تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما

آخرین به روز رسانی: 24/5-2024

پس از انجام تحقیقات پناهندگی توسط اداره مهاجرت سوئد، آنها یک ارزیابی انجام می‌دهند. پس از آن شما یک تصمیم دریافت می‌کنید که آیا درخواست پناهندگی شما پذیرفته شده است یا اینکه جواب منفی گرفته‌اید.

این تصمیم می تواند مثبت یا منفی باشد

اگر به درخواست پناهندگی شما جواب مثبت داده شده، اجازه اقامت دریافت می‌کنید و حق دارید در سوئد بمانید.

اگر جواب درخواست پناهندگی شما منفی باشد یعنی درخواست شما رد شده است.

اداره کل مهاجرت بر اساس روایت شما و مدارکی که در حمایت از مطالبی که گفته‌اید، تصمیم گیری می‌کند. اداره مهاجرت همچنین با توجه به وضعیت کشور شما تصمیم گیری می‌کند.

اداره کل مهاجرت می‌تواند تصمیم را به شیوه‌های مختلف به اطلاع شما برساند

هنگامی که اداره مهاجرت سوئد در مورد درخواست شما تصمیم گرفت، شما در جلسه‌ای با کارمند مسئول پرونده ملاقات کنید و او تصمیم را به اطلاع شما می‌رساند، یا تصمیم را با یک نامه برای شما می‌فرستد.

حتی اگر تصمیم را از طریق نامه دریافت کنید، اداره مهاجرت سوئد شما و سرپرست/قیم شما را به جلسه ای احضار می کند که در آن اطلاعات مربوط به تصمیم را با کمک مترجم دریافت خواهید کرد. سپس مسئول پرونده توضیح می دهد که این تصمیم به چه معناست، حق و حقوق شما چیست و بعداً چه اتفاقی می‌افتد.