گذران زندگی و پیشرفت در سوئد

آخرین به روز رسانی: 6/4-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.
کلاژ مصور یک معلم، اسکناس ها و سکه، دو پزشک و یک نجار و یک دانش آموز مرد کنار میز.

موضوع این بخش امرار معاش و پیشرفت کردن در سوئد است.

شما در مورد چگونگی جستجوی کار، چرا ما مالیات می پردازیم و پول های مالیاتی برای چه استفاده می شوند مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد آموزش بزرگسالان، بیمه های اجتماعی و آنچه کمون انجام می دهد نیز مطالبی خواهید خواند.

موضوع این بخش امور مالی نیز هست. از جمله در مورد چگونگی برنامه ریزی امور مالی روزمره خود، در مورد صورتحساب ها/فاکتورها و حق و حقوق خود هنگام خرید کالاها و خدمات مطالبی خواهید خواند.

همچنین در مورد آنچه که کمون انجام می دهد و اینکه از چه خدمات و حمایت هایی در زندگی روزمره خود برخوردار هستید نیز مطالبی خواهید خواند.