کار پیدا کردن

آخرین به روز رسانی: 19 6 2019

شما می توانید به شیوه های مختلف کار جستجو کنید.

  • شما می توانید از صفحه فرصت های شغلی وبسایت اداره کاریابی دیدن کرده و از طریق آگهی های استخدامی به دنبال کار بگردید.
  • شما می توانید با شزکت های بکار گماری تماس بگیرید. شرکت های بکارگماری به شرکت های مختلف پرسنل اجاره می دهند.
  • شما می توانید با شرکت های استخدام پرسنل تماس بگیرید. شرکت های استخدام پرسنل برای شرکت هایی می خواهند پرسنل استخدام کنند پرسنل پیدا می کنند.
  • شما می توانید به آگهی استخدام در روزنامه ها و اینترنت پاسخ دهید.
  • شما می توانید با یک کارفرما تماس بگیرید.
  • شما می توانید از آشنایان خود سوال کنید.

مشاغل در سوئد

اگر در مورد اینکه کدام شغل برای شما مناسب است یا شغل شما در سوئد چگونه است، می توانید از راهنمای مشاغل کمک بگیرید. راهنمای مشاغل یک ابزار الکترونیکی است که ادارۀ کاریابی آنرا طرح و گسترش داده است.

در راهنمای مشاغل اطلاعات در بارۀ موارد زیر وجود دارد:

  • مشاغل مختلف چگونه هستند.
  • شانس کار پیدا کردن در یک شغل بخصوص چقدر است.
  • چه تحصیلات و تجاربی بایستی داشته باشید تا بتوانید در مشاغل مختلف کار کنید.

همچنین فیلم هایی وجود دارد که چندین شغل را شرح می دهند.

راهنمای مشاغل به زبانهای سوئدی، انگلیسی، عربی، فارسی، سومالیائی و تیگرینیائی ترجمه شده است.