اگر به درمان نیاز دارید

آخرین به روز رسانی: 3 9 2018

مطب های بسیار مختلفی وجود دارند که شما می توانید برای درمان به آنها مراجعه کنید. در این صفحه برای پیدا کردن درمان صحیح برای ناراحتی ها یا نیازهای خود کمک دریافت می کنید.

مطالبی که دانستن آنها برای افرادی که نیاز دارند به خدمات درمانی مراجعه کنند، مهم است.

درمان صحیح را پیدا کنید

به 1177 راهنمای خدمات درمانی تلفن کنید

اگر مطمئن نیستید که بایستی به خدمات درمانی مراجعه کنید یا نه، به 1177 راهنمای خدمات درمانی تلفن کنید. در اینصورت با یک پرستار صحبت می کنید که به شما در مورد ناراحتی هایتان توصیه و راهنمائی می کند. این پرستار همچنین می تواند به شما در مورد یافتن درمان صحیح نیز اطلاع رسانی کند. شما می توانید به شماره تلفن 1177 در تمام مدت شبانه روز زنگ بزنید.

با درمانگاه تماس بگیرید

اگر مریض هستید یا ناراحتی دارید اغلب بایستی اول به یک درمانگاه مراجعه کنید. در آنجا می توانید برای اغلب موارد کمک دریافت کنید. اگر حال روحی شما بد است نیز می توانید با درمانگاه تماس بگیرید. درمانگاه می تواند به شما برای مراجعه به بخش درمان روانپزشکی کمک کند.

در وبگاه 1177 مشخصات تماس و ساعات کار درمانگاه های سراسر کشور وجود دارد. در آنجا اطلاعات مربوط به سایر انواع مطب های درمانی و درمان تخصصی نیز اطلاعات وجود دارد.

به یک بخش پذیرش اورژانس بروید

اگر شما یا فرد دیگری بسیار شدید مریض است یا دچار صدمات جدی شده بایستی به بخش پذیرش اورژانس مراجعه کنید. بخش پذیرش اورژانس در یک بیمارستان قرار دارد و بطور شبانه روزی در سراسر روزهای سال باز است.

اگر حال روحی شما یا فرد دیگری بسیار بد باشد و سریع به کمک نیاز داشته باشید بایستی به بخش پذیرش اورژانس روانپزشکی مراجعه کنید.

به شماره اضطراری 112 تلفن کنید

اگر وضعیت اضطراری است و خطر برای جان کسی وجود دارد به شماره تلفن 112 زنگ بزنید. در اینصورت سریع کمک دریافت کرده و یک آمبولانس بیمار را به بیمارستان می برد. با شماره تلفن 112 با آمبولانس، پلیس و آتش نشانی تماس می گیرید.

در اینجا می توانید در بارۀ موارد زیر مطالبی بخوانید: