تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی: 1/12-2022

وقتی اجازه اقامت با مدت محدود شما خاتمه می یابد امکان درخواست تمدید آن وجود دارد. اگر هنوز به محافظت نیاز داشته باشید می توانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید. در برخی موارد همچنین می توانید در صورت داشتن سایر دلایل اجازه اقامت بگیرید و در سوئد بمانید.

چه موقع بایستی تمدید اجازه اقامت درخواست کنید؟

شما بایستی قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان خود تقاضای تمدید کنید. حداکثردو ماه قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان
تان می توانید تقاضای تمدید کنید.

در وبگاه اداره مهاجرت درخواست کنید

در وبسایت اداره مهاجرت سوئد یک خدمات الکترونیکی برای درخواست تمدید اجازه اقامت وجود دارد. این خدمات به زبان های سوئدی و انگلیسی وجود دارد. شما باید با شناسه بانکی (Bank-ID) وارد وبسایت شوید.