داشتن حال خوب

آخرین به روز رسانی: 24/2-2023

شما که بدون والدین یا سرپرست خود به سوئد آمده اید از حق وحقوق یکسان با همه کودکان و نوجوانان زیر 18 سال در سوئد برخوردار هستید. شما وقتی نیاز داشته باشید از حق کمک و درمان برخوردار هستید. شما حق دارید حال تان خوب باشد.

در سوئد بسیاری از افراد کار می کنند تا شما آسایش داشته و حال تان خوب باشد. از جمله می توان اداره خدمات اجتماعی، قیم شما و کارکنان مدرسه و خدمات درمانی را نام بُرد. اگر حال تان بد است یا نیازی دارید می توانید به آنها بگویید. آنها بایستی کاری کنند که شما کمک مورد نیاز خود را دریافت کنید تا حال تان خوب باشد.

اگر مریض شوید یا به خدمات دندانپزشکی نیاز داشته باشید

"شما از حق خدمات درمانی و دندانپزشکی مورد نیاز تان برخوردارید. در اغلب موارد خدمات درمانی برای افراد زیر 18 سال رایگان است. در سوئد درمان های بسیار مختلفی وجود دارد.

معاینات تندرستی

به همه افرادی که در سوئد تقاضای پناهندگی می کنند یک معاینه رایگان تندرستی پیشنهاد می شود.

تندرستی روحی/روانی

تندرستی روحی/روانی یعنی اینکه حال ما از لحاظ احساسات و عواطف چگونه است. گاهی اوقات فکرهای زیادی در سر داشته و به حمایت نیاز داریم. شما که به یک کشور تازه آمده اید ممکن است به اتفاق دشواری که برایتان افتاده فکر می کنید. ممکن است برای فامیل خود نگران باشید یا اینکه آینده چگونه خواهد بود. گاهی اوقات حال تان بد است بی آنکه علت آنرا بدانید.

گاهی اوقات می توانید خودتان کارهایی بکنید تا حال تان خوب شود. یک بخش پذیرش جوانان در اینترنت به چندین زبان بنام Youmo.se وجود دارد. در آنجا راهنمائی هایی پیدا می کنید که خودتان انجام دهید تا خوشحال تر و آرامتر شوید. اگر حال شما یا فرد دیگری بد است در وبسایت Youmo.se می توانید فیلم هایی ببینید و مطالبی بخوانید تا بدانید چکار بایستی بکنید. در آنجا همچنین جواب بسیاری از سوالات خود بطور مثال در بارۀ بدن، عشق و سکس را نیز پیدا می کنید.

فیلم از وبسایت Youmo.se: آیا برای شما اتفاق بسیار وحشتناکی افتاده است؟

این فیلم به زبان های سوئدی، عربی، دری، انگلیسی، سومالیایی و تیگرینیائی موجود است.

اگر حال روحی/روانی تان خیلی بد است کمک بگیرید

اگر حال تان مدت زیادی یا خیلی بد است بایستی کمک بگیرید. شما می توانید خودتان با خدمات درمانی تماس بگیرید یا از شاید از قیم خود یا کارکنان محل سکونت خود کمک بگیرید.

اگر مدرسه می روید می توانید از مددکار، پرستار یا سایر کارکنان واحد تندرستی دانش آموزان کمک بگیرید. شما همچنین می توانید با درمانگاه، یک بخش پذیرش جوانان یا درمانگاه روانپزشکی کودکان و نوجوانان (Bup) نیز تماس بگیرید.

در اینجا می توانید در بارۀ بخش های پذیرش درمانی و سایر جاهائی که می توانید برای بدی حال روحی/روانی خود کمک بگیرید، مطالب بیشتری بخوانید:

همه افرادی که در سوئد به مدرسه می روند می توانند از واحدی بنام تندرستی دانش آموزان کمک بگیرند. یعنی شما می توانید در مدرسه خود با یک پرستار یا دکتر مدرسه ملاقات کنید. در مدرسه شما یک مددکار یا روانشناس نیز وجود دارد که اگر غمگین هستید یا حال روحی تان بد است می توانید با آنها تماس بگیرید. همه کارکنان واحد تندرستی دانش آموزان دارای وظیفۀ رازداری هستند. یعنی آنها حق ندارند بدون اجازۀ شما حرف هایتان را برای فرد دیگری تعریف کنند.

اگر حال روحی/روانی تان خوب نیست می توانید با یک درمانگاه تماس بگیرید. کارکنان درمانگاه به شما کمک می کنند تا درمان صحیح دریافت کنید.

