

پیش دبستانی یک فعالیت گروهی آموزشی جهت کودکان از 1 سال تا شروع مدرسه میباشد. کودکان در سنین مختلف مهد کودک را شروع کرده و مدت زمان مختلف در آن شرکت میکنند. فعالیت مهد کودک بایستی برای والدین منجمله ادغام والدین بودن و کار یا تحصیل را میسر سازد.

کلاس پیش دبستانی

کلاس پیش دبستانی یک نوع مدرسۀ اجباری است. اکثر کودکان از ترم پاییزی که به 6 سالگی تمام می رسند به کلاس پیش دبستانی میروند. این آموزش بایستی مشوق پیشرفت کودک باشد و آنها را برای ادامۀ تحصیلات آماده سازد.

خانۀ اوقات فراغت

کمون ها موظفند تا ترم بهاری که کودک 13 سالش تمام میشود خانۀ اوقات فراغت ارائه دهند. از ترم پاییزی که کودک 10 سالش تمام میشود بجای خانۀ اوقات فراغت، کمون ها میتوانند فعالیت آزاد اوقات فراغت ارائه دهند. خانۀ اوقات فراغت بایستی مکمل کلاس پیش دبستانی و مدرسه باشد تا برای والدین تلفیق والدین بودن با کار یا تحصیلات را میسر سازد.

مراقبت آموزشی

چنانچه درخواست شود، بجای مهد کودک یا خانۀ اوقات فراغت بایستی کمون ها تلاش کند که مراقبت آموزشی ارائه دهند.

تحصیلات ابتدایی/راهنمائی

ترم پاییزه ای که کودک شش سالش تمام میشود اجبار مدرسه رفتن شروع میشود. کلاس پیش دبستانی اجباری است. چنانچه دلایل ویژه باشد اجبار مدرسه رفتن تا ترم پاییزی سالی که کودک هفت سالش تمام شود صدق نخواهد کرد. در برخی موارد امکان شروع مستقیم در مدرسۀ ابتدایی، مدرسۀ ابتدایی کودکان دارای نیازهای ویژه یا مدرسۀ خاص وجود دارد. در اغلب موارد مدرسه اجباری 10 سال است.

مدارس ویژه

وظیفه اجبارى تحصیل از ترم پاییز که کودک به سن ٦ سالگی می رسد، آغاز ميگردد. كلاس پيش دبستانى اجبارى است. مدارس ویژه از كلاس پيش دبستانى تا كلاس ١٠ تدریس دارند.

مدارس ابتدایی /راهنمائی عقب افتاده ها

مدارس ابتدایی /راهنمائی عقب افتاده ها بایستی به تمام کودکانی که دارای اختلالات رشدی میباشند آموزشی مناسب شرایط هر کودک ارائه دهد.

تحصیلات دبیرستانی

تحصیلات دبیرستانی دانش مقدماتی برای ادامه تحصیل و شغل و حرفه آینده زا برای شما فراهم می کند. در چارچوب تحصیلات دبیرستانی۱۸ رشته سراسری وجود دارد: شش رشته آماده سازی برای تحصیل در آموزش عالی و ۱۲ برنامه فنی و حرفه ای. همچنین شش رشته تحصیلی دبیرستانی که از سراسر کشور میتوان برای آنها تقاضا داد و چهار برنامه مقدماتی نیز وجود دارد.

دبیرستان ویژه

برنامه سراسری و برنامه های فردی که بتوان انتخاب نمود وجود دارند. جهت اطلاع از اینکه آیا دبیرستان ویژه تحصیل درستی برای دانش آموز هست، قبل از اینکه یک دانش آموز دبیرستان ویژه را شروع کند، کمون یک قضاوت آموزشی، روانشناسی، پزشکی و اجتماعی از وی بعمل میآورد.