مدرسه

آخرین به روز رسانی: 28 3 2018

در اینجا میتوانید راجع به مدرسه در سوئد بخوانید. همچنین میتوانید یک فیلم راجع به مدرسه سوئدی که اداره آموزش و پرورش تهیه نموده است، ببیند.

 

تصوير: كولوربوكس (Colourbox)