اگر به درمان نیاز دارید

آخرین به روز رسانی: 3 9 2018

مطب های بسیار مختلفی وجود دارند که شما می توانید برای درمان به آنها مراجعه کنید. در این صفحه برای پیدا کردن درمان صحیح برای ناراحتی ها یا نیازهای خود کمک دریافت می کنید.

مطالبی که دانستن آنها برای افرادی که نیاز دارند به خدمات درمانی مراجعه کنند، مهم است.

درمان صحیح را پیدا کنید

به 1177 راهنمای خدمات درمانی تلفن کنید

چنانچه مطمئن نیستید کی بایستی به خدمات درمانی مراجعه نمائید میتوانید در هر زمان با راهنمای خدمات درمانی 1177 تماس بگیرید. شماره تلفن 1177 است. در آنصورت با یک پرستار که شما را راهنمائی خواهد کرد صحبت میکنید. این پرستار همچنین میتواند به شما بگوید که کجا میتوانید خدمات درمانی صحیح را بیابید. به شماره تلفن 1177 در کل شبانه روز میتوانید زنگ بزنید. در برخی بهداری های ناحیه ای بغیر از زبان سوئدی امکان دریافت راهنمائی به زبانهای دیگر وجود دارد.

با درمانگاه تماس بگیرید

اگر مریض هستید یا ناراحتی دارید اغلب بایستی اول به یک درمانگاه مراجعه کنید. در آنجا می توانید برای اغلب موارد کمک دریافت کنید. اگر حال روحی شما بد است نیز می توانید با درمانگاه تماس بگیرید. درمانگاه می تواند به شما برای مراجعه به بخش درمان روانپزشکی کمک کند.

در وبگاه 1177 مشخصات تماس و ساعات کار درمانگاه های سراسر کشور وجود دارد. در آنجا اطلاعات مربوط به سایر انواع مطب های درمانی و درمان تخصصی نیز اطلاعات وجود دارد.

به یک بخش پذیرش اورژانس بروید

اگر شما یا فرد دیگری بسیار شدید مریض است یا دچار صدمات جدی شده بایستی به بخش پذیرش اورژانس مراجعه کنید. بخش پذیرش اورژانس در یک بیمارستان قرار دارد و بطور شبانه روزی در سراسر روزهای سال باز است.

اگر حال روحی شما یا فرد دیگری بسیار بد باشد و سریع به کمک نیاز داشته باشید بایستی به بخش پذیرش اورژانس روانپزشکی مراجعه کنید.

به شماره اضطراری 112 تلفن کنید

اگر وضعیت اضطراری است و خطر برای جان کسی وجود دارد به شماره تلفن 112 زنگ بزنید. در اینصورت سریع کمک دریافت کرده و یک آمبولانس بیمار را به بیمارستان می برد. با شماره تلفن 112 با آمبولانس، پلیس و آتش نشانی تماس می گیرید.

در اینجا می توانید در بارۀ موارد زیر مطالبی بخوانید: