تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی: 18 3 2020

وقتی اجازه اقامت با مدت محدود شما خاتمه می یابد امکان درخواست تمدید آن وجود دارد. اگر هنوز به محافظت نیاز داشته باشید می توانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید. در برخی موارد همچنین می توانید در صورت داشتن سایر دلایل اجازه اقامت بگیرید و در سوئد بمانید.

چه موقع بایستی تمدید اجازه اقامت درخواست کنید؟

شما بایستی قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان خود تقاضای تمدید کنید. حداکثردو ماه قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان
تان می توانید تقاضای تمدید کنید.

در وبگاه اداره مهاجرت درخواست کنید

شما باید برای تمدید اجازه اقامت تان در وبسایت اداره مهاجرت درخواست دهید. برای درخواست تمدید اجازه اقامت در وبسایت به یک کُد شخصی نیاز دارید. این کُد را در نامه ای دریافت می کنید که اداره مهاجرت دو ماه قبل از انقضای اجازه اقامت تان برای شما ارسال می کند.