قانون اقامت دبیرستانی

آخرین به روز رسانی: 22/1-2024

پیش از این یک قانون موقت وجود داشت که به کودکانی که بدون والدین خود به سوئد آمده بودند امکان می داد برای تحصیل در مقطع دبیرستان اجازه اقامت دریافت کنند. این قانون موقت در تاریخ ٢٠ ژوئیه ٢٠٢١ لغو شد.

دیگر امکان اخذ اجازه اقامت برای تحصیل در مقطع دبیرستان وجود ندارد.

اگر در حال حاضر اجازه اقامت برای تحصیل در دبیرستان را دارید، می توانید پس از اتمام تحصیلات خود، درخواست تمدید اقامت براى يافتن كار كنيد.

شما که پس از دریافت اجازه اقامت برای تحصیل در مقطع دبیرستان کار پیدا کرده اید می توانید برای دریافت اجازه اقامت دائم درخواست دهید. 

این مقررات در قانون موسوم به قانون اقامت دبیرستانی وجود دارد.