نقل مکان کردن

آخرین به روز رسانی: 3/7-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد نقل مکان است. هنگام نقل مکان به یک مسکن ممکن است بایستی به موارد بسیاری فکر کنید. شما در مورد دانستن موارد مهم هنگام نقل مکان مطالبی خواهید خواند.

شما در مورد فسخ قرارداد اجاره، تغییر آدرس و ارسال مراسلات پُستی به آدرس جدید مطالبی خواهید خواند.

همه حق دارند مسکن داشته باشند. اینکه شما حق دارید یک مسکن داشته باشید به این معنی است که اگر جائی برای زندگی کردن ندارید می توانید برای دریافت نوعی مسکن کمک درخواست کنید. کمون مسئولیت دارد برای ساکنان کمون مسکن وجود داشته باشد.

همچنین حق دارید نقل مکان کرده و محل زندگی خود در سوئد را انتخاب کنید.

فسخ قرارداد اجاره قبلی

اگر از یک آپارتمان اجاره ای نقل مکان می کنید باید قرارداد اجاره تان را فسخ کنید. صاحبخانه های مختلف ممکن است مدت فسخ متفاوتی داشته باشند. طول مدت فسخ قرارداد بایستی در قرارداد اجاره شما درج شده باشد. خوب است برای صاحبخانه تان کتباً بنویسید که می خواهید قرارداد اجاره آپارتمان تان را فسخ کنید.

ثبت احوال و اعلام نقل مکان

ثبت احوال نامنویسی اساسی همه افرادی است که در سوئد زندگی می کنند. در ثبت احوال به عنوان مثال مشخصات فردی، آدرس محل سکونت و تأهل یا داشتن فرزند درج می شود. آدرس ثبت احوال شما از جمله برای اینکه به کدام کمون بایستی مالیات بدهید، کجا بایستی رأی بدهید و کمک هزینه ها و مزایای مختلف مهم است. هر کمون نیز سازمان تشکیلاتی خود را با توجه به تعداد افرادی که در کمون زندگی می کنند برنامه ریزی می کند.

اگر به آدرس جدیدی نقل مکان کنید باید ظرف یک هفته پس از نقل مکان مراتب را به اداره مالیات گزارش کنید. اینکار مهم است چون در قانون ثبت احوال نوشته شده است که همه موظف هستند نقل مکان خود را اعلام کنند. اینکار همچنین مهم است تا شما بتوانید مراسلات پُستی خود را در آدرس صحیح دریافت کنید. اعلام نقل مکان رایگان است و شما می توانید اینکار را به صورت دیجیتالی در وبسایت اداره مالیات یا با تکمیل یک فُرم انجام دهید.

اگر در یک آپارتمان زندگی می کنید، آدرس شما باید دارای یک شماره آپارتمان باشد. شماره آپارتمان چهار رقمی است، برای مثال ۱۰۰۱ و نشان می دهد که آپارتمان در کدام طبقه و در کجای آن طبقه قرار دارد. شما می توانید شماره آپارتمان خود را در قرارداد اجاره، روی در صندوق پست و یا درب ورودی آپارتمان پیدا کنید.

اداره مالیات سوئد یک فیلم در باره نامنویسی در ثبت احوال ثبت و اعلام نقل مکان ساخته است. این فیلم به زبان های سوئدی، عربی، انگلیسی، سومالیایی و تیگرینیائی موجود است.

ارسال مراسلات پُستی به آدرس جدید

شما می توانید ارسال مراسلات پُستی به آدرس جدید را سفارش دهید. یعنی مراسلات پُستی که به آدرس قبلی شما ارسال میشود به آدرس جدید شما تحویل داده شود. در شرکت سهامی تغییر آدرس سوئد Svensk Adressändring AB می توانید ارسال مراسلات پُستی به آدرس جدید را سفارش دهید. به خاطر داشته باشید که با سفارش ارسال مراسلات پُستی به آدرس جدید، آدرس ثبت احوال شما تغییر داده نمی شود.

حق اشتراک ها و قراردادها

ممکن است چندین حق اشتراک و قرارداد وجود داشته باشند که لازم باشد شما آنها را منتقل یا فسخ کنید. به خاطر داشته باشید که بسیاری از قراردادها دارای مدت زمان فسخ یا مدت تعهد هستند که خوب است آنها را به موقع قبل از نقل مکان فسخ کنید. نمونه هایی از حق اشتراک ها و قرارداد هایی که ممکن است نیاز به انتقال یا فسخ داشته باشند:

  • اشتراک تلفن ثابت (غیر اشتراک موبایل/همراه)
  • حق اشتراک اینترنت
  • کانال های تلویزیونی پولی
  • قرارداد برق
  • پارکینگ
  • آژیر سرقت
  • بیمه ها

هنگام نقل مکان کدام اشتراک ها و قرارداد ها را باید فسخ کنید؟

مهم است که بیمه ای داشته باشید که از شما اشیاء تان محافظت کند. تقریبا تمام خانواده ها در سوئد دارای بیمه مسکن هستند. بیمه مسکن یک حفاظت اساسی است که می تواند در صورت به سرقت رفتن یا صدمه در آتشسوزی یا نشت آب به شما غرامت بپردازد. بیمه مسکن همچنین همه افرادی را که در بیمه نامه درج شده اند و در همان مسکن زندگی می کنند را نیز پوشش می دهد. علاوه بر این بیمه مسکن از جمله حفاظت سفر نیز تأمین می کند.

نظافت قبل از نقل مکان و معاینه مسکن

در اغلب موارد مسئولیت نظافت مسکن هنگام نقل مکان با خود شماست، صرفنظر از اینکه در ویلا، مسکن دارای حق سکونت (bostadsrätt) یا یک مسکن اجاره ای زندگی می کنید. نظافت نقل مکانی مسکن به مراتب گسترده تر از نظافت عادی است و خیلی طول می کشد. شما می توانید خودتان نظافت نقل مکانی را انجام دهید یا آنرا به یک شرکت محول کنید. اگر نظافت نقل مکانی به اندازه کافی خوب نباشد ممکن است به پرداخت هزینه موظف شوید.

معمولا وقتی یک مستأجر از آپارتمان نقل مکان می کند آپارتمان معاینه شده و یک پروتکل تنظیم می شود که در آن صدمات احتمالی یادداشت می شود. یک مستأجر ممکن است برای خسارات وارده به مسکن به پرداخت غرامت موظف شود.در خانه باشد.

مسکن جدید

مهم است که همه کلیدهای مسکن جدید خود را دریافت کنید. اگر به یک آپارتمان اجاره ای نقل مکان می کنید خوب است پروتکل معاینه آپارتمان را با خود آپارتمان مقایسه کنید تا مبادا صدمات ناشناخته ای در آپارتمان وجود داشته باشد.

هنگام نقل مکان در نظر گرفتن چه مواردی مهم است؟