کمک هزینه و وام از سازمان سی.اِس.اِن

آخرین به روز رسانی: 30 10 2018

تحصیل کردن در سوئد اغلب رایگان است. شما می توانید انواع مختلف کمک هزینه ها و وام را از سازمان مرکزی حمایت های تحصیلی (CSN) دریافت کنید تا هزینه های خود در دوران تحصیل را بپردازید.

اگر اجازه اقامت دریافت کرده باشید نیز می توانید کمک هزینه و وام بگیرید. اینکه کدام کمک هزینه ها و وام را می توانید درخواست کنید به سن و سال شما و مقطع تحصیلی تان بستگی دارد.

فیلم از سازمان سی.اِس.اِن در بارۀ کمک هزینه های مختلف و وام را تماشا کنید

کمک مالی تحصیلی

اگر در دبیرستان درس می خوانید می توانید تا ترم بهار سالی که به سن 20 سالگی تمام برسید می توانید کمک مالی تحصیلی دریافت کنید. کمک مالی تحصیلی از کمک هزینه های مختلف مانند کمک هزینۀ آموزشی و فوق العاده اضافی تشکیل می شود.

وقتی به سن 16 سالگی تمام برسید و در دبیرستان مشغول تحصیل باشید می توانید کمک هزینۀ آموزشی درخواست کنید. بایستی تمام وقت مشغول تحصیل باشید.

اگر درآمد خانواده شما کم باشد می توانید فوق العاده اضافی درخواست کنید. اگر سن شما زیر 18 سال است و بدون والدین خود به سوئد آمده اید درآمد خودتان در نظر گرفته می شود.

اگر از مدرسه غیبت کنید حق دریافت کمک هزینه ها را ندارید. آنموقع سازمان سی.اِس.اِن پرداخت پول را به شما قطع می کند و ممکن است مجبور شوید پول های دریافتی را پس بدهید. حتی سایر کمک هزینه هایی که شما و خانواده تان می گیرند، بطور مثال کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تعدد فرزندان از صندوق بیمه های اجتماعی نیز تأثیر می گذارند.

حمایت مالی تحصیلی

از اول ماه ژوئن سالی که به سن 20 سالگی تمام می رسید می توانید حمایت مالی تحصیلی درخواست کنید. اگر بخواهید پس از دبیرستان بطور مثال در دانشگاه درس بخوانید می توانید حتی اگر سن شما زیر 20 سال باشد هم حمایت مالی تحصیلی درخواست کنید.

حمایت مالی تحصیلی از کمک هزینه و وام تحصیلی تشکیل می شود. اجباری ندارید پول قرض کنید. اگر مایل باشید می توانید فقط کمک هزینه تحصیلی را درخواست کنید. برای برخورداری از حق دریافت حمایت مالی تحصیلی بایستی واجد چند شرط مختلف باشید، بطور مثال بایستی تحصیلات شما حداقل نیمه وقت باشد.

اگر سرپرست فرزند باشید می توانید کمک هزینه فوق العاده دریافت کنید. به آن کمک هزینه فوق العاده گفته می شود.

اگر پول قرض کنید بایستی آنرا بازپرداخت کنید. اگر از سوئد نقل مکان کرده باشید نیز بایستی پول ها را پس بدهید. اینکه چه مبلغی و تا چه مدتی پرداخت کنید به مقدار وام و نرخ بهره بستگی دارد.

حمایت مالی آغاز تحصیل

آیا مدتی طولانی بیکار بوده اید و نیاز دارید در دبیرستان تحصیل کنید تا بتوانید کار پیدا کنید؟ در اینصورت از حق دریافت حمایت مالی آغاز تحصیل برخوردار هستید. این یک کمک هزینه است که می توانید برای حدود یک سال دریافت کنید و در کومووکس یا دبیرستان همگانی بزرگسالان درس بخوانید. برای برخورداری از حق دریافت حمایت مالی آغاز تحصیل بایستی بطور تمام وقت بیکار بوده و سن شما بین 25 تا 56 سال باشد. چندین شرط دیگر نیز وجود دارد که شما بایستی واجد آن شرایط هم باشید.

حمایت مالی آغاز تحصیل را از کمون محل زندگی خود درخواست کنید. کارمند مسئول شما در اداره کاریابی یا کمون می تواند به شما بگوید که با چه کسی بایستی تماس بگیرید.