حقوق بازنشستگی و سایر حمایت های مالی

آخرین به روز رسانی: 2/2-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد بازنشستگی شماست. شما در مورد سن بازنشستگی در سوئد، دریافت همزمان حقوق بازنشستگی از چندین کشور و حق داشتن بازنشستگی بازمانده وقتی یکی از بستگان نزدیک فوت کند مطالبی خواهید خواند.

همچنین در مورد چگونگی تأثیر گذاردن بر میزان حقوق بازنشستگی خود نیز مطالبی خواهید خواند و چند نمونه مختلف محاسبه مبلغ حقوق بازنشستگی هنگام خاتمه دادن به کار کردن را مشاهده می کنید.

شما حق دارید در تمام طول عمر خود زندگی خوبی داشته باشید. شما حق داريد بخاطر سن و سال خود مورد تبعيض قرار نگیرید. شما از حق داشتن تندرستی مطلوب نیز برخوردار هستید. صرفنظر از سن و سال حق دارید روابط اجتماعی، درآمد و آسایش داشته باشید. شما از حق مشارکت در جامعه و احساس تأثیر گذاری بر زندگی خود برخوردارید.

در سوئد کسی که سلامت خوبی دارد می تواند سال های بسیار زیادی زندگی فعال و مفهوم داری داشته باشند.

درست مثل سایر دوران های زندگی در دوران سالمندی نیز کمک و حمایت وجود دارد. به آن مراقبت و نگهداری از سالمندان گفته می شود و بخشی از نظام رفاهی سوئد است.

مثال: ششتین و لنارت می خواهند بازنشسته شوند

ششتین ۶۷ سال دارد و می خواهد بازنشسته شود. او در بخش عمده ای از زندگی اش به عنوان بهیار کار کرده است. او همچنین به صورت پاره وقت در فروشگاه ها کار کرده و چند سالی بیکار بوده است. او سه فرزند دارد و وقتی بچه ها کوچک بودند کار نمی کرده است. آنموقع او در خانه بوده و از فرزندانش مراقبت می کرده است. او در طول آن سال ها بجای حقوق، پول والدین دریافت کرده است. هنگامی که ششتین دوباره شروع به کار کرد حقوق او به اندازه همکارانش نبود. آنها در طول سال هایی که ششتین در خانه با بچه ها بوده کار کرده بودند. تفاوت حقوق ها چندین هزار کرون در ماه بود. ششتین نگران است وقتی بازنشسته می شود پول ها برای غذا، اجاره و صورتحساب های ماهیانه کافی نباشد. او ممکن است مجبور شود فوق العاده مسکن bostadstillägg درخواست کند.

لنارت نیز ۶۷ سال دارد. او سالهاست در یک شرکت بزرگ مدیر بوده و حقوق بالایی به او پرداخت شده است. لنارت سه فرزند نیز دارد اما زمانیکه آنها خردسال بودند او به کار کردن ادامه داده است. حقوق او در طول زندگی کاری اش توسط کارفرمایانش پرداخت شده است. لنارت نگران این نیست که وقتی بازنشسته می شود آیا پول ها کافی خواهد بود یا نه. او مشتاقانه منتظر یک زندگی فعال به عنوان یک بازنشسته است و قصد دارد بسیار به سفر برود و گلف بازی کند.

شما می توانید روی میزان حقوق بازنشستگی خود تاثیرگذار باشید

حقوق بازنشستگی پولی است که شما در سالمندی و خاتمه دادن به کار دریافت می کنید. نظام بازنشستگی ممکن است در کشورهای مختلف بسیار متفاوت باشد.

حقوق بازنشستگی شما می تواند از چندین بخش مختلف تشکیل شده باشد. بیشتر آن معمولاً توسط دولت پرداخت می شود. به آن حقوق بازنشستگی همگانی گفته می شود. بخش دیگری از آن ممکن است توسط کارفرمایان شما پرداخت شود. به آن حقوق بازنشستگی خدمتی گفته می شود. همچنین می توانید خودتان برای بازنشستگی تان پول پس انداز کنید. به آن پس انداز بازنشستگی گفته می شود. بخش های مختلف در مجموع با هم حقوق بازنشستگی شما را تشکیل می دهند.

