بهداشت و درمان

آخرین به روز رسانی: 8/12-2022

همه افرادی که در سوئد زندگی می کنند بایستی درمان مورد نیاز خود را دریافت کنند. در این صفحات اطلاعات در مورد خدمات درمانی و خدمات دندانپزشکی در سوئد اطلاعات بیشتری پیدا می کنید.

1177 Vårdguiden، راهنمای درمانی 1177

در سوئد بهداری های ناحیه ها خدمات بهداشتی و درمانی را بر عُهده دارند. هر بهداری ناحیه دارای وبگاه مخصوص به خود است که در آن در مورد خدمات درمانی که در بیمارستان ها یا درمانگاه ارائه می شود اطلاعات وجود دارد. همچنین یک وبگاه مشترک بنام 1177 راهنمای خدمات درمانی برای همه بهداری های ناحیه ای نیز وجود دارد.

در وبگاه 1177 راهنمای خدمات درمانی می توانید در مورد اینکه کدام مطب درمانی به بهترین وجه برای ناراحتی یا نیاز شما مناست است مطالب بیشتری بخوانید. در آنجا همچنین مشخصات تماس و ساعات کار مطب های درمانی و دندانپزشکی مختلف در سراسر کشور نیز وجود دارد.

هزینه های درمانی

کودکان و نوجوانان زیر 20 سال در اغلب بهداری ناحیه ها از خدمات درمانی و دندانپزشکی رایگان برخوردارند. افراد بالای 20 سال اغلب هزینه ای برای مراجعات درمانی پرداخت می کنند. هزینه پرداختی در بهداری های ناحیه ای مختلف متفاوت است.

اگر اغلب به درمان نیاز دارید یک تأمین حداکثر هزینه وجود دارد. این تأمین برای آنست که هزینه های دارو و درمان شما بیش از حد بالا نروند.

نقصان کارکردی

یک فرد دارای نقصان کارکردی توان کمتری برای کارکردهای جسمی، روحی یا عقلی خود دارد. اگر نقصان کارکردی دارید می توانید کمک و حمایت دریافت کنید.

مورد خشونت قرار گرفتن

استفاده از خشونت، تهدید و وارد کردن صدمه به دیگران ممنوع است.
خشونت می تواند چهرهه ای مختلفی داشته باشد. خشونت بطور مثال
می تواند جسمی، روحی، جنسی، مالی و مادی باشد. اگر در معرض خشونت قرار گرفته اید حق دارید حفاظت و حمایت دریافت کنید.