حق و حقوق شما در دروان پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 25/1-2023

کودکان پناهجو از حق و حقوق یکسان با سایر کودکان در جامعه سوئد برخوردارند.

یعنی بطور مثال:

  • شما حق دارید آنچه را که فکر یا احساس می کنید بگویید. افراد بزرگسال وقتی در مورد شما تصمیم گیری می کنند بایستی حرف های شما را بشنوند.
  • شما از حق دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی مورد نیاز تان برخوردار هستید.
  • شما حق دارید به مدرسه بروید.

حق و حقوق ویژه در دوران پناهجوئی

شما حق دارید در دوران پناهجوئی مانند سایر کودکانی که در سوئد زندگی می کنند به مدرسه یا دبیرستان بروید.

افراد زیر 18 سال از حق دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی یکسان مانند سایر کودکانی که در سوئد زندگی می کنند برخوردار هستند. خدمات دندانپزشکی برای افراد زیر 18 سال رایگان است. خدمات درمانی اغلب برای افراد زیر 18 سال مجانی است.

اگر پول یا درآمد ندارید می توانید از اداره مهاجرت کمک مالی درخواست کنید.

اگر سن شما 16 یا بلاتر باشد و در تحقیقات پناهندگی هویت خود را اثبات کرده باشید حق دارید در دوران پناهجوئی در سوئد کار کنید.

شما بایستی گواهی اجازه کار در دوران پناهجوئی دریافت کرده باشید. به آن دریافت AT-UND (مستثناء از داشتن اجازه کار) گفته می شود. AT-UND را می توانید از اداره مهاجرت دریافت کنید.

اگر توان کارکردی شما کاهش یافته باشد طوری که روی شما از لحاظ جسمی و روحی تأثیر بگذارد، گفته می شود که شما یک کاهش کارکرد دارید. کسی دارای کاهش کارکرد است در دوران پناهجوئی از حق و حقوق ویژه ای برخورد است.

  • هنگام درخواست پناهندگی به شما کمک می شود که با کارمند ادارۀ مهاجرت صحبت کنید.
  • اگر اجازۀ اقامت دریافت کنید از حق دریافت کمک و حمایت برای ورود آسانتر به جامعۀ سوئد، برخودار می شوید.
  • کمون محل سکونت شما بایستی حمایت مورد نیاز شما را برای زندگی روزمره به شما ارائه کند.

کودکان حق دارند با فامیل خود باشند. این حق در کنوانسیون کودک سازمان ملل متحد که سوئد آنرا امضا کرده نوشته شده است.

ادارات سوئد می تواند به پیدا کردن فامیل شما که بدون آنها به سوئد آمده اید کمک کنند. اگر والدین یا سایر خویشاوندان شما در کشور دیگری در آسایش بسر می برند شما می توانید به آنجا بروید.

اگر والدین شما در کشور دیگری در آسایش بسر نمی برند می توانند در سوئد اجازه اقامت دریافت کنند. برای انجام اینکار شما بایستی یک اجازه اقامت با مدت محدود بعنوان پناهنده رسمی یا یک اجازه اقامت دائم بعنوان نیازمند به پناه دریافت کرده باشید. این امر در برخی موارد حتی برای افرادی که بخاطر شرایط نامساعد ویژه نیز اجازه اقامت دریافت کرده باشند نیز صِدق می کند.

اگر ادارۀ مهاجرت به درخواست پناهندگی جواب منفی بدهد حق دارید شکایت کنید.