هر کسی که در سوئد کار می کند و زندگی می کند از حق دریافت حقوق بازنشستگی همگانی برخوردار است اما میزان حقوق بازنشستگی هر فرد متفاوت است. میزان حقوق بازنشستگی از جمله به میزان حقوق شما در مدتی که کار کرده اید و تعداد سال هایی که کار کرده اید بستگی دارد. بابت هر سال که کار کنید حقوق بازنشستگی بالاتری دریافت می کنید. میزان حقوق بازنشستگی همچنین بستگی به این دارد که آیا کارفرمایی دارید که به شما حقوق بازنشستگی خدمتی پرداخت کند یا و آیا خودتان برای بازنشستگی پس انداز می کنید یا نه.

زنان به طور کلی حقوق بازنشستگی کمتری نسبت به مردان دارند. این امر به چند چیز بستگی دارد. حقوق و دستمزد در حرفه هایی که زنان بیشتری در آنها کار می کنند اغلب پایین تر است، زنان بیشتری به صورت پاره وقت کار می کنند و زنان سهم بیشتری از مرخصی والدین را می گیرند. همچنین زنان اغلب از کودکان و نزدیکان بیمار خود مراقبت می کنند.

اگر با شریک زندگی/جنسی خود زندگی می کنید و یکی از شماها حقوق بازنشستگی کمتری از دیگری دریافت می کند، راه های مختلفی برای جبران آن وجود دارد. به عنوان مثال می توانید برای آنکه درآمد کمتری دارد حساب پس انداز بازنشستگی شخصی باز کنید.

تصویر یک مثلث که سه نوع حقوق بازنشستگی در سوئد را نشان می دهد: حقوق بازنشستگی همگانی، حقوق بازنشستگی خدمتی و حقوق بازنشستگی خصوصی.

نظام بازنشستگی در کشور یا کشورهایی که شما قبلا ً در آن زندگی کرده اید چگونه است؟

به نظر شما وقتی بازنشسته می شوید وضعیت مالی شما چگونه خواهد بود؟

سن بازنشستگی

تصمیم زمان بازنشسته شدن و شروع به دریافت حقوق بازنشستگی با خود شماست. زودترین زمان بازنشسته شدن در ۶۲ سالگی است و تا ۶۸ سالگی حق دارید کار کنید. اگر شما و کارفرمای تان موافق باشید حتی پس از رسیدن به سن ۶۸ سالگی نیز می توانید کار کنید. هر چه دیرتر دریافت حقوق بازنشستگی را آغاز کنید هر ماه پول بیشتری دریافت خواهید کرد. با افزایش میانگین طول عمر در سوئد، زودترین سن دریافت حقوق بازنشستگی افزایش خواهد یافت. همین امر در مورد حداکثر سن داشتن حق کار نیز صدق می کند. صاحبان شرکت و کسب و کار خصوصی خودشان زمان خاتمه کار کردن را، انتخاب می کنند.

دریافت حقوق بازنشستگی از چندین کشور

اگر شما در کشورهای دیگر زندگی یا کار کرده باشید ممکن است از حق دریافت حقوق بازنشستگی از آن کشورها برخوردار باشید. اگر کشور مزبور یکی از کشورهای اتحادیه اروپا/EEA باشد که سوئد با آن قرارداد توافق داشته باشد، اداره بازنشستگی سوئد می تواند به شما کمک کند که پول ها را درخواست کنید. به اداره بازنشستگی سوئد اطلاع دهید که در کدام کشورها کار کرده اند.

میزان حقوق بازنشستگی شما چقدر است؟

در اینجا چهار نمونه از میزان حقوق بازنشستگی ماهیانه را شرح می دهیم. در محاسبه این نمونه ها فرض بر این است که شما کارفرمایی داشته اید که مالیات و سهم کارفرما را نسبت به حقوق شما پرداخت کرده و همچنین به برای بازنشستگی خدمتی نیز پرداخت کرده باشد.

