حق و حقوق شما در دروان پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 6 8 2018

کودکان پناهجو از حق و حقوق یکسان با سایر کودکان در جامعه سوئد برخوردارند.

یعنی بطور مثال:

  • شما حق دارید آنچه را که فکر یا احساس می کنید بگویید. افراد بزرگسال وقتی در مورد شما تصمیم گیری می کنند بایستی حرف های شما را بشنوند.
  • شما از حق دریافت خدمات درمانی و دندانپزشکی مورد نیاز تان برخوردار هستید.
  • شما حق دارید به مدرسه بروید.
حق و حقوق ویژه در دوران پناهجوئی