قانون اقامت دبیرستانی

آخرین به روز رسانی: 1/12-2022

پیش از این یک قانون موقت وجود داشت که به کودکانی که بدون والدین خود به سوئد آمده بودند امکان می داد برای تحصیل در مقطع دبیرستان اجازه اقامت دریافت کنند. این قانون موقت در تاریخ ٢٠ ژوئیه ٢٠٢١ لغو شد.

دیگر امکان اخذ اجازه اقامت برای تحصیل در مقطع دبیرستان وجود ندارد.

شما که قبلاً برای تحصیل در مقطع دبیرستان اجازه اقامت دریافت کرده اید می توانید در صورت نیاز به زمان بیشتری برای تکمیل تحصیلات خود یا بعلت آنکه پس از پایان تحصیلات خود می خواهید در جستجوی کار باشید، برای تمدید اجازه اقامت اقدام کنید. 

شما که پس از دریافت اجازه اقامت برای تحصیل در مقطع دبیرستان کار پیدا کرده اید می توانید برای دریافت اجازه اقامت دائم درخواست دهید. 

این مقررات در قانون موسوم به قانون اقامت دبیرستانی وجود دارد.