تماس

آخرین به روز رسانی: 24/8-2023

اگر در مورد وبسایت Informationsverige.se سوالی دارید اطلاعات تماس اینجا پیدا می کنید.

این وبسایت برای آسانتر شدن زندگی تازه واردان در سوئد ایجاد شده است. اگر در مورد اینکه سوئد چگونه کار میکند یا چگونه تقاضای پناهندگی می کنید، باید از ادارات مسئول این امور سوال کنید.

چه کسی می تواند به سوالات من پاسخ بدهد؟

سوالات در مورد پناهندگی، مهاجرت، اجازه کار، اجازه اقامت، و غیره باید از اداره مهاجرت سوئد پرسیده شود. اداره مهاجرت سوئد‏ اداره ی ا ست که تقاضا افرادی که میخواهند در سوئد‏ ساکن شوند، برای دیدار می آیند، به دنبال حفاظت از آزار و اذیت و یا یک شهروندی سوئد‏ی هستند ‏را بررسی میکند.

اگر سوالی دارید در مورد درخواست کار، فعالیت و معرفی بیشتر، شما باید در اداره کاریابی تماس بگیرید.

آیا می خواهید بیشتر بدانید در مورد جهت‌یابی اجتماعی برای برخی از پناهندگان تازه وارد و یا زبان سوئد‏ی برای مهاجران، با شهرداری خود تماس بگیرید.

نیاز به دانستن بیشتر در مورد کمک مالی و پرداخت دارید، با سازمان بیمه اجتماعی تماس بگیرید.

اگر شما سوال در مورد شماره امنیت اجتماعی، شناسنامه و یا ثبت نام دارید، با اداره مالیات تماس بگیرید.

اگر در بارۀ محتوای صفحات اینترنتی سوال یا پیشنهادی دارید یا احساس می کنید در وبگاه مشکلات فنی وجود دارد با ما توسط این وبسایت تماس بگیرید Informationsverige.se. ما فقط می توانیم به ایمیل به زبان انگلیسی یا سوئدی پاسخ دهیم.