کلمات مهم

آخرین به روز رسانی: 3 9 2018

​​این واژه نامه برای توضیح دادن اصطلاحات است. این واژهنامه توسط یک گروه مرجع مرکب از تازه واردها به سوئد تهیه شده است و ما سپس آنرا تکمیل کردهایم. ما چنین باور نداریم که این واژه نامه کامل است و از اینرو در صورت نیاز پیوسته آنرا تکمیل خواهیم کرد. معنیها و توضیحات واژهها توسط افراد گوناگونی در سازمانهای گوناگون بررسی شدهاند. با این حال ممکن است همچنان برخی واژهها توضیح داده نشده باشند. اگر اشتباهی یافتید یا اگر به نظر شما اصطلاحی بایستی به این واژه نامه افزوده شود، با کمال میل با ما تماس بگیرید.

 • Adressändring (ثبت تغییر آدرس)

  ​زمانیکه از یک محل به محل دیگری نقل مکان می کنید باید تغیر آدرس دهید. بصورت بسیار ساده می توانید درخواست نقل مکان و تغیر آدرس خود را به (سونسک ادرس ایندرینگ) یک شرکت برای تغیر آدرس است بدهید. همچنین در مورد این زیر نام ثبت و احوال نفوس بیشتر میتوانید زیر Folkbokföring بخوانید یا زیر فرستادن پست (به آدرس پستی دیگر)‏، اطلاع رسانی تغیر آدرس و ثبت و احوال نفوس در این واژه نامه.

 • A-kassa (صندوق بیمه بیکاری)

  آ-کاسا مخفف صندوق بیمه بیکاری است. اگرشما بیکار شوید٬عضو یک صندوق بیمه بیکاری بودن باعث اطمینان شماست. برای اینکه شما واجد شرایط دریافت غرامت شوید لازم است که از جمله به مدت حداقل ۱۲ ماه بدون وقفه در یک صندوق بیکاری عضوبوده باشید. از این رو مهم است وقتی که شروع به کار کردید برای عضویت درصندوق بیمه بیکاری دراسرع وقت تقاضا کنید. صندوق بیمه بیکاری برای شاخه‌های مختلف شغلی‏ وجود دارد. اگر بیکار شوید بدون اینکه عضو یک صندوق بیمه بیکاری باشید٬ صندوق بیمه بیکاری آلفا ومقررات بیمه پایه است که برای شما اعتبار دارد‏.

 • Akuten (اورژانس)

  ​اورژانس Akuten واژه ای است که کوتاه شده واژه پذیرش اورژانس Akutmottagning است و به جای آن بکار میرود. پذیرش اورژانس Akutmottagning بخشی از بیمارستان است و شما که دچار آسیب خطرناک یا بیماری اورژانس شدهاید در صورت بسته بودن درمانگاه vårdcentral معمولی خودتان به آنجا مراجعه میکنید.

  معمولاً اگر شما یک بیماری عادی داشته باشید یا اگر حادثه ای برای شما روی داده و شما به سرعت به کمک نیاز دارید اما آسیب های شما خطر جانی ندارد، بایستی به مطب کشیک jourmottagning (که بخشی از امور درمانی سرپائی primärvården) است مراجعه کنید. خدمات درمانی در سه مرحله انجام میشود. اگر بیماری خفیف باشد یا حادثه ای که شما دچار آن شده اید سبک بوده است و روزهنگام روی داده است بایستی به درمانگاه vårdcentral خودتان مراجعه کنید. غروب هنگام و روزهای تعطیل نیز بایستی به بخش اورژانس محلی خودتان när-akut یا به مرکز کشیک jourcentral مراجعه کنید. در موارد اضطراری یا اورژانس نیز به اورژانس akuten مراجعه کنید. بهتر است همیشه پیش از مراجعه به یک مرکز خدمات درمانی به آنجا تلفن بزنید. در بسیاری از این مراکز میتوانید پیش از مراجعه یک وقت رزرو کنید و آنگاه خواهید دانست که چه هنگامی به آنجا مراجعه کنید. به این ترتیب در مواردی که بیمارانی زیادی به کمک نیاز دارند، نیازی نخواهید داشت که چندین ساعت در یک اتاق انتظار و در کنار دیگر بیماران در انتظار بنشینید. در کمونها و استانهای گوناگون شرایط کم و بیش گوناگونی وجود دارد. اگر درباره بیماریها و صدمات مختلف یا اینکه به کجا بایستی مراجعه کنید سوالی دارید میتوانید به راهنمای خدمات درمانی 1177 Vårdguiden با شماره تلفن ۱۱۷۷ تماس بگیرید یا در وبگاه راهنمای خدمات درمانی 1177 Vårdguiden و وبسایت سازمان امداد و نجات اضطراری SOS Alarm مطالب بیشتری بخوانید.

 • Amortering (بازپرداخت وام)

  بازپرداخت وام به معنی پرداخت اقساط وام است. وقتی وام بگیرید بایستی هرماه مقداری از آنرا بازپرداخت کنید. معمولاً هنگام بازپرداخت وام بهره و کارمزد نیز پرداخت می شود.

 • Anställningsbevis (حکم استخدام)

  یک حکم استخدام anställningsbevisیک قرارداد کتبی بین کارفرما arbetsgivare و کارپذیر arbetstagare است و شرایط استخدامی در آن قید شده است. کارفرما بایستی حداکثر یک ماه پس از آغاز کار شما، اطلاعات کتبی درباره آن دسته شرایط شغلی که در مورد استخدام شما دارای اهمیت هستند به شما بدهد. اگر استخدام برای مدتی کوتاهتر از سه هفته باشد، کارفرما موظف نیست چنین اطلاعاتی را به شما بدهد.

  این اطلاعات بایستی دستکم دربردارنده موارد زیر باشد:

  • نام و آدرس کارفرما
  • نام و آدرس کارپذیر (شما)
  • تاریخ آغاز استخدام (روزی که آغاز به کار میکنید) و آدرس جائی که باید آنجا کار بکنید – نام محل کار شما.
  • شرح کوتاهی از وظایف شغلی شما، عنوان شغلی yrkesbenämning و سمت شغلی tjänstetitel شما.
  • نوع استخدام، برای نمونه آیا این استخدام دائم tills vidare است، استخدام موقت tidsbegränsad anställning است یا یک استخدام آزمایشی provanställning است.
  • اگر این استخدام یک استخدام دائم tills vidare است، زمان فسخ قرارداد uppsägningstider چه مدت است.
  • اگر این استخدام، یک استخدام موقت است:
   تاریخ پایان استخدام و یا شرایطی که بر اساس آن میتوان قرارداد را فسخ کرد و همچنین نوع این استخدام موقت.
  • اگر این استخدام یک استخدام آزمایشی است: مدت زمان استخدام آزمایشی.
  • دستمزد آغازین Begynnelselön – به عبارت دیگر دستمزدی که شما در ابتدای کار دریافت خواهید کرد، دیگر مزایای شغلی و اینکه دستمزد شما هر چه مدت یکبار به شما پرداخت خواهد شد.
  • مدت زمان مرخصی با حقوق و مدت زمان (تعداد ساعات) یک روز عادی کاری یا یک هفته عادی کاری.
  • قرارداد دستجمعی یا قرارداد گروهی Kollektivavtal – اگر چنین قراردادی وجود داشته باشد.


  یک حکم استخدام بایستی هم توسط کارفرما و هم توسط شما امضا شود.

 • Arbetsförmedlingen (اداره کاریابی)

  اداره کاریابی بزرگترین ارائه دهنده مشاغل است. اداره کاریابی مسؤول هماهنگسازی استقرار تازه واردین وپناهندگان است. اداره کاریابی با این مردم کارمیکند تا در اسرع وقت زبان سوئدی را یاد بگیرند، کارپیدا کنند و خود را تأمین کنند. جدید در سوئد در اداره کاریابی.

 • Arbetsrätten/regler (قانون کار/مقررات)

  قانون کارمجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که حقوق و وظایف ما را دربازارکارتنظیم میکند. برای نمونه میتواند قانون حق مشترک تصمیم گیری ( ام ب ال) در محل کار، قانون تضمین استخدامی (ال آ اس) و یا قوانین منع تبعیض باشد.

 • Asyl (پناهندگی)

  ​اجازه اقامتuppehållstillstånd به شما داده میشود که شهروند یک کشور بیگانه باشید و پناهنده تلقی شده باشید یا بر اساس قانون خارجیان utlänningslagen نیاز به حفاظت skyddsbehövande داشته باشید. مقرراتی که مشخص میکند چه افرادی حق دریافت پناهندگی در سوئد را دارند در قانون خارجیان ذکر شدهاند. سوئد بایستی به شما که بر اساس کنوانسیون سازمان ملل پناهنده تلقی میشوید و یا نیاز به محفاظت دارید، پناهندگی یا اجازه اقامت بدهد.

 • Avboka tid (لغو کردن یک وقت رزرو شده)

  ​هنگامی که شما برای نمونه نزد دندانپزشک، درمانگاه بهدااشتی یا آرایشگر وقت گرفتهاید، مهم است که وقت رزرو شده و توافق شده را رعایت کنید. اگر شما دیر به آنجا برسید یا اصلاً به آنجا نیائید ممکن است ناچار شوید همه هزینه یا بخشی از هزینه را بپردازید، اگر چه از آن وقت استفاده نکردهاید. این موضوع حتی درباره ملاقاتهای رایگان نیز مصداق دارد. برای نمونه مراجعه به دندانپزشک برای کودکان و نوجوانان رایگان است، اما اگر شما به موقع و بر اساس وقت رزرو شده به آنجا مراجعه نکنید بایستی هزینه ملاقات را پرداخت کنید. اگر شما میدانید که نمیتوانید به موقع و بر اساس وقت رزرو شده مراجعه کنید یا اگر بیمار شدهاید، باید وقت رزرو شده را لغو کنید تا ناچار نشوید هزینه آنرا پرداخت کنید. به عبارت دیگر بایستی به آنجا تلفن بزنید و به آنان اطلاع دهید که نمیتوانید به موقع و بر اساس وقت رزرو شده به آنجا مراجعه کنید.

 • Avtal (قرارداد)

  ​یک قرارداد avtal یک توافق بین دو یا چند فرد (و یا دو یا چند طرف قرارداد) است. اگر این توافق کتبی باشد معمولاً قرارداد kontrakt نامیده میشود. معمولاً توافق بر سر این موضوع صورت میگیرد که یکی از طرفین قرارداد (یک شخص یا یک شرکت) چیزی را عرضه میکند و قید میکند که آن چیز چه قیمتی دارد و طرف دیگر نیز این پیشنهاد را میپذیرد. این موضوع میتواند برای نمونه پذیرفتن این باشد که یک باشگاه کتاب bokklubb برای شما کتاب بفرستد و شما هم قول میدهید که پول آن کتابها را بپردازید. این موضوع میتواند مربوط باشد به یک قرارداد درباره انجام یک کار یا خریدن یک خودرو. هنگامی که شما یک آپارتمان اجاره میکنید یا برای آپارتمان خودتان آبونمان برق سفارش میدهید نیز زیر یک قرارداد را امضا میکنید. ممکن است اعتبار یک قرارداد پس از مدتی یا پس از رویداد ویژهای پایان یابد و یا پس از آنکه شما یا طرف دیگر قرارداد آن قرارداد را فسخ کنید، اعتبار آن پایان یابد. ممکن است قراردادها زمان فسخ گوناگونی داشته باشند.

