جواب منفی

آخرین به روز رسانی: 24/5-2024

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، به این معنی است که اداره مهاجرت تشخیص می دهد که شما دلایل کافی برای اقامت در سوئد ندارید.

شما و قیم تان در مورد وضعیت تان و فکرتان در مورد آینده صحبت می کنید.

اگر جواب منفی بگیرید دو گزینه برای انتخاب داردید:

  • از تصمیم شکایت کنید
  • به وطن خود یا کشور دیگری که در آن اجازۀ سکونت دارید برگردید.

اگر چواب منفی اداره مهاجرت به درخواست پناهندگی خود را قبول کنید گفته می شود اعلام رضایت کرده اید. اگر اعلام رضایت کنید بعداً نمی توانید از تصمم شکایت کنید.

اگر بنظر شما اداره مهاجرت به پرونده شما صحیح قضاوت نکرده حق دارید از تصمیم شکایت کنید.

شکایت کردن یعنی اینکه شما و قیم تان به اداره مهاجرت می نویسید که با تصمیم آنها موافق نیستید.

در تصمیم ادارۀ مهاجرت نوشته شده که شما چه مدت وقت دارید که شکایت کنید. این مدت اغلب سه هفته از تاریخی است که تصمیم به شما ابلاغ شده باشد.

اگر می خواهید از تصمیم شکایت کنید شما و قیم تان با وکیل تان صحبت می کنید. وکیل تان به شما کمک می کند که به شیوه صحیح شکایت کنید.

شکایتنامه به ادارۀ مهاجرت تسلیم شود

اگر بخواهید از تصمیم اداره مهاجرت شکایت کنید وکیل شما نامه ای به اداره مهاجرت می نویسد که در آن مطالب زیر نوشته می شود:

  • مایل هستید کدام تصمیم ادارل مهاجرت تغییر داده شود.
  • چرا مایل هستید کدام تصمیم ادارل مهاجرت تغییر داده شود.
  • مشخصات فردی خودتان
  • شماره پرونده خودتان. شماره پرونده روی کارت اِل.اِم.آ درج شده است.
  • شماره تلفن وآدرسی که اداره مهاجرت یا دادگاه بتوانند با شما تماس بگیرند.

ادارۀ مهاجرت شکایتنامه شما را مرور می کند تا ببیند آیا تصمیم بایستی تغییر داده شود یا نه. اگر بنظرادارۀ مهاجرت تصمیم تصمیم اشتباه باشد ممکن است خودشان تصمیم را تغییر دهند. بطور مثال ممکن است دلیل پناهندگی وجود داشته باشد که اداره مهاجرت هنگام تصمیم گیری از آن بی اطلاع بوده است.

اگر بنظر اداره مهاجرت دلیلی برای تغییر تصمیم وجود نداشته باشد تصمیم به دادگاه مهاجرت ارسال می شود. دادگاه می تواند تصمیم را تغییر دهد یا با ادارۀ مهاجرت موافقت کند.

شکایتنامه به دادگاه عالی مهاجرت

اگر از حکم دادگاه مهاجرت راضی نیستید می توانید به دادگاه عالی مهاجرت شکایت کنید. وکیل تان می تواند به شما کمک کند.

شما بایستی در مدت سه هفته از تاریخی که حکم دادگاه مهاجرت را دریافت کرده اید به دادگاه عالی مهاجرت شکایت کنید.

دادگاه عالی مهاجرت فقط به برخی از پرونده ها رسیدگی می کند. به کار این دادکاه پژوهش در پرونده گفته می شود. دادگاه عالی مهاجرت می تواند پرونده ای را مورد پژوهش قرار دهد که در احکام قبلی برای آن راهنمائی وجود نداشته باشد یا دادگاه مهاجرت به پرونده اشتباه رسیدگی کرده باشد.

در اغلب موارد دادگاه عالی مهاجرت تصمیم می گیرد که به شکایتنامه رسیدگی نکند. در اینصورت حکم دادگاه مهاجرت صِدق می کند. اگر دادگاه عالی مهاجرت تصمیم بگیرد که به شکایتنامه رسیدگی نکند حکم دادگاه مهاجرت بلافاصله صِدق می کند.

وقتی دیگر نتوان شکایت کرد

در موارد زیر نمی توانید شکایت کنید:

  • اگر تصمیم را قبول کرده و زیر یک برگه موسوم به اعلام رضایت از تصمیم را امضا کرده باشید.
  • اگر دادگاه عالی مهاجرت تصمیم گرفته باشد که به پرونده شما رسیدگی نکند.
  • اگر اجازه اقامت محدود به زمان دریافت کرده باشید.

اگر تصمیم اخراج یا رد درخواست دریافت کنید شما و قیم تان به چندین ملاقات در اداره مهاجرت دعوت می شوید تا سفر بازگشت شما به وطن تان، یا کشور دیگری که حق داشت هباشید در آن بسر ببرید برنامه ریزی شود.

در این ملاقات ها می توانید از کارمند اداه مهاجرت سوالات خود را بپرسید. به شما در مورد گزینه های مختلف برای بازگشت اطلاع رسانی می شود.

اگر زیر 18 سال باشید بایستی یکی از والدین شما یا خویشاوند دیگری یا یک سازمان وجود داشته باشد که وقتی به مقصد می رسید شما را تحویل بگیرد. شما و قیم تان بایستی نام و شماره تلفن والدین یا خویشاوندان تان را بدهید تا اداره مهاجرت بتواند با آنها تماس بگیرد.

اگر بازگشت داوطلبانه را انتخاب کنید اداره مهاجرت برای سفر به شما کمک می کند. اگر شما بنظر اداره مهاجرت برای بازگشت همکاری نکنید، بایستی سفر را خودتان تدارک ببینید.

اگر بالای 18 سال باشید و از اداره مهاجرت کمک هزینه روزانه دریافت می کنید و بنظر اداره مهاجرت برای بازگشت همکاری نمی کنید، اداره مهاجرت می تواند کمک هزینه روزانه شما را کم کند.

در برخی موارد می توانید حمایت مالی دریافت کنید که وقتی برگردید به شما پرداخت می شود. این کمک به کشوری که به آن باز می گردید بستگی دارد. شما بایستی قبل از ترک سوئد برای دریافت حمایت مالی درخواست کنید.

چه موقع بایستی سوئد را ترک کنید?

پس از دریافت تصمیم مدت زمان مشخصی وقت دارید که سوئد را ترک کنید. در تصمیم نوشته شده که مدت فرصت دارید.

اگر در این مدت برنگردید ممکن است ممنوعیت سفر مجدد دریافت کنید. یعنی اینکه شما برای مدت یک تا پنج سال اجازه ندارید به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا (EU)، نروژ، ایسلند، سوئیس، لیختنشتاین، رومانی یا بلغارستان سفر کنید.