بهم پیوستن اعضای خانواده

آخرین به روز رسانی: 5 7 2021

کودکان حق دارند با خانواده خود باشند. این در کنوانسیون کودک نوشته شده که سوئد آنرا امضا کرده است.

اگر شما بدون خانواده تان به سوئد آمده اید ادارات سوئد می توانند در پیدا کردن خانواده تان به شما کمک کنند. اگر والدین شما یا سایر بستگان تان در کشور دیگری در آسایش زندگی می کنند شما می توانید به آنحا بروید.

اگر والدین شما در کشور دیگری امنیت ندارند می توانند در سوئد اجازه اقامت دریافت کنند. برای این که این امکان وجود داشته باشد، شما باید به عنوان پناهنده یا نیازمند به پناه اجازه اقامت داشته باشید. این امر می تواند در برخی موارد حتی شامل کسانی نیز بشود که به دلیل وجود شرایط اسفناک اجازه اقامت دریافت کرده اند.

بهم پیوستن اعضای خانواده چیست؟

پیوند مجدد خانوادگی به این معنی است که یک خانواده از هم جدا افتاده می تواند درخواست کند با یکی از اعضای خانواده که در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده زندگی کند.

چه کسی از حق بهم پیوستن اعضای خانواده برخوردار است؟

اگر شما در سوئد اجازه اقات گرفته اید والدین و خواخر/برادر شما
حق دارند در سوئد به شما بپیوندند.

برای آنکه اداره مهاجرت بتواند بررسی کند که آیا والدین شما از حق مهاجرت به سوئد برخوردارند یا نه، شما که در سوئد زندگی می کنید بایستی:

  • مجرد و زیر 18 سال باشید،
  • بدون پدر و مادر یا سرپرست دیگر به سوئد آمده اید یا بعد از اینکه به سوئد آمدید تنها گذاشته شدید,
  • دارای اجازه اقامت موقت یا دائم باشید.

چه مقرراتی وجود دارد؟

کسی که پس از 24 نوامبر 2015 تقاضای پناهندگی کرده باشد یک اجازه اقامت موقت دریافت می کند.

اگر اجازه اقامت تان را بعنوان پناهنده جایگزینی گرفته باشید، در بیشتر موارد اجازه اقامت به مدت ١٣ ماه دریافت می کنید. اگر تشخیص داده شود که شما از امکانات خوبی برای دریافت اجازه اقامت دائم برخوردار هستید ممکن است این امکان برای والدین شما وجود داشته باشد که درخواست کنند در سوئد به شما بپیوندند.

اگر بعنوان پناهنده اجازه اقامت بگیرید یک مجوز سه ساله دریافت می کنید. در اینصورت این امکان وجود دارد که والدین شما درخواست کنند که به شما در سوئد بپیوندند.

وقتی جواب اجازه اقامت خود را دریافت کردید - چکار بایستی بکنید؟

والدین شما می توانند در کشوری که زندگی می کنند تقاضانامه تسلیم کنند. آنها می توانند در سفارت سوئد یا در وبگاه اداره مهاجرت درخواست کنند. 

وقتی خانواده شما برای بهم پیوستن خانواده درخواست می کنند بایستی هویت خود را نشان بدهند. آنها بایستی گذرنامه معتبر یا مدارک شناسائی مشابه نشان بدهند.

وقتی والدین شما درخواست کردند اداره مهاجرت از شما در یک مصاحبه یا از طریق نامه یا ایمیل سوال می کند.