مدرسه

آخرین به روز رسانی: 5 7 2019

قوانین مختلفی وجود دارند که گویای نقش مدرسه برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند به بهترین نحوی رشد کنند. برای مثال مدرسه باید به نیازهای مختلف دانش آموزرا مد نظرداشته باشد. همچنین برنامه های آموزشی وجود دارند که میگوید شاگرد دردرسها و سالهای تحصیلی مختلف چه چیزهایی را باید آموخته باشد. در اینجا در بارۀ مدرسه در سوئد میتوانید بخوانید

نظام آموزشی

نظام آموزشی سوئد شامل فعالیت های مختلف و اقسام آموزش ها میباشد. در زیر یک نظر اجمالی داده میشود.

پیش دبستانی

پیش دبستانی یک فعالیت گروهی آموزشی جهت کودکان از 1 سال تا شروع مدرسه میباشد. کودکان در سنین مختلف مهد کودک را شروع کرده و مدت زمان مختلف در آن شرکت میکنند. فعالیت مهد کودک بایستی برای والدین منجمله ادغام والدین بودن و کار یا تحصیل را میسر سازد.

کلاس پیش دبستانی

کلاس پیش دبستانی یک نوع مدرسۀ اجباری است. اکثر کودکان از ترم پاییزی که به 6 سالگی تمام می رسند به کلاس پیش دبستانی میروند. این آموزش بایستی مشوق پیشرفت کودک باشد و آنها را برای ادامۀ تحصیلات آماده سازد.

خانۀ اوقات فراغت

کمون ها موظفند تا ترم بهاری که کودک 13 سالش تمام میشود خانۀ اوقات فراغت ارائه دهند. از ترم پاییزی که کودک 10 سالش تمام میشود بجای خانۀ اوقات فراغت، کمون ها میتوانند فعالیت آزاد اوقات فراغت ارائه دهند. خانۀ اوقات فراغت بایستی مکمل کلاس پیش دبستانی و مدرسه باشد تا برای والدین تلفیق والدین بودن با کار یا تحصیلات را میسر سازد.

مراقبت آموزشی

چنانچه درخواست شود، بجای مهد کودک یا خانۀ اوقات فراغت بایستی کمون ها تلاش کند که مراقبت آموزشی ارائه دهند.

تحصیلات ابتدایی/راهنمائی

ترم پاییزه ای که کودک شش سالش تمام میشود اجبار مدرسه رفتن شروع میشود. کلاس پیش دبستانی اجباری است. چنانچه دلایل ویژه باشد اجبار مدرسه رفتن تا ترم پاییزی سالی که کودک هفت سالش تمام شود صدق نخواهد کرد. در برخی موارد امکان شروع مستقیم در مدرسۀ ابتدایی، مدرسۀ ابتدایی کودکان دارای نیازهای ویژه یا مدرسۀ خاص وجود دارد. در اغلب موارد مدرسه اجباری 10 سال است.

مدارس ابتدایی /راهنمائی عقب افتاده ها

مدارس ابتدایی /راهنمائی عقب افتاده ها بایستی به تمام کودکانی که دارای اختلالات رشدی میباشند آموزشی مناسب شرایط هر کودک ارائه دهد.

تحصیلات دبیرستانی

دانش آموزان میتوانند برای رشته های سراسری که آماده ساز مدارس عالی یا آماده ساز حرفه و شغل است، درخواست کنند. همچنین چنانچه شخص فاقد صلاحیت برنامه های سراسری باشد، میتواند برای پنج رشته مقدماتی مختلف درخواست دهد. تحصیلات دبیرستانی دانش پایه جهت ادامۀ تحصیل و یک زندگی حرفه ای و شغلی در آینده را ایجاد می کند.

دبیرستان ویژه

برنامه سراسری و برنامه های فردی که بتوان انتخاب نمود وجود دارند. جهت اطلاع از اینکه آیا دبیرستان ویژه تحصیل درستی برای دانش آموز هست، قبل از اینکه یک دانش آموز دبیرستان ویژه را شروع کند، کمون یک قضاوت آموزشی، روانشناسی، پزشکی و اجتماعی از وی بعمل میآورد.