درباره ویروس کرونا

آخرین به روز رسانی: 4/1-2023

ویروس کرونا در سوئد و جهان در حال گسترش است و باعث بروز بیماری کووید-١٩ می شود. جلوگیری از شیوع سرایت کووید-١٩ در مسئولیت همگان است. واكسن خود را بزنيد و خودتان را از مبتلا شدن به يك بيمارى جدى حفاظت كنيد.

یک پرستار مشغول واکسیناسیون یک زن سالخورده است.

حتى شما كه پناهجو يا شما كه بدون اجازه اقامت در سوئد هستید ميتوانيد واکسن بزنيد.

واكسيناسيون رایگان است و حتى اگر شما فاقد شماره شناسايى يا شماره هماهنگی هستيد نیز مى توانيد واکسن بزنيد.

اگر بيمار هستيد، در خانه بمانيد

اگر بيمار هستيد و علائم و نشانه هايى داريد كه ميتواند كوويد-١٩ باشد در خانه بمانيد و از تماس با ديگران خوددارى كنيد. اگر برای تشخیص علائم بيمارى یا مشاوره به کمک نیاز دارید به شماره تلفن ١١٧٧ زنگ بزنيد.

با واكسيناسيون از خودتان حفاظت كنيد

بهترين شيوه جلوگیری از سخت بيمار شدن ، زدن واكسن كوويد-١٩ است .

اداره تندرستی همگانی سوئد به همه افراد ١٨ سال به بالا توصیه مي كند كه خود را در برابر كوويد-١٩ واكسينه كنند.

واکسن زدن رایگان است.

اطلاعات بيشتر در مورد بيمارى كوويد-١٩

اطلاعات بيشتر در مورد كوويد-١٩ در وبسايت اداره تندرستی همگانى وجود دارد. در آنجا پرسش ها و پاسخ هایی از جمله در مورد واكسيناسيون و اينكه اگر واكسن نزده باشيد چه مواردی را بايد در نظر داشته باشید مطالبی وجود دارد.