داروخانه و دارو

آخرین به روز رسانی: 8/12-2022

برخی از داروها را با داشتن نسخه از دکتر می توانید خریداری کنید. ولی دارو های بدون نسخه نیز وجود دارد.

دارو را از داروخانه خریداری می کنید. برخی از داروهای بدون نسخه را از فروشگاههای دیگر، بطور مثال فروشگاههای مواد غذائی نیز می توانید خریداری کنید.

کارکنان داروخانه در باره بیماریها و داروها معلومات بسیار زیادی دارند. آنها می توانند به بسیاری از سوالات شما پاسخ دهند. در داروخانه همچنین اطلاعات و بروشورهایی در باره بیماری های مختلف وجود دارد.

همچنین می توانید از داروخانه و سایر فروشگاهها در اینترنت نیز دارو خریداری کنید. قبل از خرید کنترل کنید آیا وبسایت مجوز فروش دارو دارد یا نه. اگر از وبسایتی که مجوز ندارد خرید کنید ممکن است داروی تقلبی دریافت کنید.کنترل کنید که آیا نماد مشترک اتحادیه اروپا و نماد ملی داروخانه در وبسایت وجود دارد یا نه.