تسلیم تقاضای پناهندگی

آخرین به روز رسانی: 17/10-2023

شما بایستی به اداره مهاجرت بگویید که می خواهید درخواست پناهندگی کنید.

شما می توانید در اداره مهاجرت شهرهای یوتبوری، مالمو، استکهلم، بودِن، نورشوپینگ، سوندسوال، اومئو، اوپسالا و اوره برو تقاضای پناهندگی کنید.

هر درخواست پناهندگی بایستی جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد. یعنی ادارۀ مهاجرت بایستی دلایل شخص شما را برای تقاضای پناهندگی در سوئد را بررسی کند.

در مدتی که پناهجو هستید لازم است چندین مرتبه به سوالات مشابهی از اداره مهاجرت جواب بدهید. علت اینکار این نیست که اداره مهاجرت حرف های شما را باور نمی کند. علت این است که اداره مهاجرت می خواهد مطمئن شود که حرف های شما فهمیده است و اینکه شما حرفی را فراموش نکرده باشید. گاهی اوقات وقتی مدتی گذشته باشد شما هم آسانتر می توانید در مورد مسائل دشوار تعریف کنید.

اولین ملاقات با اداره مهاجرت

اولین ملاقات شما با اداره مهاجرت کوتاه است. به سوالات بسیاری در مورد خودتان جواب خواهید داد. بطور مثال:

 • حال تان چطور است.
 • نام شما چیست.
 • تاریخ تولد شما کدام است.
 • در باره خانواده تان.
 • اینکه آیا آدرس و شماره تلفن والدین خود را دارید.
 • اهل کدام کشور هستید.
 • به چه زبانی حرف می زنید.
 • چطوری به سوئد سفر کرده اید.
 • چرا وطن خود را ترک کرده اید و فکر می کنید اگر برگردید برای شما اتفاقی خواهد افتاد.

شما بعداً دوباره بهمراه قیم (god man) یا وکیل تان اداره مهاجرت را ملاقات خواهید کرد. آنموقع درخواست پناهندگی خود را کامل می کنید.

افراد بزرگسال به شما کمک می کنند

شما که بدون والدین خود به سوئد آمده اید در دوران پناهجوئی از طرف افراد بزرگسال مختلفی کمک دریافت می کنید.

یکی از این افراد بزرگسال قیم (god man) نامیده می شود. قیم بطور مثال بایستی وقتی شما با اداره مهاجرت صحبت می کنید با شما باشد.

شما همچنین یک وکیل را نیز ملاقات خواهید کرد. وکیل فردی است که در مورد قوانین سوئد اطلاعات بسیاری دارد. وکیل بایستی به شما در تقاضای پناهندگی و شکایت از تصمیم در پرونده پناهندگی اگر شما از تصمیم راضی نباشید، کمک کند.

وقتی درخواست پناهندگی می کنید بایستی کارهای زیر را انجام دهید:

 • فُرم هایی را در مورد نام، تابعیت و خانواده تان تکمیل کنید.
 • گذرنامه یا سایر مدارک شناسائی خود را تسلیم کنید تا هویت خود را نشان دهید.
 • از شما عکس گرفته شود.
 • از اثر انگشت شما استفاده می شود تا ببیند آیا شما در یک کشور دیگر اروپائی تقاضای پناهدگی کرده اید، یا در یک کشور دیگر اروپائی اجازه اقامت یا ممنوعیت ورود دارید.
 • هویت خود را به ادارۀ مهاجرت بگویید. شما برای تعریف کردن بطور مثال چرا وطن خود را ترک کرده اید و چگونه به سوئد آمده اید از کمک یک مترجم شفاهی برخوردار می شوید.
 • درخواست کمک مالی اگر شما پولی نداشته باشید. یک کارت بانکی دریافت می کنید و به شما در مورد کمک های مالی که می توانید درخواست کنید اطلاع رسانی می شود. افرادی که به سن 16 سالگی تمام رسیده باشند خودشان می توانند درخواست کمک مالی کرده و یک کارت بانکی برای خودشان دریافت کنند. اگر شما زیر 16 سال باشید قیم برای شما درخواست کمک مالی کرده و پول های شما را اداره می کند.
 • در مورد فرآیند پناهندگی، قدم بعدی و کارهایی که باید انجام دهید اطلاعات دریافت می کنید.