  • شما متولد ۱۹۸۵هستید. شما در سال ۲۰۱۵ به سوئد آمدید و در سال ۲۰۲۳ به صورت پاره وقت شروع به کار کردید. وقتی به ۶۸ سالگی برسید ۳۰ سال در سوئد کار کرده اید. درآمد شما در طول آن سال ها به طور متوسط ۱۵۰۰۰ کرون در ماه بوده است. هنگامی که بازنشسته می شوید تقریباً ۱۰۰۰۰ کرون در ماه قبل از مالیات دریافت خواهید کرد.

  • شما متولد ۱۹۶۵ هستید. شما در سال ۲۰۱۵ به سوئد آمدید و در سال ۲۰۱۸ شروع به کار کردید. وقتی به ۶۸ سالگی برسید ۱۵ سال در سوئد کار کرده اید. درآمد شما در طول آن سال ها به طور متوسط ۲۵۰۰۰ کرون در ماه بوده است. هنگامی که بازنشسته می شوید تقریباً ۱۰۰۰۰ کرون در ماه قبل از مالیات دریافت خواهید کرد.

  • شما متولد ۱۹۸۵هستید. شما در سال ۲۰۱۵ به سوئد آمدید و در سال ۲۰۱۸ شروع به کار کردید. وقتی به ۶۸ سالگی برسید 35 سال در سوئد کار کرده اید. درآمد شما در طول آن سال ها به طور متوسط ۳۰۰۰۰ کرون در ماه بوده است. هنگامی که بازنشسته می شوید تقریباً ۱۶۰۰۰ کرون در ماه قبل از مالیات دریافت خواهید کرد.

  • شما متولد ۲۰۰۰ هستید. شما در سال ۲۰۱۹ به سوئد آمدید و در سال ۲۰۲۰ شروع به کار کردید. وقتی به ۶۸ سالگی برسید ۴۸ سال در سوئد کار کرده اید. درآمد شما در طول آن سال ها به طور متوسط ۳۵۰۰۰ کرون در ماه بوده است. هنگامی که بازنشسته می شوید تقریباً ۲۲۵۰۰ کرون در ماه قبل از مالیات دریافت خواهید کرد.

افرادی که سال ها ی زیادی در سوئد زندگی نکرده باشند وقتی بازنشسته می شوند، حقوق بازنشستگی کمتری دریافت می کنند یا هیچ حقوق بازنشستگی دریافت نمی کنند. برای اینگونه افراد امکان درخواست حمایت مالی فوق العاده مانند فوق العاده مسکن و حمایت مالی سالمندان از اداره بازنشستگی سوئد وجود دارد.

بازنشستگی هنگامی که یکی از بستگان نزدیک فوت کند

اگر یکی از بستگان نزدیک تان فوت کند ممکن است از حق دریافت نوعی حقوق بازنشستگی به نام حقوق بازنشستگی بازمانده برخوردار باشید. حقوق بازنشستگی بازمانده در حقوق بازنشستگی همگانی گنجانده شده است و متشکل از حقوق بازنشستگی یتیم، حمایت مالی بازمانده، بازنشستگی سهم متوفی و بازنشستگی بیوه است. برای برخورداری از حق دریافت حقوق بازنشستگی بازمانده در سوئد بایستی متوفی زمانی در سوئد کار یا زندگی کرده باشد. میزان حقوق بازنشستگی بازمانده بستگی به این دارد که متوفی قرار بوده چقدر حقوق بازنشستگی دریافت کند.

زمانی که یکی از بستگان نزدیک فوت کند شما لازم نیست برای حقوق بازنشستگی بازمانده درخواست کنید. اداره بازنشستگی سوئد همیشه از فوت افراد اطلاع پیدا کرده و تحقیق می کند که آیا بازماندگانی وجود دارند که از حق دریافت بازنشستگی بازمانده برخوردار باشند یا نه.