اجازه اقامت بخاطر تحصیلات دبیرستانی

آخرین به روز رسانی: 9 7 2020

اگر در سطح دبیرستان درس می خوانید و سن شما بین 17 تا 24 سال است در برخی موارد می توانید اجازه اقامت با مدت محدود طولانی تری دریافت کنید تا تحصیلات خود را به پایان برسانید.

این امر شامل افرادی است که در دبیرستان، دبیرستان ویژه یا مشابه آن بطور مثال در یک دبیرستان همگانی بزرگسالان (folkhögskola) یا آموزشگاه کمونی بزرگسالان (Komvux) درس می خوانند.

مدت زمان اجازه اقامت از جمله به اینکه آیا شما در یک رشته تحصیلی سراسری یا یک رشته مقدماتی تحصیل می کنید و اینکه چه مدت از تحصیل شما باقی ماده باشد، بستگی دارد.

برای دریافت اجازه اقامت بخاطر تحصیلات دبیرستانی چه شرایطی لازم است؟

عوامل بسیاری وجود دارند که روی گرفتن اجازه اقامت برای تحصیل در مقطع دبیرستانی تأثیر می گذارند.

مقررات برای افرادی که پناهجو هستند و افرادی که اجازه اقامت با مدت محدود دریافت کرده و می خواهند آنرا تمدید کنند، متفاوت است. مقررات همچنین برای افرادی که به سن 18 سالگی تمام رسیده و اینکه آیا شما بدون والدین خود به سوئد آمده باشید، متفاوت هستند. مقررات همچنین برای شما که در یک رشته سراسری تحصیل می کنید یا در یک رشته مقدماتی، و تاریخ اولین تقاضای پناهندگی نیز متفاوت است.

برای حفظ اجازه اقامت خود برای تحصیل در مقطع دبیرستانی بایستی مرتباً نشان دهید که فعالانه در کلاسهای درس خود شرکت داشته اید. وقتی موعد نشان دادن وضعیت تحصیلی تان فرا برسد اداره مهاجرت با شما تماس می گیرد.

وقتی دبیرستان را تمام کردید چه اتفاقی می افتد؟

وقتی تحصیل در مقطع دبیرستانی خود را به پایان برسانید می توانید برای کار پیدا کردن به مدت حداکثر شش ماه درخواست اجازه اقامت بکنید. اگر در این مدت بتوانید کاری پیدا کنید که با آن امرار معاش کنید می توانید اجازه اقامت دائم درخواست کنید.