وقتی تقاضای پناهندگی خود را تسلیم کردید یکقبض رسید دریافت می کنید. این مدرک است که نشان می دهد شما درخواست پناهندگی کرده اید.

اداره مهاجرت یک نامه برای شما و قیم تان یا وکیل تان ارسال می کند و می نویسد که یک کارمند اداره مهاجرت می خواهد شما را ملاقات کند. این ملاقات ممکن است در دفتر دیگری بغیر آن که شما در آن تقاضای پناهندگی کردید انجام شود. در نامه نوشته شده شما چه موقع و کجا بایستی کارمند را ملاقات کنید.

وقتی شما و قیم کارمند اداره مهاجرت را ملاقات می کنید در مورد اینکه نام شما چیست، از کجا می آیید، در مورد خانواده و خویشاوندان و چگونگی حال تان تعریف می کنید. همچنین در مورد مراحل دوران پناهجوئی هم حرف می زنید. به شما فرصت داده می شود سوالات خود را بپرسید.

همچننین ممکن است به شما کمک شود که به والدین یا سایر خویشاوندان خود زنگ بزنید و بگویید کجا هستید و حال تان چطور است.

صف انتظار ادارۀ مهاجرت ممکن است طولانی باشد و شما مجبور شوید مدتی طولانی منتظر مصاحبۀ پناهندگی باشید. مدت انتظار برای هر فردی متفاوت است. همۀ درخواست های پناهندگی با هم فرق دارند و از اینرو مدت بررسی آنها مختلف است.

وقتی نوبت شما برای مصاحبه پناهندگی برسد اداره مهاجرت یک نامه برای شما و قیم تان می فرستد. در نامه نوشته شده شما چه موقع و کجا بایستی کارمند را ملاقات کنید.

تحقیق در پروندۀ پناهندگی یک گفتگو با شماست که در آن شما تعریف می کنید چه کسی هستید و چرا گریخته اید. شما همچنین بایستی تعریف کنید که اگر به وطن خود برگردید چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد.

شما، قیم و وکیل تان در مصاحبه پناهندگی حضور دارید. یک یا دو نفر از اداره مهاجرت سوال می پرسند و حرف هایی که زده می شود را یادداشت می کنند. یک مترجم هم که به شما کمک می کند حرف ها را بفهمید نیز در مصاحبه حضور دارد.

همه چیز را برای اداره مهاجرت تعریف کنید

در مصاحبۀ پناهندگی بایستی حقیقت را بگویید. این شما هستید که مسئولیت دارید دلایل خود برای درخواست پناهندگی را تعرف کنید. شما نمی توانید مطلب مهمی را ناگفته بگذارید. اگر حقیقت را نگویید یا حرف های خود را تغییر دهید روی قضاوت ادارۀ مهاجرت در پروندۀ پناهندگی تان تأثیر می گذارد. اگر اسناد ومدارک بیشتری دارید که می خواهید ادارۀ مهاجرت آنها را ببیند، بهمراه خود به جلسۀ مصاحبه بیاورید.

همه افرادی که در مصاحبه حضور دارند وظیفه رازداری دارند. وظیفه رازداری شامل کارمند اداره مهاجرت، وکیل شما و مترجم است. یعنی آنها حق ندارند برای فرد دیگری تعریف کنند که شما در مصاحبه پناهندگی چه حرف هایی زده اید.

وقتی مصاحبه پناهندگی انجام شد و اداره مهاجرت در پرونده قضاوت کرد شما یک جواب مثبت یا منفی به تقاضای پناهندگی خود دریافت می کنید.