 • BankID (شنـاسـه بانـکی)

  کارت شنـاسـایـی بانـکی (Bank ID) کارت شنـاسـایی الکترونیکی است و راه آسان برای معـرفـی شمـاسـت. برای مثـال بستـن قـرارداد و یا امضـای الکترونیکی از طریق اینترنت انجام می شود. استفاده از امضای الکترونیکی پس از مشخـص شدن هـویت فـرد امـکان پذیر اسـت و این کار به لحـاظ قانونی لازم بوده و مانند امضـای عادی با دست است. برای مشخص شدن هویت الکترونیکی، فرد باید دارای شمـاره ویـژه ی سـوئـدی باشـد. بانـکها هویت الکترونیکی افراد را مشخص می کنند.

  کد امنيتى هویت الکترونیکی موضوعی کاملا شخصی است از اینرو به هیچ وجـه نبـایـد کد رمـزدار را در اختیـار فرد دیـگری گذاشـت. همچنـین نبـایـد مشخصـات الکـترونیـکی خــود را از طریـق اینـترنـت ویا تمـاس تلفـنی و یا شبـکه هــای اجتمـاعـی در اختـیار گذاشـت، زیـرا امـکان فریب دادن شمــا وجـود دارد.

  بیشتر میتوانید درمورد کارت هویت‏ الکترونیکی دراین لیست لغت بخوانید

 • Bankkonto (حساب بانکی)

  برای انجام امور مالی خود به یک حساب بانکی نیاز دارید. حسابی که نیاز دازید ممکن است دارای اسم های مختلفی، مانند حساب حقوقی، حساب جاری، حساب شخصی، حساب خصوصی یا حساب پرداختی باشد. فرقی نمی کند نام حساب چه باشد. مهم آن است که شما به خدمات زیر دسترسی داشته باشید:

  • واریز، مانند حقوق یا کمک هزینه
  • پرداخت توسط انتقال به حساب، پرداخت پُستی و پرداخت اتوماتیک
  • برداشت نقدی

  حساب بانکی برای پناهجویان

  پناهجویانی که می خواهند حساب باز کنند بایستی کارت اِل.اِم.آ خود را به بانک نشان دهند. همچنین یک فتوکپی تأید شده از مدرک شناسائی که پناهجو به ادارۀ مهاجرت تحویل داده نیز لازم است. فتوکپی تأیید شده یعنی مُهر خورده باشد که نشان دهد کپی با اصل برابر است.

  سپس بانک با ادارۀ مهاجرت تماس می گیرد تا گواهی شود که برگه با اصل تحویل داده شده مطابقت دارد.

 • Bankkort (کارت بانکی)

  یک کارت بانکی یا کارت پرداختی نوعی کارت حساب بانکی است که توسط بانک صادر می شود. اگر از این کارت برای خرید یا برداشت پول از عابر بانک استفاده کنید پول از حساب شما کسر می شود. کارت های بانکی اغلب به شرکت های ویسا یا ماسترکارد متصل هستند. کارت های ساده تری نیز وجود دارند که به مائسترو یا ویسا الکترون متصل هستند.

 • BVC, Barnavårdscentral (درمانگاه بهداشتی کودکان)

  ​درمانگاه بهداشتی کودکان (BVC) معاینه کودکان و همچنین مشاوره رایگان و حمایت از پدران و مادران بچه داری که کودک کودکستانی دارند (تقریباً از سن ۰ تا ۶ سالگی) را ارائه میدهد. این اقدامات بر اساس برنامه بنیادی بهداشت کودکان انجام میگیرد و دربردارنده برنامه واکسیناسیون نیز میشود. شما میتوانید در درمانگاه بهداشتی کودکان درباره همه چیز مانند خوراک، دندانها، خواب، خطر بروز حوادث، بازی، خواهران و برادران، دوستان، تربیت، بهداشت و نظافت و غیره که مربوط به کودک شما میشود، پرسش و گفتگو کنید. از هنگام به دنیا آمدن کودکتان تا رسیدن او به سن کودکستان، تماسهای منظمی با درمانگاه بهداشتی کودکان خواهید داشت. نخستین تماس شما با درمانگاه بهداشتی کودکان غالباً به شکل دیدار پرستار بخش از خانه شما و بیدرنگ پس از آنکه کودک به دنیا بیاید خواهد بود. پس از آن شما و کودکتان به طور منظم برای معاینه کودکتان به درمانگاه بهداشتی کودکان خواهید رفت. وزن کودک اندازه گرفته میشود و موضوع شیردادن و دیگر مسائل مربوط به کودک و پدر و مادر نیز مطرح خواهد شد. در برخی کمونها و شهرهای استان ممکن است یک کودک پس از سن یک سالگی از لحاظ بهداشتی و درمانی به جای درمانگاه بهداشتی کودکان به درمانگاه بهداشتی Vårdcentralen تعلق داشته باشند.

 • Barnbidrag (کمک هزینه کودک )

  ​کودکانی که در سوئد زندگی میکنند حق دریافت کمک هزینه کودک Barnbidrag دارند. این کمک هزینه، پولی است که از ماه نخست پس از تولد کودک یا اگر کودک به سوئد مهاجرت کرده باشد، دیرتر از آن پرداخت میشود. کمک هزینه کودک تا آخرین سه ماههای که کودک به سن ۱۶ سال تمام برسد، پرداخت میشود.

 • Bilförsäkring (بیمه خودرو)

  ​بیمه ‏اتوموبيل هميشه شامل بیمه ترافیک اجباری است. (یعنی در صورتیکه بخواهید اتوموبيل را برانید باید بیمه ترافیک داشته باشد.) بیمه ترافیک فقط خسارات که شما با ‏اتوموبيل خود به دیگران میزنید پوشش میدهد (نه به آسیب های که شخص خودتان و یا ‏اتوموبيل تان می بیند.). به عنوان مالک وسیله نقلیه موتوری شما باید از روز اول صاحب یک وسیله نقلیه میشوید بیمه ترافیک ‏تهیه کنید. اگر شما یک بیمه ترافیک برای وسیله نقلیه خود را نداشته باشید، شما باید یک هزینه به ‏انجمن بیمه ترافیک برای هر روز که وسیله نقلیه بیمه نداشته باشد پرداخت کنید.برای یک ‏اتوموبيل شخصی‏، هزینه حدود ۱۰۰ کرون برای هر روز که وسیله نقلیه بیمه نشده است. اضافه کردن یک بیمه نیمه خسارات اتوموبيل خودتان را نیز پوشش میدهد. بیمه نیمه موضوعات ذیل را نیز پوشش میدهد: دزدی، آتش سوزی، شیشه، ماشین آلات، نجات و بیمه مصارف حقوقی. بیمه ‏کامل صدمه های که متوجه ‏اتوموبيل شما می شود مثلأ اگر ‏اتوموبيل تان در یک جوی یا گودال دو طرف ‏راه میافتد، آنها خسارات را پرداخت میکنند. میتوانید در صفحه اینترنتی شرکت بیمه خود بیشتر بخوانید و یا در www.konsumenternas.se
  یا وب سایت انجمن بیمه ترافیک.

 • Bilköp (خرید خودرو)

  هرگز هنگام خرید اتوموبيل عجله نکنید. اتوموبيل دست دوم (اتوموبيل های استفاده شده/ که جدید نیستند) بسیار زیاد است. شما نباید گول بخورید زمانیکه فروشنده می گوید برای شما یک ‏مزیت خاص می دهیم. که شما ‏مستقیم، بلافاصله تصمیم بگیرید. باید تحقیق کنید که چه اتوموبيلها و چه قیمتی‏ وجود دارد. به کوچکترین خرابی اتوموبيل توجه کنید و به فکر این باشید که جهت ترمیم آن چه مقدار پول مصرف می شود، نرخ ترمیم هر اتوموبيل نظر به مدل و کمپانی اش فرق می کند. اعلانات روزنامه ها را بخوانید. در صفحه انترنتی "بلوکت" Blocket.se و یا صفحات دیگری انترنتی یا کاغذی می توانید در مورد اتوموبيل ‏اطلاعات بگیرید. اتوموبيلهای زیادی را ببینید و قیمت هایشان را با هم مقایسه کنید.

  به این نکات توجه کنید:

  • همیشه باید کنترل کنید که فروشنده صاحب اتوموبيل باشد. یک پیام تلفنی به اداره ترانسپورت بفرستید. شماره پلاک اتوموبيل را به شماره ۷۲۵۰۳ بفرستید. بعد از مدت کوتاهی جواب پیام خود را با ‏اطلاعات در مورد آن وسیله نقلیه دریافت خواهید کرد. اما این پیام هزینه دارد. شما به شماره ۰۷۷۱۲۵۲۵۲۵ نیز می توانید تلفن بزنید.
  • یک قرارداد خرید بنویسید
  • کنترل کنید که پول خودرو پرداخته شده باشد. برای دانستن این موضوع نیز میتوانید به اداره کل ترابری Transportstyrelsenپیامک بفرستید یا تلفنی تماس بگیرید. کسی حق ندارد خودروئی که پول آن کاملاً پرداخت نشده باشد را بفروشد.
  • باید هر دو فروشنده و خریدار اتوموبيل به اداره ترانسپورت گزارش دهند که حالا اتوموبيل یک صاحب جدید دارد.بیشتر میتوانید در این مورد صفحه اینترنتی اداره ترانسپورت بخوانید.
  • فورأ با یک شرکت بیمه تماس بگیرید و یک بیمه اجباری شخص ثالث (ترافیک) تنظیم کنید. اگر حفاظت بهتری می خواهید یک بیمه نیمه یا بیمه ‏کامل ‏تنظیم کنید.
  • به کتابچه سرویس و تعمیرات خودرو نگاه کنید.
  • این خودرو را با خودروهای مشابه، از جمله در وبگاههای خودرو در اینترنت مقایسه کنید.
 • Bilprovning (مرکز معاینه فنی خودرو )

  ​همه خودروها بایستی معاینه فنی بشوند. در مرکز معاینه فنی، ایمن بودن خودرو و تجهیزات آن کنترل خواهد شد. همه خودروها بایستی معاینه فنی شوند، اما خودروهای نو نخست از سال سوم به بعد معاینه فنی میشوند. کارگاههای مطمئن میتوانند مجوز معاینه فنی خودرو را دریافت کنند.

 • Boka tid (رزرو کردن وقت)

  ​برای انجام برخی کارها بایستی از پیش وقت رزرو کرد، به عبارت دیگر باید با طرف مقابل به توافق برسید که چه زمانی به آنجا مراجعه کنید. این نکته برای نمونه در هنگام مراجعه به دندانپزشک یا پزشک در درمانگاه بهداشتی اعتبار دارد. این نکته در مورد رفتن به آرایشگاه و دیدار با یک وکیل نیز مصداق دارد. نکته مهم در این زمینه آنست که به یاد داشته باشید که درست در زمانی که به توافق رسیدهاید بر سر قرار خود حاضر شوید (به بخش رزرو کردن وقت نگاه کنید).

 • Bostadsbidrag (کمک هزینه مسکن)

  ​شما که یک خانواده بچه دار هستید، جوان و بدون فرزند هستید، بازنشسته هستید یا کمک هزینه دوره بیماری sjukersättning دریافت میکنید، میتوانید برای پرداخت اجاره خانهتان کمک هزینه دریافت کنید. ب

 • Civilstånd (وضعیت تأهل)

  ​وضعیت تأهل واژهای است کلی که نشان میدهد آیا شما مجرد هستید، متأهل هستید، همسر ثبت شده registrerad partner، بیوه/ همسر فوت شده یا مطلقه هستید. اگر قرار باشد وضعیت تأهل خود را بنویسید بایستی بیان کنید که آیا متأهل، بیوه یا چیز دیگری هستید.

 • CV (رزومه)

  ​"سی وی" CV مخفف واژه "Curriculum vitae" است که یک اصطلاح لاتین به معنای سرگذشت، مسیر زندگی یا راه زندگی است. یک "سی وی" یا رزومه مجموعهای است از دانش، تجربه و مهارتهای شما. گاهی منظور از "سی وی" فهرست مدرکهای تحصیلی و سابقه شغلی شماست و meritförteckning نیز نامیده میشود. "سی وی"معمولاً به معنای مجموعه مدرکهائی است که شما در هنگام درخواست یک کار برای کارفرما میفرستید.

  یک "سی وی" CV میتواند شامل چنین چیزهائی باشد:

  • متن کوتاهی از سرگذشت شما
  • سابقه شغلی، کارها و وظایف شغلی پیشین شما
  • تحصیلات و پایان نامههای تحصیلی شما
  • وظایف و مأموریتهای احتمالی شما در انجمنها
  • فعالیتهای و علاقمندیهای اوقات فراغت شما و اگر عضو یک انجمن هستید
  • مشخصات فردی، یعنی شماره شناسائی و آدرس و راههای تماس با شما
  • معرفهای شما، با نام و راههای تماس با آنان. بایستی از پیش با این افراد تماس بگیرید و بپرسید که آیا آنان مایلند معرف شما باشند. معرفها معمولاً نزدیکترین رئیسهای شما در محل کار پیشین شما هستند. کارفرمائی که شما نزد وی درخواست یک کار دادهاید، میتواند با این معرفها تماس بگیرد و بپرسد که شما چگونه شخصی هستید و پیش از این چگونه کار میکردهاید.
 • Deklaration (اظهارنامه مالیاتی)

  هرکسی که یک عایداتی داشته ومالیات سالانه پرداخت می کند باید سالانه اظهارنامه‌ی مالیاتی‏ به اداره مالیات ارسال کند. اداره مالیات یک فرم اظهارنامه‌ی مالیاتی‏ را به خانه شما می فرستد. دراظهارنامه‌ی مالیاتی‏ اطلاعات عایدات و مالیات پرداختی سالانه وجود دارد. اطلاعات (داده ها) از کارفرما، بیمه و بانک می آید. شما باید اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات صحیح ا ست. ‏

 • ‏فرستادن پست (به آدرس پستی دیگر)‏

  فرستادن پست (به آدرس پستی دیگر) بدان معنی است که پستی که به آدرس قدیمی شما فرستاده شده ‏ به آدرس جدید ارسال میشو‏د. شما می توانید فرستادن پست (به آدرس پستی دیگر) را در مقابل پرداخت هزینه به ‏تغيير آدرس سوئد‏ی سفارش دهید. فرستادن پست (به آدرس پستی دیگر) برای یک دوره معینی، معمولا یک سال است.

  همچنین در این مورد زیر نام ,‏تغيير آدرس, ‏‏گزارش نقل مکان وثبت احوال نفوس بیشتر می توانید بخوانید.

 • Egenföretag (داشتن یک شرکت)

  ​نام چنین شرکتی در واقع شرکت خصوصی یا شرکت انفرادی Enskild firma است. در یک شرکت خصوصی یا شرکت انفرادی شما شخصاً در قبال همه کارهای شرکت مسئولیت دارید. مالکان شرکتهای خصوصی شرکتهای انفرادی معمولاً هیچ افرادی را در استخدام ندارند و شخصاً همه کارهای شرکت را انجام میدهند.

 • E-legitimation (شناسه الکترونیکی)

  شناسه الکترونیکی را می توان با یک سند شناسه عادی، مانند کارت شناسایی گواهی‌نامه‌ی رانند‌گی‏ مقایسه کرد. با شناسه الکترونیکی شما می توانید، با خیال راحت نشان دهید که شما در اینترنت می باشید. به عنوان مثال شما می توانید به برنامه ‏اداره‌ی دولتی وبه وب سایت مربوطه وارد شوید و در آن کارهای خود را انجام دهید، برای مثال ارائه یک‏ درخواست دیجیتالی.

  کارت شناسایی اداره مالیات نیز شامل یک شناسه الکترونیکی است، که بدان معنی است که هنگامی که شما برای یک کارت شناسایی تقاضا می کنید شما یک شناسه الکترونیکی را نیز دریافت می کنید. شما استفاده می کنید از شناسه الکترونیکی با استفاده از یک رمز عبور (pinkod). رمز عبور با نا مه به آدرس خانه شما ارسال می شود.

  اگر شما یک کارت خوان و یا یک کامپیوتر با یک کارت خوان خود را ندارید، می توانید به سازمان بیمه اجتماعی، اداره مالیات و مرکز خدمات سازمان بازنشستگی مراجعه‌ که در آنجا شما می توانید یک کامپیوتر عاریه بگیرید و استفاده کنید.

  ادامه مطلب در کارت شناسایی و شناسه کارت های بانکی در این واژه نامه.

 • Ekonomiskt bistånd (کمک هزینه مالی)

  کمک هزینه مالی ""کمک هزینه امرار معاش"" försörjningsstöd نیز نامیده میشود و پیشتر ""کمک هزینه اجتماعی"" socialbidrag نام داشت. کمک هزینه مالی Ekonomiskt bistånd به عنوان آخرین شبکه حفاظتی است و برای کمک به افرادی است که موقتاً دارای مشکلات مالی هستند. کمک هزینه مالی پولی است که اگر پولهای خود شما برای گذران زندگیتان (برای نمونه برای تهیه خوراک و پرداخت اجاره) کافی نباشد، به شما داده میشود.

  برای دریافت کمک هزینه مالی ekonomiskt bistånd بایستی درخواست کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd بدهید. این از پیش مشخص شده است که شما برای گذران زندگی به چه مقدار پول نیاز دارید. اگر شما درخواست کمک هزینه امرار معاش بدهید، اداره خدمات اجتماعی به نیازهای شخص شما نگاه خواهد کرد. همه انسانها بایستی نخست تمام کوشش خود را به خرج دهند تا مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرند. این بدان معناست که پیش از درخواست کمک هزینه امرار معاش، هر شخصی باید کوشش کند تا شخصاً امرار معاش و دیگر نیازهای خود را تأمین کند. کسی که بتواند کار کند بایستی در جستجوی کار باشد. اگر شما پولی در بانک داشته باشید یا دارائیهای دیگری (مانند خودرو، خانه، قایق و چیزهائی از این دست) داشته باشید ممکن است کمک هزینه مالی ekonomiskt bistånd به شما تعلق نگیرد.

  هر شخص باید نخست کوشش کند تا مزایا و کمک هزینههای دیگر مانند کمک هزینه مسکن و حقوق مرخصی بچه داری föräldrapenning را دریافت کنید. برای دریافت کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd بایستی به اداره خدمات اجتماعی در کمون خودتان مراجعه کنید (برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه کمون مراجعه کنید). اداره خدمات اجتماعی برای بررسی درخواست شما برای دریافت کمک هزینه، به همه اطلاعات دارای اهمیت درباره وضعیت اقتصادی شما، مانند درآمد، دارائیها و هزینههای شما نیاز دارد.

 • Elräkning (صورتحساب برق)

  ​تقریباً گذشته از آنکه شما چگونه مسکنی داشته باشید یک صورتحساب برق دریافت خواهید کرد. چنین صورتحسابی معمولاً از دو بخش تشکیل شده و از دو شرکت گوناگون آمده است. یکی از این دو شرکت مسئولیت کابلهای انتقال دهنده برق را بر عهده دارد و شرکت دیگر فروشنده برق به شماست. اگر شما در یک آپارتمان زندگی کنید، معمولاً برقی که صرف گرم کردن خانه میشود، جزء اجاره آپارتمان است. شما تنها بابت برق مصرفی در خانه hushållselen (چراغها، رادیو، تلویزیون و شاید اجاق خوراکپزی) پول میپردازید. اگر در یک خانه ویلائی زندگی کنید همه هزینه برق مصرفی را باید بپردازید و در فصل زمستان که هوا سرد میشود، ممکن است هزینه برق شما بسیار بالا برود. اگر شما یک خانه را به اصطلاح "اجاره سرد" kallhyra بکنید، بایستی همه هزینه برق را بپردازید، زیرا در این صورت گرم کردن مسکن جزء اجاره نیست. هنگامی که از خانه خود نقل مکان میکنید بایستی موضوع را به شرکت برق خودتان اطلاع دهید تا دیگر بابت مسکنی که در آن زندگی نمیکنید پول برق نپردازید و همچنین به این منظور که در آپارتمان جدیدی که به آن نقل مکان میکنید نیز برق داشته باشید.

 • Erbjudande (پیشنهاد تجاری)

  ​یک شرکت یا یک شخص که میخواهد چیزی به شما بفروشد، از واژه پیشنهاد تجاری erbjudande استفاده میکند، و هدف آنان این است که موضوع برای شما دلپذیرتر باشد. بهتر است که شما به دقت پیشنهاد تجاری مزبور را بخوانید تا کاملاً مطمئن شوید که منظور آنها چیست. اگر نامطمئن هستید پرسش کنید! بایستی شما کاملاً مطمئن شوید که اقدام به چه کاری میکنید و چه پیشنهاد تجاری را پذیرفتهاید. اصولاً قضیه همیشه مربوط است به پول، حتی اگر این نکته به آشکارا در یک پیشنهاد یا آگهی تجاری نوشته نشود. برای نمونه این عادی است که از شما دعوت کنند که به صورت رایگان عضو یک باشگاه کتاب یا مانند آن شوید و آنگاه چند کتاب، یک کیف رایگان یا هدیه دیگری دریافت خواهید کرد. اما همیشه موضوع از این قرار است که شما بایستی کار خاصی را انجام دهید تا آن هدیهها را دریافت کنید و در واقع آن چیزها رایگان نیستند. غالباً موضوع چنین است که شما باید تعداد معینی کتاب (یا کالای دیگری که به شما عرضه میشود) را بخرید تا بتوانید از آن باشگاه خارج شوید.

 • Etableringsersättning (کمک هزینه تشکیل زندگی )

  حق الزحمۀ استقرار پولی است که شما در جریان پیگیری پلان استقرار خود دریافت میکنید. اگردارای فرزند باشید، حق الزحمۀ اضافه نیز دریافت میکنید. حق الزحمۀ استقرار صرفنظراز محل سکونت برای همه یکسان است. برای دریافت کامل حق الزحمه باید فعالیت های پلان استقرار را بصورت تمام وقت پیگیری کنید. افرادیکه مستحق حق الزحمۀ استقرار هستند در صورتیکه در مسکن خود تنها زندگی میکنند میتوانند کرایۀ خانه را نیز دریافت کنند.

 • Europeiska sjukförsäkringskortet (کارت اروپائی بیمه درمانی)

  ​این کارت به زبان انگلیسی "European Health Insurance Card" نام دارد. هنگامی که شما موقتاً در یک کشور اتحادیه اروپا یا کشور عضو همکاریهای اقتصادی اروپا EES یا در سوئیس هستید، میتوانید با شرایط مالی یکسان همانند ساکنان آن کشورها از خدمات درمانی اورژانس برخوردارشوید. شما برای این کار نیاز دارید به یک کارت اروپائی بیمه درمانی. در سفر به کشورهای اسکاندیناوی به چنین کارتی نیاز ندارید. در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، کشورهای عضو همکاریهای اقتصادی اروپا EES و سوئیس، گذشته از چند استثناء شما حق برخورداری از خدمات درمانی را ندارید. برای دریافت غرامت بابت هزینههای درمانی در چنین کشورهائی شما نیاز دارید به یک بیمه درمانی خصوصی (این چندان غیرعادی نیست که یک بیمه سفر reseförsäkring در بیمه مسکن hemförsäkring شما وجود داشته باشد).

 • Facket (سندیکا)

  ​اتحادیههای سندیکائی بسیار گوناگونی وجود دارد و همه آنها به طور خلاصه سندیکا facket نامیده میشوند. این اتحادیهها مربوط هستند به بخشهای گوناگون فعالیتهای صنعتی و تجاری تا بتوانند هر چه بهتر به عضوهای خودشان کمک کنند. عضویت در یک سندیکا میتواند از چند جهت مثبت باشد. اگر در محل کار خود دچار مشکل شوید، افرادی در سندیکاها هستند که میتوانند به شما کمک کنند. به جای آنکه شما خودتان از حقوق قانونی خود مراقبت کنید، خودتان درباره دستمزدتان مذاکره کنید، خودتان مراقب باشید که جاهای خطرناک در محل کار شما ایمن شوند، و اگر برای نمونه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرید خودتان شخصاً چاره جوئی کنید، سازمانی وجود دارد که پشت سر شماست و در همه این موقعیتها از شما حمایت میکند. یک سندیکا میتواند در زمینههای گوناگون، از مسائل ایمنی گرفته تا مسائل حقوقی نیز کمک کارشناسی به شما ارائه دهد. یک سندیکا امکانات بیشتری دارد تا درخواستهای شما را به طرف مقابل بقبولاند زیرا مجموعه یک سازمان را پشت سر خود دارد، در صورتی که برای یک کارفرما بسیار آسانتر است که به تقاضاها و خواستهائی که از سوی یک فرد تنها مطرح میشود بی توجهی نشان دهد.

 • Fakturor (صورتحسابها)

  ​یک صورتحساب faktura در واقع چیزی است مانند یک قبض پرداخت. یک صورتحساب، یک درخواست کتبی برای یک پرداخت است. هنگامی که یک چیزی بخرید اما پول آنرا همزمان نپرداخته باشید یک صورتحساب با پست برای شما خواهد آمد. شما بابت همه چیز، از اجاره مسکن گرفته تا آبونمان برق و قسط تلویزیون صورتحساب دریافت خواهید کرد. صورتحساب را بایستی به موقع پرداخت کرد. در غیر این صورت این خطر وجود دارد که ناچار شوید هزینه بیشتری بپردازید یا کار شما به اداره اجرائیات kronofogden بکشد. روی صورتحساب نوشته شده است که آخرین مهلت پرداخت förfallodag آن چه تاریخی است، به عبارت دیگر تا چه تاریخی شما وقت دارید که پول آن صورتحساب را بپردازید. بهتر از همه آنست که از طریق بانک خودتان این امکان را فراهم کنید که صورتحسابهایتان را از راه اینترنت بپردازید (به اصطلاح بانک اینترنتی). بدون تردید این سریعترین و ارزانترین راه پرداختن صورتحسابها است. البته میتوان صورتحسابها را در بانک یا در پست نیز پرداخت اما این راه پرداختن صورتحسابها ممکن است بسیار گران باشد.

 • Flykting (پناهنده)

  ​یک انسان که مشمول کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل FN:s flyktingkonvention باشد، بر اساس موازین حقوق بینالملل پناهنده نامیده میشود. بر اساس کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل، پناهنده کسی است که به علت نژاد، ملیت، تعلق به یک گروه اجتماعی ویژه و یا به علت باور مذهبی یا سیاسی خود، خطر واقعی احساس کند که در کشور خود در معرض پیگرد قرار گیرد. بسیاری از کشورها، از جمله سوئد به افرادی که افرادی که مشمول این کنوانسیون نمیشوند نیز پناه میدهند. اینها افرادی هستند که برای نمونه در کشور خود در خطر اعدام، شکنجه و مجازات یا دیگر رفتارهای غیر انسانی و تحقیرکننده باشند.

  پیوندهائی به دیگر وبگاه‌های اینترنتی

 • Flyktingkonventionen (کنوانسیون پناهندگی)

  ​کنوانسیون پناهندگی تکالیف دولتها در قبال پناهندگان را مقرر میکند. این کنوانسیون همچنین تعریف میکند که چه افرادی پناهنده محسوب میشوند و چه افرادی پناهنده محسوب نمیشوند.

 • Folkbokföring (نامنویسی ثبت احوال)

  ثبت احوال نفوس یک ثبت نام اولیه تمام نفوس کشور سوئد است. دراداره ثبت احوال نفوس کسانیکه درسوئد زندگی میکنند و درکجا زند گی میکنند ثبت میشوند. جائیکه شما ثبت نام هستید اهمیت زیادی برای حقوق و مسئولیت های شما دارد برای مثال، حق کمک مالی اطفال ومسکن مربوطه به جایی است که شما ثبت نام هستید. به کجا مالیات خود را پرداخت کرده و در کجا رأی دهید، اینها نیز مربوط به جایی است که شما ثبت نام هستید.

 • Fordonsskatt (مالیات خودرو)

  مالیات خودرو گونهای مالیات است که برای همه خودروهای موتوری مانند خودروهای شخصی، کامیونها، موتورسیکلتها و غیره پرداخت میشود. شما باید برای خودروئی که در شبکه جادههای همگانی رانده میشود، مالیات بپردازید. میزان مالیات خودرو بستگی ندارد به آنکه از خودرو مورد نظر چه مقدار استفاده شود. برخی خودروها که واجد شرایط محیط زیستی هستند، برای پنج سال نخست از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

 • Försäkring (بیمه)

  هدف از بیمه آنست که اگر حادثه‌ای روی دهد، شمار زیادی از مردم ریسک‌ها را بین خود تقسیم کنند. می‌توان خود را در برابر حوادث و آسیب‌ها بیمه کرد. هم اشخاص و هم دارائی‌ها (اشیاء، خانه‌ها، خودروها و چیزهای دیگر) را می‌توان بیمه کرد. مبلغی که شما برای یک بیمه می‌پردازید حق بیمه premie یا försäkringspremie نام دارد. برای نمونه هنگامی که شما یک مسکن دارید، مهم است که یک بیمه مسکن تهیه کنید تا اگر حادثه‌ای در خانه شما روی داد (دزدی، آتش سوزی یا مانند آن) خانه شما بیمه باشد. اگر در آن صورت حادثه‌ای روی دهد، بیمه خسارت وارده را خواهد پوشاند و شما غرامت (پول یا یک اموال مشابه) دریافت خواهید کرد.
  برای خواندن اطلاعات بیشتر:www.konsumenternas.se
  و یا به وبگاه شرکت بیمه خودتان مراجعه کنید.​

 • Försäkringskassan (صندوق بیمه)

  صندوق بیمه یک اداره دولتی است و از جمله مسئولیت‌های زیر را بر عهده دارد: پرداخت حقوق مرخصی بچه داری föräldrapenning، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه کودک و نفقه underhållsstöd. اگر شما بیمار شوید نیز صندوق بیمه به شما پول پرداخت خواهد کرد. این صندوق بیمه است که کمک هزینه تشکیل زندگی etableringsersättningen را به شما می‌پردازد.

 • Försörjning (امرار معاش)

  امرار معاش بدین معناست شما نیازهای بنیادی خود را برآورده کنید. این بدان معناست که شما بتوانید زندگی خود را بگذرانید، به عبارت دیگر پول کافی داشته باشید تا از جمله خوراک و پوشاک برای خود تهیه کنید و اجاره مسکن خود را بپردازید.​

 • Försörjningsstöd (کمک هزینه امرار معاش)

  کمک هزینه امرار معاشFörsörjningsstöd را می‌توان کمک مالی ekonomiskt bistånd نیز نامید و پیش از این نیز کمک هزینه اجتماعی socialbidrag نامیده می‌شده است. کمک هزینه امرار معاش در واقع آخرین شبکه حفاظتی است و برای کسانی است که مشکل مالی موقتی دارند. کمک هزینه امرار معاشFörsörjningsstöd پولی است که اگر پول‌های خود شما برای گذران زندگی‌تان (برای نمونه برای تهیه خوراک و پرداخت اجاره) کافی نباشد، به شما داده می‌شود. برای دریافت کمک امرار معاش بایستی درخواست کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd بدهید. این از پیش معین شده است که شما برای گذران زندگی به چه مقدار پول نیاز دارید. اگر شما درخواست کمک هزینه امرار معاش بدهید، اداره خدمات اجتماعی به نیازهای شخص شما نگاه خواهد کرد.

  همه انسان‌ها بایستی نخست تمام کوشش خود را به خرج دهند تا مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرند. این بدان معناست که پیش از درخواست کمک هزینه امرار معاش، هر شخصی باید کوشش کند که شخصاً امرار معاش و دیگر نیازهای خود را تأمین کند. کسی که بتواند کار کند بایستی در جستجوی کار باشد. اگر شما پولی در بانک داشته باشید یا دارائی‌های دیگری (مانند خودرو، خانه، قایق و چیزهائی از این دست) داشته باشید ممکن است کمک هزینه مالیekonomiskt bistånd به شما تعلق نگیرد. هر شخص باید نخست کوشش کند تا مزایا و کمک هزینه‌های دیگر مانند کمک هزینه مسکن و حقوق مرخصی بچه داری föräldrapenning را دریافت کند.

  برای دریافت کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd بایستی به اداره خدمات اجتماعی در کمون خودتان مراجعه کنید (برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه کمون مراجعه کنید). اداره خدمات اجتماعی برای بررسی درخواست شما در زمینه دریافت کمک هزینه، به همه اطلاعات دارای اهمیت درباره وضعیت اقتصادی شما، مانند درآمد، دارائی‌ها و هزینه‌های شما نیاز دارد.

