درباره ویروس جدید کرونا

آخرین به روز رسانی: 19 2 2021

در حال حاضر یک ویروس کرونای جدید در سوئد و سایر نقاط جهان شیوع دارد. این ویروس باعث بروز بیماری کووید-19 می شود. جلوگیری از شیوع سرایت کووید-19 در مسئولیت همگان است. از دیگران هم در فضای آزاد و هم در فضای سربسته فاصله بگیرید.

شما در اینجا مجموعه پرسش ها و پاسخ های مربوط به چگونگی تأثیر ویروس کرونا بر تندرستی و زندگی تان وجود دارد.

شماره تلفن های مهم

  • خط تلفن سراسری در مورد ویروس جدید کرونا به چند زبان: 12368000-08
  • برای سوالات عمومی در بارۀ کووید-19 با شماره تلفن 11313 تماس بگیرید.
  • اگر از عهده خود درمانی در خانه بر نمی آیید به راهنمای خدمات درمانی شماره تلفن ۱۱۷۷ زنگ بزنید.
  • در وضعیت هایی که خطر جانی وجود دارد به شماره تلفن ۱۱۲ زنگ بزنید.

اطلاعات بیشتر در مورد ویروس کرونا و کووید-19: