مدرسه

آخرین به روز رسانی: 11 11 2020

در اینجا میتوانید راجع به مدرسه در سوئد بخوانید. همچنین میتوانید یک فیلم راجع به مدرسه سوئدی که اداره آموزش و پرورش تهیه نموده است، ببیند.

هفت کودک خندان و خنده دار به سمت دوربین می دوند، دست های چند نفر از کودکان در هواست. در پس زمینه پلکان سنگی یک محیط مدرسه دیده می شود.

تصوير: كولوربوكس (Colourbox)