 • Gratis (رایگان)

  چیزی که بابت آن پولی نمی‌پردازید رایگان است. غالباً در آگهی‌های تجاری واژه رایگان به کار می‌رود. این واژه تنها هنگامی می‌تواند در آگهی‌های تجاری به کار رود که شما بابت دریافت کالائی که در آگهی‌های تجاری از آن یاد شده است پولی نپردازید. برای نمونه اگر ضروری باشد که شما دو کتاب بخرید تا یک کتاب سوم را رایگان دریافت کنید، این دیگر رایگان محسوب نمی‌شود. در این صورت آنان بایستی بنویسند که کتاب سوم بدون هزینه اضافی به دست شما می‌رسد.​

 • Hemförsäkring (بیمه مسکن)

  ​غالباً چندین بیمه گوناگون در یک بیمه مسکن وجود دارد. اینها بخش‌هائی از یک بیمه مسکن هستند که برای نمونه بابت خسارت‌های وارده به وسائل شما و همچنین اگر آسیبی به خود شما وارد شود یا شما موظف به پرداخت خسارت به دیگری شود، به شما غرامت پرداخت می‌کند. معمولاً بخش‌های زیر در یک بیمه مسکن وجود دارد:

  • بیمه دارائی‌ها – در صورت آسیب رسیدن به دارائی‌های شما، چیزهائی که برای استفاده شخصی خود به اجاره یا به امانت گرفته‌اید به شما خسارت می‌پردازد.
  • بیمه مسئولیت (خسارت وارده به شخص ثالث) - اگر شما موظف به پرداخت خسارت به دیگری شود، به شما غرامت پرداخت می‌کند.
  • بیمه شخصی در صورت حمله به شما – اگر پس از آنکه شما در معرض حمله قرار گیرید برای نمونه دچار ضرب و جرح یا تجاوز شوید یا دچار آسیب شوید، به شما غرامت پرداخت می‌کند.
  • بیمه حفاظت قانونی – اگر یک دعوای حقوقی برای شما پیش بیاید می‌تواند هزینه‌های نماینده حقوقی (وکیل) شما را بپردازد.
  • بیمه سفر – در بسیاری از بیمه‌های مسکن وجود دارد و در هنگام سفر حفاظت بهتری به شما می‌دهد. چنین بیمه‌ای در بسیاری موارد در ۴۵ روز اعتبار دارد.

  چند گونه بیمه دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند به یک بیمه مسکن معمولی اضافه شود و آنرا تکمیل کند. بهترین راه آنست که با شرکت بیمه خود در این مورد صحبت کنید به گونه‌ای که در صورت بروز یک حادثه برای شما، بهترین حفاظت بیمه‌ای را داشته باشید.
  برای خواندن اطلاعات بیشتر:
  konsumenternas.se
  و یا به وبگاه شرکت بیمه خودتان مراجعه کنید.​

 • Husdjur (حیوانات خانگی)

  حیوانات خانگی، حیواناتی هستند که همراه انسان ها زندگی کرده و اهلی هستند. رایج ترین حیوانات خانگی در سوئد عبارتند از: گربه‏، سگ و جونده گان مانند خوکچه هندی، خرگوش و همچنان پرنده گان، مارمولک و مار نیز می تواند از جمله حیوانات حیوانات خانگی هستند. بسیاری از صاحبان حیوان خانگی در سوئد‏ حیوانات را به عنوان یکی از اعضای خانواده می بینند. این معمول است حیوانات خانگی در داخل خانه زندگی کنند و بسیاری اجازه می دهند سگ یا گربه با آنها در رختخواب بخوابند. سگ و گربه که هیچ صاحبی ندارند و در کنار جاده زندگی کنند بسیار غیر معمول است.

 • Hyresavtal

  هنگامی که شما یک مسکن اجاره می‌کنید بایستی یک اجاره نامه داشته باشید یا یک قرارداد بنویسید که مشخص کند حقوق و تکالیف شما به عنوان ساکن در آن مسکن کدام هستند.

  هنگامی که شما یک قرارداد اجاره یک مسکن را منعقد می‌کنید باید توجه داشته باشید که این نکات در قرارداد اجاره قید شده باشد:
  نام مالک و مستأجر، میزان اجاره، زمان اجاره (زمان اعتبار قرارداد اجاره)، حق احتمالی استفاده از فضاهای دیگر (مانند انباری زیر شیروانی، گاراژ و غیره)، جزئیات دیگر مانند برق، مبلمان، نظافت، گردآوری و دور انداختن زباله‌ها و بیمه.

 • Hälsovård (خدمات درمانی)

  خدمات درمانی شامل بسیاری خدمات است، از مراقبت از دندان‌های شما نزد یک پرستار دندان که باعث می‌شود مشکلاتی برای بهداشت دندان‌های شما پیش نیاید گرفته تا تمرین‌های تمرکز فکری و خستگی زدائی. غالباً هنگامی که از خدمات درمانی نام برده می‌شود خدمات بهداشتی مراقبت از سلامتی friskvård و بهداشت پیشگیرانه förebyggande vård مورد توجه قرار می‌گیرد. مقصود آنست که شخص از روح و جسم خود مراقبت کند تا دچار بیماری نشود.​

 • Id-kort (کارت شناسائی)

  آی دی- کارت مخفف کارت شناسایی است. شما از یک کارت شناسایی جهت اثبات سن و شناسایی خوداستفاده می کنید (ثابت می کند که شما کی هستید)، مثلأ شما از داروخانه دارو می گیرید، توسط کارت بانکی در یک مغازه پول میپردازید و یا امور بانکی را انجام میدهید. دراین مکانها باید کارت شناسایی خود را نشان بدهید. شما میتوانید کارت شناسایی را در بعضی از دفاتر خدمات اداره مالیات تقاضا کنید.

  در وب سایت اداره مالیات ویا در زیربانک ای دی یا شناسایی الکترونیکی بیشتر بخوانید.

 • Inkomstskatt (مالیات بر درآمد)

  وقتی شما کارمیکنید مالیات درآمد خود را میپردازید، این مالیات، مالیات بر درآمد نامیده میشود. وقتی شما کارمیکنید کارفرمای شما مالیات شما را ازحقوق شما کسر نموده قبل ازدریافت حقوقتان.درفیش حقوق پرداخت شده شما میزان مالیات مشخص است کارفرما مالیات شما را هرماه به اداره مالیات می پردازد. همه کسانی که در آمد دارند باید درآمد خود را سالانه در یک اظهارنامه مالیاتی گزارش دهند.

 • Introduktionsersättning (کمک هزینه برنامه مقدماتی)

  این کمک هزینه پیش از این به تازه واردانی پرداخت می‌شد که در برنامه مقدماتی کمون introduktion شرکت می‌کردند. برنامه مقدماتی بدین معنا بود که جامعه سوئد در مدت زمان محدودی یک گونه حمایت مالی در آغاز حضور پناهندگان و مهاجران تازه وارد در سوئد به این افراد ارائه می‌داد. اکنون کمک هزینه برنامه مقدماتی جای خود را به کمک هزینه تشکیل زندگی etableringsersättningen داده است. مهاجران تازه وارد که برنامه مقدماتی خود را پیش از ۱ دسامبر ۲۰۱۰ آغاز کرده‌اند، تا پایان برنامه مقدماتی خود، بر طبق قانون قدیم از کمون کمک هزینه دریافت خواهند کرد.​

 • Konsument (مصرف کننده)

  مصرف کننده فرد خریدا ر کالا یا خدمات شرکت می باشد. شما می توانید با خدمات اطلاعات مصرف کننده یا آژانس مصرف کننده Hallå konsument تماس بگیرید. اگر شما در مورد خرید یا در مورد چیزهای دیگر که شما به عنوان یک مصرف کننده نیاز به کمک دارید. اطلاعات مصرف کننده و راهنمایی به زبان های مختلف، و شما می توانید با راهنمای آژانس مصرف کننده چت کنید. شما همچنین می توانید زنگ بزنید ۰۷۷۱۵۲۵۵۲۵ با مشاوران صحبت کنید.

 • Konsumentombudsman (کارگزار حقوقی حمایت از مصرف کنندگان)

  کلمه نماینده مصرف کنندگان با (کو او) مخفف می شود. نماینده مصرف کنندگان درمورد سوالاتی که مربوط به حقوق مصرف کنندگان ومسئولیت تولید کنندگان میشود آگاهی میدهد. نماینده مصرف کنندگان کنترل میکند تا چیزهای که شما می خرید خطرناک نباشند. و اینکه درتبلیغات، فروشنده گان وتولید کننده گان باید قوانین ومقررات را مراعات کنند. مصرف کننده فرد خریدا ر کالا یا خدمات شرکت می باشد. کسانی که کالا تولید ومحصولات را به فروش میرسانند فروشنده هستند شما می توانید شکایت فروشنده گان وتولید کنندگان را که نقض قوانین را کرده باشند به نماینده مصرف کننده گان بکنید. در اداره امورمصرف کنندگان به سوالات جواب نمیدهند. به جای آن باید شما با مشاورمصرف کنندگان در کمون خود صحبت کنید. شما می توانید اطلاعات وسوالات خود را از آژانس مصرف کننده ازطریق سرویس اطلاعات مصرف کننده بپرسید. شما می توانید زنگ بزنید به ۰۷۷۱۵۲۵۵۲۵ و یا تماس بگیرید با Hallå konsument با راهنمای آژانس مصرف کننده چت کنید.

 • Konsumentvägledare (راهنمای مصرف کنندگان)

  ​راهنمای مصرف کنندگان konsumentvägledaren در کمون شما می‌تواند در زمینه خرید کالاها و خدمات به شما راهنمائی دهد. وی می‌تواند در صورت شکایت و نارضائی و بازگشت دادن کالا reklamationer نیز به شما کمک کند و در زمینه اقتصاد خانواده و بدهی نیز به شما مشورت دهد و از شما حمایت کند. برای خواندن اطلاعت بیشتر در این زمینه به وبگاه کمون خود مراجعه کنید.

 • Kreditprövning (سنجش اعتبار)

  بانک قبل از دادن وام به شما کنترل می کند که شما امکان بازپرداخت وام را دارید یا نه. به اینکار سنجش اعتبار گفته می شود.

  وقتی اعتبار دهنده (بانک) سنجش اعتبار می کند یعنی اینکه بانک در مورد شما استعلام اعتبار کرده و در مورد وضع مالی تان سوال می کند. یعنی در مورد درآمدتان، مخارج ماهیانه، سایر وام هایی که دارید و هزینۀ ماهیانه آن وام ها سوال می کند.

  استعلام اعتبار نزد یک شرکت اطلاعات اعتباری انجام می شود و از جمله حاوی بطور مثال اطلاعات از ادارۀ اجرائیات و وصول مطالبات است. همیشه پس از چند روز یک کپی از استعلام اعتباری به آدرس تان ارسال می شود. همچنین شرکت هایی که شما با آنها قرارداد می بندید، بطور مثال تنظیم اشتراک تلفن، نیز در مورد شما استعلام اعتباری می کنند.

  قبل از درخواست وام یا تنظیم اشتراک تلفن بایستی خودتان وضع مالی تان را بررسی کرده و کنترل کنید آیا با توجه به شرایط مالی تان امکان بازپرداخت وام یا صورتحساب آتی را دارید یا نه.

 • Kronofogden (اداره اجرائیات)

  اداره اجرائیات یک اداره دولتی است که در زمینه بدهی‌ها کار می‌کند. اداره اجرائیات به فردی که یک طلب دارد کمک می‌کند تا طلب خود را وصول کند، به عبارت دیگر پول‌های خود را از شخص بدهکار دریافت کند. اگر شما صورتحساب‌های خود را نپردازید ممکن است کار شما به اداره اجرائیات بکشد. در این صورت اداره اجرائیات به فردی که از شما طلبکار است کمک می‌کند. اداره اجرائیات مسئولیت پرونده‌ها و درخواست‌های بدهی زدائی skuldsanering را نیز بر عهده دارد و در موارد ورشکستگی نیز مأموریت نظارت بر کار اداره شرکت‌های ورشکستهkonkursförvaltarnas arbete را بر عهده دارد.

 • Kvällskurs (دوره درسی شبانه)

  بسیاری از انجمن‌های آموزشی studieförbund دوره‌های آموزشی شبانه در رشته‌های گوناگون دارند. دوره‌های آموزشی شبانه با این هدف پدید آمده‌اند تا بتوان همزمان هم درس خواند و هم روزها به کار خود ادامه داد. در انجمن‌های آموزشی می‌توان رشته‌هائی مانند زبان، رقص، عکاسی و غیره را فراگرفت. معمولاً اگر بخواهید به یک دوره درسی بروید که در یک انجمن آموزشی خاص وجود نداشته باشد، می‌توانید همچنان در این مورد از آن انجمن کمک بگیرید. غالباً شرط آنست که شما بتوانید ۵ تا ۸ نفر دیگر را پیدا کنید که بخواهند در آن رشته نامنویسی کنند. در این صورت آن انجمن آموزشی می‌تواند جا و آموزگار در اختیار شما قرار دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این باره به وبگاه‌های انجمن‌های آموزشی مراجعه کنید.
  برای خواندن اطلاعات بیشتر:

 • Körkort (گواهینامه رانندگی)

  اداره کل ترافیک Trafikverket مسئولیت آزمون تئوری رانندگی و آزمون عملی رانندگی برای دریافت گواهینامه رانندگی را بر عهده دارد. اداره کل ترابری Transportstyrelsen نیز از جمله پروانه دریافت گواهینامه رانندگی را صادر می‌کند.​

  برای رانندگی در سوئد بایستی به سن 18 سالگی تمام رسیده و گواهی نامه ی رانندگی داشته باشید. اگر از کشور خود گواهینامۀ رانندگی دارید با اینهمه مطمئن نباشید که حق دارید با گواهینامۀ خود در سوئد رانندگی کنید.

 • Legitimation (کارت شناسائی)

  یک سند شناسایی همراه یک قطعه عکس دارنده سند وامضای وی بنام کارت شناسایی یا ای دی کورت نیز یاد می شود، معمول است که پاسپورت و ‏گواهی‌نامه‌ی رانند‌گی نیز به عنوان اسناد شناسایی استفاده شوند. این یک سند (کارت) است که نشان می دهد شما کی هستید.
  بیشتر بخوانید دروب سایت اداره مالیات و یا کارت شناسایی در این واژه نامه.

 • Migrationsverket (اداره مهاجرت)

  اداره مهاجرت در مورد مسائل مربوط به مهاجرت مسئولیت دارد. برای نمونه اگر شما برای پیوستن به کسی به سوئد نقل مکان کنید، اگر بخواهید شهروند سوئد شوید یا درخواست پناهندگی و درخواست اجازه اقامت کنید، با اداره مهاجرت تماس می‌گیرید.

 • Misshandel (ضرب و جرح)

  منظور از ضرب و جرح آنست که یک یا چند نفر با قصد و نیت به یک شخص آسیب وارد کنند. ضرب و جرح بدین معناست که آسیبی به یک شخص وارد شود، چنین آسیبی می‌تواند جسمی یا روحی باشد. کسی که به یک شخص آسیب بدنی برساند، موجب بیماری، درد یا ناتوانی وی شود، مرتکب ضرب و جرح شده است. اگر شما در معرض ضرب و جرح قرار گیرید یا اگر ببینید که شخصی در معرض ضرب و جرح قرار گیرد، می‌توانید موضوع را به پلیس گزارش دهید/ شکایت کنید.

 • Mödravårdscentral (درمانگاه بهداشتی مادران)

  درمانگاه بهداشتی مادران (MVC) مطب ماما barnmorskemottagning یا
  (BM-mottagning) نیز نامیده می‌شود. در درمانگاه بهداشتی مادران (MVC) از جمله می‌توان آزمایش بارداری داد. در آنجا می‌توان درباره وسائل پیشگیری از بارداری (قرص ضد بارداری، قرص کوچک mini-piller، آیودی spiral، قرص روز بعد dagen efter-piller، آمپول پیشگیری از بارداری p-spruta، میله پیشگیری از بارداری p-stav و غیره) مشورت گرفت. در خلال دوران بارداری نیز می‌توان در درمانگاه بهداشتی مادران تحت کنترل تندرستی قرار گرفت. آنان می‌توانند مادران و پدران را نیز در آستانه زایمان برای این کار آماده کنند. در آنجا آموزش مادران و پدران به منظور آماده سازی آنان برای انجام نقش خود به عنوان مادر و پدر نیز انجام می‌گیرد. در درمانگاه بهداشتی مادران MVC کنترل و معاینه بیماری‌های زنانه (به اصطلاح آزمایش سلولی و تست غربالگری cellprovstagning, screening av livmoderhalscancer) نیز انجام می‌گیرد.

 • Nystartsjobb (شغل آغازین)

  اگر شما در درازمدت از بازار کار دور بوده‌اید ممکن است یک به اصطلاح شغل آغازین nystartsjobb امکان مناسبی برای شما باشد. کارفرمائی که شما را در چارچوب یک شغل آغازین استخدام کند از حمایت مالی برخوردار می‌شود. این بایستی باعث شود استخدام کردن افرادی که در دراز مدت بیکار بوده‌اند، آسانتر گردد. کارفرما درست معادل مدت زمانی که شما بیکار بوده‌اید از چنین حمایت مالی برخوردار خواهد شد.

 • Oskrivna regler (قوانین نانوشته)

  می‌توان چنین گفت که قوانین نانوشته چیزهائی است که از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده هستند یا مطابق با موازین رفتارهای قابل قبول اجتماعی هستند. به عبارت دیگر انتظار می‌رود که رفتار شما با دیگر انسان‌ها چگونه باشد. یک قانون نانوشته، قانونی است که در متون قانونی نوشته نشده است اما انتظار می‌رود که مردم از آن پیروی کنند. کسی که از قانون نانوشته پیروی نکند ""غیر عادی"" تلقی خواهد شد زیرا چنین فردی هنجارشکنی می‌کند. برای نمونه اگر کسی شما را مورد خطاب قرار ‌دهد چگونه بایستی به وی پاسخ داد، یا اگر کسی به شما سلام کند چگونه بایستی پاسخ داد و برای رفتار مؤدبانه با دیگران چگونه بایستی رفتار کرد.

 • Passa tid (رعایت کردن وقت)

  در سوئد، رعایت کردن وقت بسیار مهم است. این نکته هم در مورد قرارهای خصوصی با دوستان و آشنایان و هم در مورد وقت ملاقات با کارمندان اداره‌های دولتی مصداق دارد. رعایت نگردن وقت غیرمؤدبانه تلقی می‌شود. با این وجود بایستی توجه کرد که همه سوئدی‌ها نیز در زمینه رعایت کردن وقت بی نقص نیستند. برای نمونه اگر شما برای یک مصاحبه استخدامی دیر سر قرار حاضر شوید خطر بزرگی وجود دارد که شما درست به همین دلیل آن فرصت استخدامی را از دست بدهید.

 • Pension (بازنشستگی)

  ​غالباً هنگامی که درباره بازنشستگی صحبت می‌شود، منظور بازنشستگی سالمندی ålderspension است. شما هنگامی به بازنشستگی سالمندی می‌رسید که به علت رسیدن به یک سن معین، یعنی هنگامی که به میزان کافی سالمند شده باشید، بازار کار را ترک کرده باشید. بازنشستگی سالمندی از طریق مالیات‌هائی که به دولت پرداخت می‌شود، مالیات‌هائی (اجباری) که کارفرماها برای کارکنان خود به دولت می‌پردازند و همچنین از طریق پس انداز بازنشستگی که هر شخص انجام می‌دهد، تأمین می‌گردد. می‌توان به مستمری بازنشستگی به عنوان دستمزدی که به تأخیر افتاده است نیز نگریست. مستمری بازنشستگی سالمندی غالباً به منزله یک سامانه بیمه‌ای است. برای نمونه مستمری بازنشستگی در سراسر عمر پرداخت می‌شود، حتی اگر شما بیش از میانگین طول عمر زنده باشید، و در صورت فوت نیز به بازماندگان پرداخت می‌شود. گونه‌های دیگری از مستمری بازنشستگی نیز وجود دارد، مانند بازنشستگی بیماری sjukpension و بازنشستگی زودرس förtidspension.

 • (رونوشت شناسنامه (پرشون بویس

  شما ممکن نیاز به رونوشت شناسنامه بخاطرموضوعات ذیل داشته باشید:

  • تهیه یک کارت شناسایی (اما نه هنگامیکه درخواست کارت شناسایی را در اداره مالیات می دهید).
  • درخواست برای تحصیلات مختلف/مدارس/کمک مالی تحصیلی
  • درخواست برای تابعیت سوئد‏ی
  • درخواست طلاق
  • داشتن پاسپورت خارجی، پاسپورت بیگانه (پاسپورت فِرِملینگ) یا امثال اینها

  رونوشت شناسامه یک تصدیق است که نشان می دهد چه چیز ها برای شما در اداره مالیات، بخش ثبت احوال نفوس ثبت شده است. رونوشت شناسامه یک سند شناسایی نیست. (یعنی یک پرشون بویس مثل یک کارت شناسایی استفاده نمی شود)
  در وب سایت اداره مالیات بیشتر بخوانید.

 • Personförsäkring (بیمه بازنشستگی)

  بیمه‌های شخصی خصوصی مکمل بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های قراردادیsocial- och avtalsförsäkringarna هستند. یک بیمه شخصی از چند بیمه کوچکتر تشکیل شده است. عادی‌ترین نوع اینگونه بیمه‌ها، بیمه‌های حوادث و بیمه خدمات درمانی می‌باشد. این نیاز و توانائی مالی شماست که تعیین می‌کند آیا مایل هستید یک بیمه خصوصی تهیه کنید یا نه. غالباً شما با عضویت خود در یک سندیکا، مشمول یک بیمه گروهی می‌شوید اما ممکن است کارفرمای شما نیز یک بیمه گروهی برای افرادی که وی بخواهد تهیه کند. شما خودتان نیز می‌توانید یک بیمه شخصی برای خودتان تهیه کنید.
  برای خواندن اطلاعات بیشتر:
  Hallå konsument, konsumenternas.se
  و یا با شرکت بیمه خودتان تماس بگیرید.​

 • Rattfylla (رانندگی در حال مستی)

  مرز رانندگی در حال مستی در سوئد ۲.۰ هزارم الکل در خون است (برابر با ۱.۰ میلی گرم الکل در بازدم). این در عمل بدین مفهوم است که مطمئن‌ترین راه آنست که اگر بخواهید رانندگی کنید، هیچ الکلی ننوشید. منظور از جرم رانندگی در حال مستی فاحش grovt rattfylleri آنست که شخص مورد نظر ۰.۱ هزارم الکل یا بیش از آن در خون (۵.۰ میلیگرم الکل در بازدم) خود داشته باشد و مجازات آن نیز حداکثر دو سال زندان خواهد بود.

 • Reklam (آگهی تجاری)

  ​آگهی تجاری اطلاعاتی است که تولید و منتشر شده است تا توجهات را به یک اندیشه، کالا یا خدمات معین جلب کند و آنها را برجسته کند. هدف آنست که نظرات و ارزش‌های انسان‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و نحوه خرید کردن آنها تغییر کند. فرستنده پیام‌های تجاری معمولاً یک شرکت است و گیرنده پیام‌ها نیز مصرف کنندگان هستند. یک مصرف کننده می‌تواند یک فرد یا یک شرکت دیگر باشد. منظور از آگهی تجاری غالباً بازاریابی برای فرآورده‌ها یا خدمات یک شرکت است. آنان می‌خواهند بدینگونه فروش شرکت خود را افزایش دهند. شما می‌توانید از دریافت آگهی‌های تجاری که به آدرس شما پست شده است و همچنین آگهی‌های تجاری که از راه تلفن به شما داده می‌شود، خودداری کنید.

 • Reseförsäkring (بیمه سفر )

  بیمه سفر بیمه‌ای است که شما تهیه می‌کنید برای هنگامی که احتمالاً در خارج از کشور بیمار شوید. شهروندان اتحادیه اروپا حق برخورداری از خدمات درمانی اورژانس در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که هزینه آن از سوی مالیات دهندگان تأمین شده را دارند. منظور از خدمات درمانی اورژانس هزینه‌های مربوط به بارداری و زایمان در بیمارستان نیز هست (کارت اروپائی بیمه درمانی). اگر شما یک بیمه مسکن داشته باشید که بیمه سفر نیز جزء آن باشد تا ۴۵ روز از حفاظت مناسب برخوردار خواهید بود. اگر در مدت طولانی‌تری در سفر باشید ممکن است نیاز داشته باشید که یک مکمل در کنار بیمه سفر خود داشته باشید. صندوق بیمه اطلاعاتی درباره مقررات رایج در کشورهائی که به آن سفر می‌کنید در اختیار دارد.
  برای خواندن اطلاعات بیشتر:
  konsumenternas.se
  و یا به وبگاه شرکت بیمه خود مراجعه کنید.​

 • Räkningar (صورتحساب‌ها)

  ​یک صورتحساب faktura در واقع چیزی است مانند یک قبض پرداخت. یک صورتحساب، یک درخواست کتبی برای یک پرداخت است. هنگامی که یک چیزی بخرید اما پول آنرا همزمان نپرداخته باشید یک صورتحساب (faktura) با پست برای شما خواهد آمد. شما بابت همه چیز، از اجاره مسکن گرفته تا آبونمان برق و قسط تلویزیون یک صورتحساب دریافت خواهید کرد. صورتحساب را بایستی به موقع پرداخت کرد. در غیر این صورت این خطر وجود دارد که ناچار شوید هزینه بیشتری بپردازید یا کار شما به اداره اجرائیات kronofogden بکشد. روی صورتحساب نوشته شده است که آخرین مهلت پرداخت förfallodag آن چه تاریخی است، به عبارت دیگر تا چه تاریخی شما وقت دارید که پول آن صورتحساب را بپردازید. بهتر از همه آنست که از طریق بانک خودتان این امکان را فراهم کنید که صورتحساب‌هایتان را از راه اینترنت بپردازید (به اصطلاح بانک اینترنتی). بدون تردید این سریعترین و ارزانترین راه پرداختن صورتحساب‌ها است. البته می‌توان صورتحساب‌ها را در بانک یا در پست نیز پرداخت اما این راه پرداختن صورتحساب‌ها ممکن است بسیار گران باشد.

 • Sjuklön och Sjukpenning (غرامت مریضی)

  غرامت بیماری پولی است که شما می توانید دریافت کنید اگر که شما مریض هستید و یا جراحت برداشته اید. اگر مستخدم هستید، حقوق ۱۴روز اول بیماری از طرف کارفرما دریافت خواهید کرد یا حقوق بیماری از طرف صندوق بیمه‌ی همگانی (اگر شما بیش از 14 روز بیمار باشید) شما باید روز اول بیماری به کارفرما اطلاع دهید که نمیتوانید کار کنید. روز اول که شما بیمار هستید یک دوره انتظار (karensdag) است. این بدان معنی است که طی آن غرامت بیماری و حقوق از طرف کارفرما در آن روز پرداخت نمی‌شود. از روز دوم بیماری۸۰ در صد از حقوق را برأی دو هفته دریافت میکنید. بعد از آن غرامت بیماری و حقوق از طرف صندوق بیمه‌ی همگانی دریافت خواهید کرد. برای دریافت غرامت بیماری و حقوق بایستی کار.

 • Sjukhus (بیمارستان)

  بیمارستان را گاهی ""لاسارت"" lasarett هم می‌نامند. بیماران و آسیب دیدگان در بیمارستان درمان می‌شوند. غالباً پذیرش اورژانس هم در یک بیمارستان قرار دارد. درمان بیمارستانی ممکن است درمان سرپائی öppevård یا درمان بستری شدن slutenvård باشد. درمان سرپائی öppevård به این معناست که بیمار در یک بخش بیمارستان بستری نمی‌شود (لازم نیست که بیمار در بیمارستان بماند)، بلکه برای نمونه در یک بخش بیمارستانی یا در یک درمانگاه بهداشتی معاینه و درمان می‌شود. گونه دیگر خدمات درمانی یا درمان بستری شدن است و بدین ترتیب است که بیمار در یک درمانگاه (کلینیک) نامنویسی می‌شود و در آنجا می‌ماند. برای آمدن به یک مطب یا یک بخش بیمارستانی ضروری است که یک پزشک یک ارجاعیه برای شما بنویسد. درمان بیمارستانی در وهله نخست برای بیمارانی است که بیماری‌های خطرناک دارند یا خطر مرگ آنان را تهدید می‌کند. در بسیاری بیمارستان‌ها هم بخش اورژانس و هم چندین بخش تخصصی برای درمان برنامه‌ریزی شده وجود دارد. بخش‌های بیمارستانی از جمله اینها هستند: داخلی، جراحی، شکسته بندی، گوش-حلق و بینی، زنان، کودکان و نوجوانان، سالمندان و غیره. اگر نیاز داشته باشید که به بخش اورژانس مراجعه کنید، بهتر است نخست به آنجا تلفن بزنید و به آنان اطلاع دهید که در راه آمدن به آنجا هستید. برای دریافت راهنمائی به راهنمای خدمات درمانی 1177 Vårdguiden (شماره تلفن ۱۱۷۷) زنگ بزنید یا مطالب بیشتری را در وبسایت راهنمای خدمات درمانی 1177 بخوانید.
  www.1177.se​

 • Skatteverket (اداره کل مالیات)

  اداره کل مالیات یک اداره دولتی است که زیر مجموعۀ دولت است. مهمترین وظایف این اداره مالیات ها و ثبت احوال هستند.

  سیاستمداران پارلمان، کمونها و بهداری های استان مالیات ها و میزان آنها را برای کشور تعیین می کنند. کار اخذ مالیات توسط ادارۀ مالیات انجام می شود.

 • Snabblån (وام سریع)

  وام سریع مبلغ کمی است که قرض گرفته می شود و بایستی ظرف مدت 30 روز بازپرداخت شود. گرفت وام سریع گران تمام می شود و وام ممکن است خیلی بالا برود. وام سریع ممکن است وام پیامکی، وام میکرونی، وام تالفنی، وام داخلی یا اعتبار کوتاه مدت نیز نامیده شود.

 • Socialbidrag (کمک هزینه اجتماعی )

  اکنون به جای کمک اصطلاح هزینه اجتماعی، اصطلاح "کمک هزینه امرار معاش" försörjningsstöd به کار می‌رود. کمک هزینه امرار معاش از یک استاندارد یا هنجار کشوری و پاره‌ای هزینه‌های مدلل skäliga kostnader که افزون بر آن هنجار کشوری است، تشکیل شده است. در هنجار کشوری هزینه‌هائی در نظر گرفته شده است که کم و بیش برای همه یکسان است، مانند هزینه خوراک، پوشاک و هزینه‌های بهداشتی. کمک هزینه امرار معاش یک کمک مالی است که بایستی به عنوان آخرین شبکه حفاظتی در نظر گرفته شود و برای کمک به افرادی است که موقتاً دارای مشکلات مالی هستند. کمک هزینه مالی پولی است که اگر پول‌های خود شما برای گذران زندگی‌تان (برای نمونه برای تهیه خوراک و پرداخت اجاره) کافی نباشد، به شما داده می‌شود.

  برای دریافت کمک هزینه مالی ekonomiskt bistånd بایستی درخواست کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd بدهید. این از پیش معین شده است که شما برای گذران زندگی به چه مقدار پول نیاز دارید. اگر شما درخواست کمک هزینه امرار معاش بدهید، اداره خدمات اجتماعی به نیازهای شخص شما نگاه خواهد کرد. همه انسان‌ها بایستی نخست تمام کوشش خود را به خرج دهند تا مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرند. این بدان معناست که پیش از درخواست کمک هزینه امرار معاش، هر شخصی باید کوشش کند تا شخصاً امرار معاش و دیگر نیازهای خود را تأمین کند. کسی که بتواند کار کند بایستی در جستجوی کار باشد. اگر شما پولی در بانک داشته باشید یا دارائی‌های دیگری (مانند خودرو، خانه، قایق و چیزهائی از این دست) داشته باشید ممکن است کمک هزینه مالی ekonomiskt bistånd به شما تعلق نگیرد. هر شخص باید نخست کوشش کند تا مزایا و کمک هزینه‌های دیگر مانند کمک هزینه مسکن و حقوق مرخصی بچه داری föräldrapenning را دریافت کنید.

  برای دریافت کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd بایستی به اداره خدمات اجتماعی در کمون خودتان مراجعه کنید (برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه کمون مراجعه کنید). اداره خدمات اجتماعی برای بررسی درخواست شما در زمینه دریافت کمک هزینه، به همه اطلاعات دارای اهمیت درباره وضعیت اقتصادی شما، مانند درآمد، دارائی‌ها و هزینه‌های شما نیاز دارد.

 • Socialstyrelsen (اداره کل بهداری و خدمات اجتماعی)

  اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی یک سازمان دولتی است که کار می کند به نمایندگی از دولت. هدایت کردن اداره، راهنمایی ها، آمار و نظارت بر خدمات اجتماعی، خدمات درمانی و مراقبت از دندان. اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی به تنظیم مقررات (که مانند قانون معتبراست )، توصیه فراهم می کند و جمع‌آوری دانش پرسنل و تصمیم گیرندگان در مراقبت های بهداشتی. در برخی از اطلاعات نیز به طور مستقیم بیماران و کاربران هدف گرفته شده ند. اداره کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی همچنین در تلاش برای صدور کارت های هویت برای کارکنان مراقبت های بهداشتی است.

 • Stöld (دزدی)

  دزدی یک جرم است. دزدی هنگامی روی می‌دهد که یک شخص چیزی را که متعلق به دیگری است بدون اجازه وی برای خودش بردارد، یا آنرا به دیگری بفروشد. دزدی فاحش می‌تواند منجر به مجازات دستکم شش ماه و حداکثر شش سال زندان منجر شود. دزدی، اگر جرم ناچیزی باشد (یعنی مال دزدی شده ارزش زیادی نداشته باشد)، خرده دزدی یا دله دزدی snatteri نامیده می‌شود. اگر فردی چیزی را از شما بدزدد، می‌توانید موضوع را به پلیس گزارش دهید/ شکایت کنید.

 • Svartjobb (کار سیاه )

  کارسیاه به این معنی است که شما مالیات عایدات پرداخت نمیکنید. جامعه طوری پی‌ريزی شده است که همه‌ی کسانی که کارمیکنند باید مالیات عایدات پرداخت کنند. این مالیات برای مراقبت های بهداشتی، جاده ها، مراقبت از سالمندان و رفاه دیگران است که برای همه شهروندان استفاده میشود. اگرسیاه کارمیکنید دشواراست رسیدن به یک قرارداد دست اول کرایه آپارتمان و یا خرید اعتباری. صاحبخانه ها وصاحبان کسب وکار اغلب میخواهند شما قرارداد کار نشان بدهید.

  اگر سیاه کار می کنید:

  • هیچ قرارداد کار ندارید و در نتیجه میتوانید برسر دستمزدها فریب بخورید
  • حقوق بیکاری دریافت نمیکنید اگر بیکار شوید
  • هیچ پول مریضی و مرخصی دریافت نمیکنید
  • پول مریضی و حقوق والدین‌ نمی گیرید
  • عایدات ‏بازنشستگی کمتر
  • اگر شما در حالیکه کار سیاه می کنید دچار یک حادثه شوید به خودتان یا شخص دیگری صدمه یا به طور تصادفی چیزی شکستید هیچ بیمه ندارید.
 • Tandvård (خدمات دندانپزشکی)

  ​خدمات دندانپزشکی برای مراقبت از دندانهای شماست. شما از جمله با مراجعه به دندانپزشک برای کنترل بهداشت و سلامتی دندانهای خود و با مسواک زدن منظم میتوانید از خراب شدن دندانهای خود پیشگیری کنید. همه افرادی که در سوئد زندگی میکنند، از سن ۲۰ سالگی تمام به بعد حق برخورداری از حمایت مالی به منظور خدمات دندانپزشکی را دارند. شما که کمتر از ۲۰ سال سن دارید، از خدمات رایگان دندانپزشکی برخوردار میشوید. هم مطب دندانپزشکی همگانیFolktandvården (در مالکیت شورای استان landstinget است) و هم مطبهای خصوصی دندانپزشکی در سوئد وجود دارد.

 • Telefonräkning (صورتحساب تلفن)

  ​شما بابت استفاده از تلفن یک صورتحساب دریافت خواهید کرد. چندین شرکت تلفن در سوئد وجود دارد که با هم در رقابت هستند. بسیاری از این شرکتها تخفیف هائی به شما میدهند، برای نمونه اگر آبونمان تلفن ثابت و آبونمان تلفن همراه و شاید هم آبونمان اینترنت باند پهن خود را در یک شرکت داشته باشید. از این رو مناسب است که شرکت های گوناگون و شرایط آبونمان های آنان را با هم مقایسه کنید تا پی ببرید که کدامیک برای شما مناسبتر است.

 • Trafikförsäkring (بیمه ترافیک)

  اگر شما صاحب یک وسیله نقلیه موتوری (به عنوان مثال، یک ‏اتوموبيل، موتور سیکلت، موتورگازی کلاس ۱اتحادیه اروپا و یا ‏اتوبوس)، شما باید از روز اول که صاحب یک وسیله نقلیه میشوید بیمه ترافیک ‏تهیه کنید.
  اگر وسیله نقلیه شما باعث یک تصادف شود بیمه ترافیک جبران ‏غرامت بیمه برای رانندگان، مسافران و یا افراد دیگرکه زخمی شدند را میکند. بیمه همچنین خسارت به اموال شخص دیگری را نیز پوشش میدهد.
  بیمه ترافیک جبران ‏غرامت بیمه برای وسیله نقلیه یا اموال شخص شما در وسیله نقلیه را نمی کند. به منظور حفاظت بیشتر، شما به چند‏ بیمه ‏اتوموبيل بیشتر نیاز دارید.
  به خاطر داشته باشید که:

  • وسیله نقلیه موتوری بر اساس قانون مستلزم به داشتن بیمه ترافیک است.
  • بیمه ترافیک باید از روز اول صاحب یک وسیله نقلیه میشوید بایستی ‏اعتبار داشته باشد.
  • این صاحب وسیله نقلیه است که بایستی با یک شرکت بیمه قراردادی را امضاء کند.
  • وسیله نقلیه باید بیمه ترافیک داشته باشد، حتی اگر آن خراب است، به سرقت رفته است، رانندگی با آن ممنوع یا استفاده نمیشده است.
  • گر شما یک بیمه ترافیک برای وسیله نقلیه خود را نداشته باشید، شما باید یک هزینه به ‏انجمن بیمه ترافیک موتور برای هر روزی که وسیله نقلیه بیمه نداشته باشد پرداخت کنید.
  • این هزینه بسیار بالاتر از یک حق بیمه است.
  • اگر شما از وسیله نقلیه استفاده نمی کنید، آنرا نزد ‏اداره‌ی کل حمل و نقل بطور موقت از ترافیک خارج کنید.
 • Underhållsbidrag (نفقه)

  ​نفقه underhållsbidrag پولی است که یک پدر یا مادر بایستی به کودک خود که با وی زندگی نمیکند بپردازد تا کمک خرجی آن کودک باشد. چه شما سرپرستی مشترک یا سرپرستی منفرد کودک خود را داشته باشید، این نکته مصداق دارد. اگر یک کودک تقریباً به یک اندازه نزد پدر و مادر خود زندگی کند، این سکونت، سکونت متناوبväxelvis boende محسوب میشود و در این حالت نه مادر و نه پدر موظف به پرداخت نفقه نخواهند بود. این کودک است که حق دریافت نفقه را دارد، اما آن یک از اولیاء کودک که با وی زندگی میکند این پول را بابت کودک دریافت میکند. پدر و مادر معمولاً تا رسیدن کودک به سن ۱۸ سال تمام مکلف به پرداخت نفقه به وی هستند. برای فرزندی که همچنان به دبیرستان یا دیگر آموزشگاههای مشابه میرود، پدر یا مادر بایستی تا پایان ۲۱ سالگی وی نفقه بپردازد.

 • Underhållsstöd (کمک خرجی)

  ​کمک خرجی Underhållsstöd پولی است که از سوی صندوق بیمه پرداخت میشود. این پول به آن یکی از اولیا پرداخت میشود که سرپرستی کودک یا کودکان را بر عهده دارد و به تنهائی با کودک یا کودکان خود زندگی میکند. کمک خرجی تنها در صورتی پرداخت میشود که آن یکی از اولیا که با کودک زندگی نمیکند نفقه underhållsbidrag نپردازد یا مبلغی کمتر از ۱۲۷۳ کرون در ماه بابت نفقه بپردازد.

 • Validering (ارزیابی)

  ​این واژه به معنی ""معتبر کردن"" و ""تأیید کردن"" است. واژه ارزیابی validering برای روندی به کار میرود که منظور از آن کنترل کردن اعتبار یک مدرک تحصیلی است. ارزیابی بخشی از روند کاری تعیین و تأیید اعتبار یک مدرک تحصیلی است. منظور از ارزیابی مهارتهای حرفهای، ارزیابی، قضاوت و تأیید دانش و مهارت حرفهای یک شخص است.

 • Volontär (داوطلب)

  داوطلب کسی است که اختیاری کار کرده و خدمات خود را بدون مطالبۀ حق الزحمه ارائه می کند. کار داوطلبانه می تواند کار عقیدتی یا کار اختیاری نیز نامیده شود. کار در اغلب موارد از طریق یک سازمان داوطلبانه یا انجمن عقیدتی بطور مثال صلیب سُرخ، یک انجمن ورزشی یا یک انجمن فرهنگی سازماندهی می شود. در سوئد کار کردن بصورت عقیدتی یا اختیاری در یک انجمن عادی است. اینگونه سازمانها و انجمن ها در خارج از سوئد سازمان های غیر انتفاعی یا غیر دولتی نامیده می شوند.

 • Vårdcentral (درمانگاه بهداشتی)

  ​درمانگاه بهداشتی Vårdcentralen(VC) جزء سامانه درمان سرپائی است، درست مانند مطبهای نوجوانان و پذیرش اورژانس، مراکز بهداشتی کودکان و مراکز بهداشتی مادران. بیمارانی که دچار بیماریهای غیر اورژانس هستند به درمانگاه بهداشتی Vårdcentralen مراجعه میکنند. پزشکهای درمانگاه بهداشتی در عین حال مسئولیت کلی هماهنگی کارهای درمانی برای بیماران خود را نیز بر عهده دارند. در صورت نیاز شما به معاینه و درمان پزشکی، میتوانید از درمانگاه بهداشتی خودتان یک ارجاعیه remiss به پزشک متخصص دریافت کنید. درمانگاههای بهداشتی مسئولیت تستهای آزمایشگاهی، کنترل فشار خون و دیگر اقدامات کم و بیش رایج درمانی معاینه، بهداشت و درمان را نیز بر عهده دارند.

 • Vårdnadshavare (سرپرست کودک)

  ​سرپرست کودک Vårdnadshavare یا ولی کودک målsman شخص یا اشخاصی هستند که از لحاظ حقوقی سرپرستی یک کودک را بر عهده دارند (به عبارت دیگر مسئولیت حقوقی دارند). یکی از اولیا یا هر دو آنان و یک شخصی که دادگاه تعیین کرده باشد، میتواند سرپرست کودک باشد. یک کودک تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی تمام، یعنی به سن قانونی برسد، یک سرپرست خواهد داشت.

 • Överklagan (استیناف، تجدید رسیدگی به شکایت)

  ​اگر چنین باور داشته باشید که یک مرجع اداری تصمیم نادرستی در مورد شما گرفته است، میتوانید درخواست فرجامخواهی/ تجدید نظر از آن تصمیم را بکنید. یادآوری کنید که چه چیزی نادرست است و به چه علت. در این حالت ممکن است این امکان فراهم شود که تصمیم جدیدی برای شما اتخاذ شود. تصمیم جدید میتواند همانند تصمیم پیشین باشد اما چنین نیز میتواند باشد که تصمیم جدید به نفع شما باشد. شما امکان دارید که از بسیاری تصمیمهائی که ادارههای کمونی و دولتی اتخاذ کردهاند شکایت/ فرجامخواهی کنید. یک تصمیم بایستی همیشه کتبی باشد. به یک تصمیم شفاهی در یک نشست و یا یک پاسخ تلفنی اکتفا نکنید. اگر چنین باور داشته باشید که یک اداره تصمیم نادرستی اتخاذ کرده است، حق دارید از همان اداره کمک بگیرید تا از آن تصمیم شکایت/ فرجامخواهی کنید.