امور مالی، پول و صورتحساب ها

آخرین به روز رسانی: 11/4-2023

قبل از آنکه شما به سن 18 سالگی تمام برسید قیم یا سرپرست منصوب ویژه تان مسئولیت امور مالی شما را بر عُهده دارد

خانه خانوادگی، خانه-HVB یا مسکن حمایتی که در آن زندگی می کنید بایستی کاری کنند که وسایل و پول هایی را که لازم دارید را داشته باشید. برای پناهجویان و افرادی که اجازه اقامت دریافت کرده اند مقررات مختلفی وجود دارد.

برای شما که پناهجو هستید

پناهجویان از حق دریافت کمک هزینه روزانه برخوردارند. در برخی موارد از حق دریافت کمک هزینه ویژه برخوردارید.

برای افراد زیر 16 سال همیشه قیم برای کمک هزینه روزانه و کمک هزینه ویژه درخواست می کند. اگر 16 سال یا به بالا هستید می توانید خودتان کمک مالی درخواست کنید. در اینصورت یک کارت بانکی دریافت می کنید که کمک هزینه روزانه و کمک هزینه ویژه به آن واریز می شود.

کمک هزینه روزانه بایستی بطور مثال برای مخارج زیر کفاف کند:

  • لباس
  • کفش
  • وسایل بهداشت و نظافت و سایر کالاهای مصرفی یا کالاهایی که طی مدت محدودی مصرف می شوند، مانند مواد غذائی، دستمال کاغذی آشپزخانه و غیره
  • فعالیت های اوقات فراغت
  • مخارج احتمالی خدمات درمانی و دارو.

اگر شما از قبل معادل مبلغ کمک هزینه روزانه از کمون پول دریافت می کنید اداره مهاجرت نمی تواند به شما کمک هزینه روزانه پرداخت کند.

اگر کار می کنید و پول در می آورید بایستی به اداره مهاجرت اطلاع دهید. این ممکن است روی حق شما برای دریافت کمک هزینه روزانه از اداره مهاجرت تأثیر بگذارد.

اگر نیازی دارید که کمک هزینه روزانه برای آن کفاف نمی کند یک کمک هزینه ویژه وجود دارد که می توانید آنرا درخواست کنید. این بطور مثال می تواند مخارج لباس زمستانی، عینک یا وسایل معلولان یا نوزادان باشد. اگر سن شما زیر 16 سال است قیم تان برگ درخواست را تکمیل می کند. اگر سن شما بالای 16 سال است خودتان می توانید درخواست کنید. در برگ درخواست بایستی توضیح دهید که چرا به کمک هزینه ویژه نیاز دارید. اگر برای درخواست خود جواب منفی بگیرید و با تصمیم موافق نباشید می توانید نسبت به آن شکایت کنید.

اگر بالای 16 سال هستید و فرزند دارید می توانید برای فرزند خود از اداره مهاجرت کمک هزینه روزانه و کمک هزینه ویژه درخواست کنید.

اگر سن شما بین 8 تا 19 سال است از حق دریافت کمک هزینه برای عینک و لنز از بهداری ناحیه برخوردارید. چگونگی کارکرد این کمک هزینه با توجه به منطقه بهداری ناحیه ای که شما در آن زندگی می کنید متفاوت است. سپس امکان درخواست کمک هزینه ویژه از اداره مهاجرت بابت آن بخش از هزینه که با کمک هزینه بهداری ناحیه تأمین نمی شود، وجود دارد.

قیم تان کارت بانکی شما را در اختیار دارد. اداره مهاجرت می تواند کارت بانکی افرادی را که به سن 16 سالگی تمام رسیده اند به خودشان تحویل دهد.

واریز پول به کارت بانکی معمولاً یک مرتبه در ماه انجام می شود.

برای افرادی که اجازه اقامت دریافت کرده اند

یک ماه پس از دریافت اجازه اقامت از سیستم اداره مهاجرت ترخیص می شوید. دیگر کمک هزینه روزانه دریافت نمی کنید. کارت بانکی شما از کار می افتد. از اینرو مهم است که پول هایی که در کارت بانکی وجود دارد را قبل از ترخیص شدن از اداره مهاجرت برداشت کنید.

وقتی اجازه اقامت دریافت کنید اداره خدمات اجتماعی مسئولیت امرار معاش شما را بر عُهده دارد.

اگر نزد سرپرست منصوب ویژه خود زندگی می کنید، در برخی موارد می توانید حمایت مالی نفقه، حقوق بازنشستگی کودک و حمایت مالی بازمانده بگیرید.

اگر سن شما زیر 16 سال است و اجازه اقامت گرفته اید صندوق بیمه های اجتماعی کمک هزینه کودک پرداخت می کند. در درجه نخست سرپرست منصوب ویژه این کمک هزینه را دریافت می کند. کمک هزینه کودک می تواند با تصمیم هیئت مدیره امور اجتماعی به خانه خانوادگی یا خانه-HVB نیز پرداخت شود.

اگر شما بطور مثال پس از رسیدن به سن 16 سالگی تمام در سطح راهنمائی به تحصیل ادامه دهید می توانید کمک هزینه تمدیدی کودک بگیرید.

برای آنکه کمک هزینه کودک پرداخت شود بایستی یک سرپرست منصوب ویژه داشته باشید. کمک هزینه کودک بابت ماههای گذشته پرداخت نمی شود.

سازمان مرکزی حمایت های تحصیلی (CSN) یک اداره دولتی است که از جمله در زمینه کمک هزینه و وام به جوانان و بزرگسالانی که تحصیل می کنند، کار می کند.

اگر در دبیرستان درس می خوانید بایستی سرپرست منصوب ویژه شما از سازمان سی.اِس.اِن کمک هزینه آموزشی و فوق العاده اضافی را درخواست کند. تا زمانیکه زیر 18 سال هستید سرپرست شما کمک هزینه آموزشی را دریافت می کند. وقتی به سن 18 سالگی تمام برسید خودتان پول ها را دریافت می کنید.

اگر به سن 16 سالگی تمام رسیده و در روزهای تعطیل و تعطیلات مدرسه کار می کنید حق دارید خودتان روی پول های درآمد خود تصمیم گیری کنید.