در بارۀ وبسایت "Informationsverige.se" - راهنمای جامعه سوئد

آخرین به روز رسانی: 20 5 2020

وبسایت Informationsverige.se وبگاه استانداری با اطلاعات در مورد سوئد برای افرادی است که پناهجو هستند یا به تازگی اجازۀ اقامت گرفته اند.

چرا وبسایت "Informationsverige.se" وجود دارد؟

این وبسایت می خواهد به شما کمک کند و امکانات شما را برای تأثیرگذاری بر وضعیت تان در سوئد را افزایش دهد.

در اینجا پاسخ به سوالات خود در مورد چگونگی کارکرد جامعه سوئد را پیدا می کنید. همچنین اطلاعات مربوط به تماس با ادارات مختلف در دوران اولیه زندگی در این کشور نیز وجود دارد. شما می توانید مراحل مختلف از زمانیکه درخواست پناهندگی می کنید تا وقتی که در جامعه سوئد مشارکت داشته و کار یا تحصیل می کنید را قدم به قدم دنبال کنید.

وبسایت "Informationsverige.se" به کمک گروههای مرجع متشکل از پناهجویان و افرادی که به تازگی اجازه اقامت دریافت کرده اند ساخته شده است. شما به برکت کمک آنها می توانید از مطالبی که دشوار هستند یا مواردی که نمی دانید به اطلاع آنها نیاز دارید ، کسب اطلاع کنید.

چه کسی موسس وبسایت "Informationsverige.se" است؟

استانداری یوتالند غربی مسئولیت اداری وبسایت "Informationsverige.se" در همکاری با سایر استانداری های کشور بر عُهده دارد. استانداری ها با اداره کاریابی و اداره مهاجرت همکاری دارند تا اطلاعات مندرج در این وبسایت به روز و صحیح باشد.

"در وبسایت ""Informationsverige.se"" چه اطلاعاتی را می توانید پیدا کنید؟"

در وبسایت "Informationsverige.se" مجموعه ای از اطلاعات در مورد جامعه سوئد وجود دارد. شما می توانید در مورد چگونگی اداره امور در سوئد و اینکه شما چگونه می توانید تأثیر گذار باشید، مطالبی بخوانید. شما می توانید در مورد نظام رفاه اجتماعی سوئد و چگونگی کارکرد خدمات بهداشتی و درمانی مطالبی بخوانید. همچنین صفحاتی برای آغاز تمرین زبان سوئدی، صفحاتی برای والدین و واژه نامه ای برای کلمات مهم نیز وجود دارد.

این وبسایت راهنمای رایگان برای آشنائی با جامعه سوئد به ده زبان است. این وبسایت را می توان در کامپیوتر، تابلت و تلفن موبایل باز کرد. در اینجا ابزار کار در درجه نخست برای پناهجویان یا افرادی که به تازگی اجازه اقامت دریافت کرده اند وجود دارد ولی منابعی نیز برای افرادی که با این گروهها سر و کار دارند نیز وجود دارد.

فیلم در باره وبسایت Informationsverige.se