بهم پیوستن اعضای خانواده

آخرین به روز رسانی: 24 4 2019

کودکان حق دارند با خانواده خود باشند. این در کنوانسیون کودک نوشته شده که سوئد آنرا امضا کرده است.

اگر شما بدون خانواده تان به سوئد آمده اید ادارات سوئد می توانند در پیدا کردن خانواده تان به شما کمک کنند. اگر والدین شما یا سایر بستگان تان در کشور دیگری در آسایش زندگی می کنند شما می توانید به آنحا بروید.

اگر والدین شما در کشور دیگری در آسایش بسر نمی برند می توانند در سوئد اجازه اقامت دریافت کنند. برای اینکار شما بایستی اجازه اقامت محدو به زمان بعنوان پناهنده یا اجازه اقامت دائم بعنوان نیازمند پناه دریافت کرده باشید. در برخی موارد حتی اگر بخاطر شرایط اسفناک ویژه نیز اجازه اقامت دریافت کرده باشید نیز همین امر صِدق می کند.

بهم پیوستن اعضای خانواده چیست؟

بهم پیوستن اعضای خانواده یعنی خانواده ای که از هم پراکنده شده می تواند درخواست کند با کسی که در سوئد اجازه اقامت دائم یا اجازه اقامت سه ساله بعنوان پناهنده دریافت کرده، زندگی کند.

چه کسی از حق بهم پیوستن اعضای خانواده برخوردار است؟

اگر شما در سوئد اجازه اقات گرفته اید والدین و خواخر/برادر شما
حق دارند در سوئد به شما بپیوندند.

برای آنکه اداره مهاجرت بتواند بررسی کند که آیا والدین شما از حق مهاجرت به سوئد برخوردارند یا نه، شما که در سوئد زندگی می کنید بایستی:

  • مجرد و زیر 18 سال باشید،
  • بدون والدین خود یا سرپرست دیگری به سوئد آمده باشید یا پس از ورود به سوئد تنها گذارده شده باشید،
  • در سوئد اجازه اقامت دائم، یا بعنوان پناهنده اجازه اقامت محدود به زمان گرفته باشید.

چه مقرراتی وجود دارد؟

کسی که پس از 24 نوامبر 2015 تقاضای پناهندگی کرده باشد یک اجازه اقامت موقت دریافت می کند.

اگر شما بعنوان نیازمند به پناه جایگزینی اجازه اقامت گرفته باشید در اغلب موارد یک مجوز 13 ماهه دریافت می کنید. والدین و خواهر و برادر شما که بعنوان نیازمند به پناه جایگزینی اجازه اقامت گرفته باشید معمولاً نمی توانند به شما در سوئد بپیوندند.

اگر بعنوان پناهنده اجازه اقامت بگیرید یک مجوز سه ساله دریافت می کنید. در اینصورت این امکان وجود دارد که والدین شما درخواست کنند که به شما در سوئد بپیوندند.

وقتی جواب اجازه اقامت خود را دریافت کردید - چکار بایستی بکنید؟

والدین شما می توانند در کشوری که زندگی می کنند تقاضانامه تسلیم کنند. آنها می توانند در سفارت سوئد یا در وبگاه اداره مهاجرت درخواست کنند. 

وقتی خانواده شما برای بهم پیوستن خانواده درخواست می کنند بایستی هویت خود را نشان بدهند. آنها بایستی گذرنامه معتبر یا مدارک شناسائی مشابه نشان بدهند.

وقتی والدین شما درخواست کردند اداره مهاجرت از شما در یک مصاحبه یا از طریق نامه یا ایمیل سوال می کند.

در اینجا می توانید در بارۀ موارد زیر مطالبی بخوانید: