بهم پیوستن اعضای خانواده

آخرین به روز رسانی: 24/1-2024

در اینجا شما می توانید در مورد آنچه شما می توانید انجام دهید اگر شما از خانواده خود قبل یا در گریختن به سوئد جدا شده‌اید.

بهم پیوستن اعضای خانواده چیست؟

كودكان حق دارند كه با خانواده خود باشند. اين مطلب در کنوانسیون سازمان ملل درباره حق و حقوق كودكان نوشته شده و سوئد آن را امضا كرده است.

بهم پیوستن خانواده بدين معنا است كه افراد خانواده‌اى كه به دليل جنگ و غيره از هم جدا شده‌اند بتوانند به هم ملحق شوند.

مقامات سوئدی ميتوانند در پيدا كردن خانواده، البته اگر آنها را گم كرده‌ايد و بدون آنها به سوئد وارد شده ايد به شما كمك كنند. اگر خانواده شما و يا ديگر اقوام شما در كشورى ديگر در جاى امن هستند، شما ميتوانيد به آنها ملحق شويد.

اگر خانواده شما در كشور دیگری هستند و احساس امنيت نمى كنند، ميتوانند درخواست اجازه اقامت در سوئد کنند. در آن صورت اقامت شما بايد از نوع پناهندگى درجه يك يا از نوع گزينه نيازمند به پناه باشد.

چه کسی از حق بهم پیوستن خانواده برخوردار است؟

اگر شما اجازه اقامت در سوئد دارید، خانواده شما می توانند برای نقل مکان به سوئد درخواست دهند.

برای اینکه اداره مهاجرت بتواند بررسی کند که آیا خانواده شما حق مهاجرت به سوئد را دارد یا نه، شما باید

  • مجرد باشید
  • سن شما زير ١٨ باشد
  • بدون والدين يا سرپرست ديگری به سوئد آمده باشيد و يا شما را پس از آمدن به سوئد ترك كرده باشند
  • پناهنده رسمی يا گزينه نيازمند به پناه باشید
  • تبعه سوئد نباشید.

خانواده شما ممکن است از حق پیوستن به شما برخوردار باشد حتی اگر شما بیش از١٨ سال سن داشته باشید، به شرط اينكه در زمان درخواست پناهندگی زیر١٨ سال بوده باشيد. این فقط در صورتی اعمال می شود که خانواده شما ظرف سه ماه پس از دریافت اجازه اقامت شما اقدام كنند، و فقط زمانى صِدق مى كند كه شما به عنوان پناهنده رسمی یا پناهندگى گزينه نيازمند به پناه، پذیرفته شده باشيد.