در بارۀ وبسایت "Informationsverige.se" - راهنمای جامعه سوئد

آخرین به روز رسانی: 8/11-2023

www.informationsverige.se یک وبسایت در باره جامعه سوئد به چندين زبان مختلف است. از آن ميتوان در کامپیوتر، تبلت و موبايل استفاده كرد.

در این وبسایت در درجۀ نخست اطلاع رسانی و ابزار برای پناهجویان یا افرادی که به تازگی اجازه اقامت دریافت کرده اند وجود دارد ولی برخی منابع برای شما که با اینگونه افراد کار می کنید نیز وجود دارد.

فیلم در باره وبسایت "Informationsverige.se"

چرا وبسایت "Informationsverige.se" وجود دارد؟

همه حق دارند بتوانند از ادارات دولتی اطلاعات دریافت کنند. این وبگاه باید به شما کمک کند و برای شما امکانات بیشتری فراهم کند تا شما خودتان بتوانید روی وضعیت خود در سوئد تأثیر یگذارید.

در وبسایت "Informationsverige.se" چه اطلاعاتی را می توانید پیدا کنید؟

در وبسایت "Informationsverige.se" مجموعه ای از اطلاعات در مورد جامعه سوئد وجود دارد. شما می توانید در مورد چگونگی اداره امور در سوئد و اینکه شما چگونه می توانید تأثیر گذار باشید، مطالبی بخوانید. شما می توانید در مورد حمایت مالی و چگونگی کارکرد خدمات بهداشتی و درمانی سوئد اطلاعات دریافت کنید. همچنین صفحاتی با مطالب برای آشنائی با جامعه سوئد، صفحاتی برای آغاز تمرین زبان سوئدی و صفحاتی برای والدین نیز وجود دارد.

همچنین اطلاعاتی وجود دارد در مورد اینکه در دوران اولیه حضور خود در این کشور با کدام ادارات دولتی تماس پیدا خواهید کرد. شما می توانید چگونگی کارکرد امور از زمانیکه درخواست پناهندگی می کنید تا زمانی که در جامعه سوئد مشارکت داشته و مشغول کار یا تحصیل هستید را دنبال کنید.

چه کسی مسئول وبگاه "Informationsverige.se" است؟

استانداری وسترا یوتالند مسئولیت مدیریت اداری وبگاه "Informationsverige.se" را با همکاری سایر استانداری های کشور بر عُهده دارد. دولت هزینه وبگاه "Informationsverige.se" را می پردازد.

ما متون را چگونه در وبگاه "Informationsverige.se" می نویسیم؟

استانداری ها با اداره کاریابی و اداره مهاجرت و سایر ادارات دولتی و سازمان‌ها همکاری دارند تا اطلاعات مندرج در این وبگاه به روز و صحیح باشد.

متن ها توسط هیئت تحریریه در وبگاه "Informationsverige.se" یا کارشناسان زمینه های مختلف نوشته می شوند. متونی که توسط هیئت تحریریه نوشته می شوند توسط کارشناسان زمینه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. نویسندگان متون منابع مختلف بسیاری را در کار خود بر روی متون در اختیار دارند. هیئت تحریریه در "Informationsverige.se" تمام متون را ویرایش و پردازش می کند تا آنها را بتوان آسان خواند و درک کرد.