وبگاه هائی با اطلاعات، رهنمود و حمایت

آخرین به روز رسانی: 12 9 2018

 • ترافم

  ترافم تجربه چندین ساله برای کمک کردن به خانمها و دخترانی که در معرض خشونت قرار گرفته اند دارد. آنها بزبان های متعددی صحبت میکنند.

 • Unizon

  Unizon بیش از 130 کشیک زنان و کشیک دختران و دیگر فعالیت های حمایتی را در خود جمع کرده و برای جامعه ای عاری از خشونت و جامعه ای که در آن زنان با مردان مساویند کارمیکند. - SE

 • خط آرامش زنان

  خط آرامش زنان یک خط پشتیبانی تلفنی برای شما که تحت خشونت وتهدید هستید -SE

 • Killfrågor

  وبسایت Killfrågor.se یک چت حمایتی برای مردان و افراد تراجنسیتی است که بین 10 تا 18 سال سن دارند. در این وبسایت می توان بطور ناشناس با فعالان داوطلب چت کرد. - SE

 • 1000 Möjligheter

  Tusen Möjligheter میتواند به شما که زیر 25 سال سن دارید و در گذشته آسیب پذیری جنسی را تجربه کرده اید و یا اکنون در معرض خطر آسیب پذیری جنسی قرار دارید کمک کند و از شما حمایت نماید. - SE

 • انجمن ترانس FPES

  انجمن ترانس FPES، بیان کامل شخصیت سوئد، یک صدا برای افراد فراجنسی در جامعه می باشد. کارابن انجمن دادن اطلاعات در باره مسائل فراجنسی می باشد. - SE

 • سازمان سراسری برای پناهگاه زنان و دختران در سوئد ,ROKS

  روکس تقریبا 120 پناهگاه عضو دارد که از خانمها، دخترها و کودکانی که در معرض خشونت آقایان قرار گرفته اند، همچنین خانمهائی که روابط لزبین دارند، حفاظت و پشتیبانی میکند. - SE

 • سازمان "حقوق کودکان در جامعه" (BRIS)

  کودکان و نوجوانان زیر۱۸ سال میتوانند بصورت ناشناس و رایگان هنگام نیاز به یک بزرگسال به مراجعه کنند - SE

 • Yuomo - پذیرش جوانان در اینترنت به زبان های مختلف

  در این بخش می توانید اطلاعات بیشتری بخوانید و فیلم های درباره روابط جنسی، بهداشت، روابط و غیره ببینید.

 • کشیک بانوان و دختران سمیّه (Somaya)

  کشیک بانوان و دختران، سرپناهی برای بانوانی است که تحت خشونت قرار گرفته اند و آنها را راهنمائی و پشتیبانی میکند. در آنجا به زبانهای مختلفی صحبت می کنند.