فعالیت اوقات فراغت، فرهنگی و انجمنی

آخرین به روز رسانی: 25 4 2019

اوقات فراغت به زمانی گفته میشود که شما از کار، مدرسه تعطیل باشید.

در اوقات فراغت خود می توانید در فعالیت های مختلف کمون، انجمن ها و باشگاهها شرکت کنید. با شرکت در فعالیت های مختلف می توانید با افراد جدید آشنا شده و زبان سوئدی را تمرین کنید.

پیداکردن فعالیت ها

"انجام فعالیت های مختلف در سوئد" یک جدول تقویمی است که شما می توانید در آن فعالیت های مختلف مناسب برای خود را جستجو کنید. بطور مثال می توانید انجمن های نزدیک محل زندگی خود را که دارای فعالیت های مناسب برای شما هستند را پیدا کنید.

شما می توانید یک واژۀ برای جستجو، یا یک روز بخصوص یا فعالیت های موجود در یک منطقۀ بخصوص را بنویسید. بطور مثال واژۀ Idrott (ورزش)، Svenska språket (زبان سوئدی) یا Kultur (فرهنگ) و Underhållning (تفریح و سرگرمی) را بنویسید.