مسکن

آخرین به روز رسانی: 15 8 2018

در سوئد می توانید به شیوه های مختلفی سکونت کنید. شما می توانید آپارتمان اجاره کرده یا خریداری کنید. شما می توانید یک خانه را اجاره یا خریداری کنید. در این صفحات از جمله اطلاعات در باره شیو های مختلف سکونت و کارهایی که باید برای جستجوی مسکن انجام دهید، وجود دارد.

يحق للجميع الحصول على مسكن

من حق الجميع في السويد أن يكون لديهم مسكن. ويُمنع معاملة الباحثين عن مسكن معاملة تمييزية بسبب:

  • الانتماء العرقي
  • الدين أو أي معتقد آخر
  • التأخر الوظيفي
  • الجنس
  • الهوية الجنسية أو التعبيرات الجنسية
  • الميول الجنسية
  • العمر

سازمان های ضد تبعیض

سازمان های مختلف محلی و ناحیه ای ضد تبعیض در سوئد وجود دارد. آنها می توانند به کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند مشاوره و حمایت ارائه کنند.

نماینده منع تبعیض

نماینده منع تبعیض (DO) یک اداره دولتی است که بر اجرای قانون منع تبعیض نظارت دارد. اگر مورد تبعیض قرار گرفته اید می توانید به نماینده منع تبعیض اطلاع دهید یا شکایت کنید.

نماینده منع تبعیض از اطلاعیه ها و شکایت ها برای رعایت قانون استفاده می کند، نه برای آنکه وضعیت افراد را حل و فصل کند.

ثبت احوال نفوس

همه افرادی که در سوئد زندگی می کنند در ثبت احوال نامنویسی می شوند. در ثبت احوال افرادی که در سوئد زندگی می کنند و محل زندگی آنها ثبت میشود.