بخش پذیرش جوانان یک مطب برای پذیرش جوانان است. شما می توانید از سن 12 یا 13 سالگی تا زمانی که سن شما بین 20 تا 25 سال است به آنجا مراجعه کنید. مطب های مختلف از هم متفاوت هستند. در مطب پذیرش جوانان می توانید برای موارد بسیار مختلفی کمک بگیرید. اگر احساس نگرانی یا اِسترس می کنید می توانید به آنجا مراجعه کرده و با یک نفر صحبت کنید. همچنین می توانید در صورت نیاز به جلوگیری از بارداری یا اگر سوالی در بارۀ بدن خود دارید نیز می توانید به آنجا مراجعه کنید.

درمانگاه روانپزشکی کودکان و نوجوانان برای کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگی است که حال شان بد است و به حمایت و درمان نیاز دارند. در اغلب موارد وقتی از روانپزشکی کودکان و نوجوانان صحبت می شود حروف اختصاری Bup بکار می رود. در اغلب جاها می توانید با زنگ زدن به نزدیکترین مطب پذیرش مستقیماً با بوپ تماس بگیرید.

شما همچنین می توانید به بسیاری مطب های پذیرش تلفن کرده و مشاوره دریافت کنید. در اینصورت می توانید با یک درمانگر صحبت کنید. گاهی اوقات ممکن است دریافت مشاوره تلفنی کافی باشد. گاهی ممکن است به کمک بیشتری نیاز باشد. درمانگر مربوطه می تواند تشخیص دهد آیا روانپزشکی کودکان و نوجوانان بخش پذیرش صحیحی برای شماست یا اینکه بجای آن شما بایستی بطور مثال از واحد تندرستی دانش آموزان یا مطب پذیرش جوانان کمک دریافت کنید.

اگر حال شما یا فرد دیگری خیلی بد است و می خواهید در اسرع وقت ممکن کمک دریافت کنید به بخش اورژانس روانپزشکی مراجعه کنید. برای اینکه بدانید به کجا بایستی مراجعه کنید به شماره تلفن 1177 زنگ بزنید.

اگر وضعیت اضطراری است و جان کسی در خطر است بایستی به شماره تلفن 112 زنگ بزنید. در اینصورت سریع کمک دریافت می کنید. اگر لازم باشد یک آمبولانس می آید تا شما را به بخش اورژانس ببرد.

بغیر از خدمات درمانی سازمان های دیگری هم هستند که برای حال روحی شما کمک و مشاوره ارائه می کنند. بطور مثال بسیاری سازمانهای داوظلبانه وجود دارند که شما می توانید به آنها زنگ بزنید و برای دریافت کمک آنها را ملاقات کنید. این سازمانها در اینترنت دارای وبسایت های مخصوص بخود هستند که در آنجا می توانید در بارۀ کمک هایی که ارائه می کنند مطالب بیشتری بخوانید.

نقصان کارکردی

فردی که دارای نقصان کارکردی است توانش برای کارکردهای جسمی، روحی یا عقلی کاهش یافته است. یک نقصان کارکردی می تواند بطور مثال این باشد که بینائی شما ضعیف است و به برخی وسایل کمکی مانند سمعک یا ویلچر نیاز دارید. همچنین ممکن است شما برای انجام امور زندگی روزمره به کمک دیگران نیاز داشته باشید.

شما که دارای نقصان کارکردی هستید در دوران پناهجوئی از حق و حقوق ویژه ای برخوردار ید. کارمند مسئول امور اجتماعی شما باید به شما کمک کند تا شما که دارای نقصان کارکردی هستید حمایت صحیح را دریافت کنید.

اگر اجازه اقامت دریافت کرده و در یک کمون نامنویسی شده باشید از حق دریافت حمایت بیشتری برخوردار هستید.

مورد خشونت قرار گرفتن

استفاده از خشونت، تهدید و وارد کردن صدمه به دیگران ممنوع است. خشونت می تواند چهرهه ای مختلفی داشته باشد. خشونت بطور مثال می تواند جسمی، روحی، جنسی، مالی و مادی باشد. اگر در معرض خشونت قرار گرفته اید حق دارید حفاظت و حمایت دریافت کنید.

مشروبات الکلی، مواد مخدر، مواد نیروزا، توتون و تنباکو و قمار

عادات زندگی عاداتی هستند که برای سلامتی ما از اهمیت زیادی دارند. مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر می تواند به عدم سلامت کمک کند. بازی و شرط بندی پولی نیز می تواند به مشکلات و عدم سلامت منجر شود.