زبان های اقلیت های ملی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 12 1 2021

مخاطب وبسایت Informationsverige.se پناهجویان، تازه واردان و کودکان تنها آمده هستند. از اینرو وبسایت Informationsverige.se به زبانه ای اقلیت های ملی سوئد وجود ندارد.

Read more on our pages about minority languages