کوکیز

آخرین به روز رسانی: 8 7 2020

این وبسایت دارای "کوکیز " است. کوکیز یک فایل متنی کوچک است که وبسایت در کامپیوتر شما ذخیره می کند.

اگر نمی خواهید از کوکیز استفاده کنید آنها را در مرورگر اینترنت خود قبول نکنید. اگر اینکار را بکنید نمی توانید از همه کارکردهای این وبسایت استفاده کنید.

ما از کوکیز اینطوری استفاده می کنیم

Informationsverige.se از کوکی های وب استفاده می کند تا وبسایت برای کاربر بهتر شود. ما از جمله بطور ناشناس آمار گیری می کنیم. هیچگونه اطلاعات فردی مانند ایمیل یا نام بازدید کننده از وبسایت ذخیره نمی شود.

در تاریخ 25 ژوئیه 2003 قانون مربوط به ارتباطات الکترونیکی به اجرا در آمد. ما بایستی مطابق این قانون موارد زیر را اطلاع دهیم:

  • وبسایت دارای کوکیز است،
  • کوکیز برای چه منظوری استفاده می شود و
  • چگونه می توان از کوکیز پرهیز کرد.

دو نوع کوکیز وجود دارد

کوکیز دائمی برای مدت معینی در کامپیوتر شما باقی می ماند. این نوع کوکیز برای کارکردهایی استفاده می شود مانند اینکه به شما گفته شود از آخرین بازدید شما از وبسایت چه مطالب جدیدی وجود دارد. از این کوکیز همچنین برای بخاطر آوردن تنظیمات شما نیز استفاده می شود. بطور ممکن است وبسایت بخاطر داشته باشد که شما کدام زبان را انتخاب کرده بودید.

کوکیز "جلسه ای" بطور موقت در حافظه کامپیوتر در مدت زمانی که شما از وبسایت بازدید می کنید، ذخیره می شود. کوکیز جلسه ای وقتی شما مرورگر اینترنت خود را می بندید از بین می رود.

بستن کارکرد کوکیز

اگر استفاده از کوکیز را قبول نکنید می توانید آنرا در تنظیمات ایمنی مرورگر اینترنت خود ببندید.