جستجوی کار

آخرین به روز رسانی: 4/10-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد جستجوی کار است. جستجوی کار می تواند دشوار و باشد و زمان زیادی طول بکشد. شما می دانید که می خواهید کار کنید، اما ممکن است ندانید چه کاری می خواهید یا می توانید انجام دهید. فرصت های شغلی کجا هستند و چگونه بایستی درخواست کار کرد؟ شاید در یک زمینه ای تجربه کار دارید و می خواهید به همان کار ادامه دهيد؟ شايد مي خواهيد در زمینه ای کار کنید که قبلاً در آن کار نکرده اید؟

در این متن شما در مورد چگونگی جستجوی کار و کمک هایی که می توانید برای جستجوی کار دریافت کنید مطالبی خواهید خواند.

همه حق دارند کار کنند. معنی این حق آنست که هیچکس نبایستی از حیات کاری و شغلی منع شود. صرفنظر از اینکه اهل کجا هستید، جنسیت شما کدام است یا سن و سال شما چقدر است نبایستی بر روی شانس شما برای کار کردن تاثیر بگذارد.

حق و حقوق چندی در ارتباط با کار وجود دارد. به عنوان مثال شما از حق داشتن شرایط کاری عادلانه، حق دریافت دستمزد و حقوق برابر برای کار یکسان و حق عضویت در اتحادیه صنفی برخوردار هستید. همچنین از حق استراحت در کار و اوقات فراغت نیز برخوردار هستید.

والدین نیز حق دارند بتوانند زندگی خانوادگی و کار کردن را با هم تلفیق کنند. کودکان حق دارند از اشتغال به کارهای آسیب زننده یا مانع رشد و نمو و تحصیل محافظت شوند.

Arbetsförmedlingen

اداره کاریابی یک اداره دولتی است که بایستی برای ایجاد یک بازار کار موثر و کارآ کمک کند. اداره کاریابی به کارجویان کمک می کند کار پیدا کنند و به کارفرمایان کمک می کند همکاران جدید پیدا کنند.

لوگوی اداره کاریابی.

در کشور یا کشورهایی که قبلا ً در آن زندگی کرده اید مردم برای گرفتن کمک برای پیدا کردن کار به کجا مراجعه می کنند؟

آیا تجربه واحدی مانند اداره کاریابی را داريد؟

شما می توانید به شیوه های مختلف کار جستجو کنید:

 • شما می توانید از صفحه فرصت های شغلی وبسایت اداره کاریابی دیدن کرده و از طریق آگهی های استخدامی به دنبال کار بگردید.
 • شما می توانید با شزکت های بکار گماری تماس بگیرید. شرکت های بکارگماری به شرکت های مختلف پرسنل اجاره می دهند.
 • شما می توانید با شرکت های استخدام پرسنل تماس بگیرید. شرکت های استخدام پرسنل برای شرکت هایی می خواهند پرسنل استخدام کنند پرسنل پیدا می کنند.
 • شما می توانید به آگهی استخدام در روزنامه ها و اینترنت پاسخ دهید.
 • شما می توانید با یک کارفرما تماس بگیرید.
 • شما می توانید از آشنایان خود سوال کنید.

آیا از وبگاه اداره کاریابی استفاده کرده اید.

در جائی که زندگی می کنید چه فرصت های شغلی وجود دارد؟

مشاغل در سوئد

اگر مطمئن نیستید که چه شغلی برای شما مناسب است یا اینکه شغل شما در سوئد چه مفهومی دارد می توانید از خدمات «پیدا کردن مشاغل» Hitta yrken کمک بگیرید. «پیدا کردن مشاغل» یک ابزار دیجیتالی است که اداره کاریابی آنرا تدوین کرده است.

خدمات «پیدا کردن مشاغل» برای موارد زیر اطلاعات وجود دارد:

 • مشاغل مختلف چگونه هستند.
 • شانس کار پیدا کردن در یک شغل بخصوص چقدر است.
 • چه تحصیلات و تجاربی بایستی داشته باشید تا بتوانید در مشاغل مختلف کار کنید.

همچنین فیلم هایی وجود دارد که چندین شغل را شرح می دهند.

در بارۀ حیات کاری و شغلی در سوئد چه فکر می کنید و کدام مشاغل برای شما جالب هستند؟

تحصیل می تواند کار فراهم کند

تحصیل می تواند باعث افزایش شانس دریافت کار شود. تحصیلات مختلفی وجود دارد. در مدارس عالی و دانشگاهها می توانید برای مشاغل متعددی، مانند آموزگار، دکتر یا پرستار تحصیل کنید.

شما که از قبل در زمینه یک شغل تجربه یا تحصیلات دارید ممکن است لازم باشد آنرا با یک آموزش کوتاه مدت تکمیل کنید تا بتوانید در همان شغل در سوئد کار کنید.

در مشاغلی که نیاز به کارکنان شدید باشد برنامه ای موسوم به مسیر سریع (snabbspår) وجود دارد. مسیر سریع راه رسیدن به کار برای افرادی است از قبل در یک کار دارای تجربه یا تحصیلات هستند.

دوره های آموزشی بازار کار نیز وجود دارد. این ها دوره های کوتاه مدت، دوره های آموزشی فنی و حرفه ای برای مشاغلی هستند که در آنها کمبود کارکنان آموزش دیده وجود دارد.

برای مهارت و شایستگی خود مدرک و گواهی کسب کنید

اگر شما در یک کار آموزش دیده یا تجربه دارید ولی برگه و گواهی برای آن ندارید می توانید مهارت و شایستگی خود را ارزشیابی کنید. اگر مهارت و شایستگی خود را ارزشیابی کنید می توانید تحصیلات خود را خاتمه داده و سریعتر یک کار پیدا کنید.

ارزشیابی مهارت و شایستگی یعنی شما تجربیات و مهارت های خود تغریف و بررسی می کنید. به شما امکان داده می شود معلومات خود را هم بطور عملی و هم نظری از طریق مصاحبه، آزمون و کارآزمائی نشان دهید.

ادارۀ کاریابی می تواند برای ارزشیابی به شما کمک کند. برای تعیین سطح مهارت و شایستگی تان و چنانچه به آموزش بیشتر نیاز داشته باشید، به شما کمک می شود تا بتوانید در یک شغل بخصوص کار کنید.

ادارۀ کاریابی ارزشیابی شما را در یک گواهی مهارت و شایستگی یا درجۀ مهارت و شایستگی مستند می کند.

آیا دارای تحصیلات یا تجربه کاری هستید که باید آنرا ارزشیابی کنید؟

ارزیابی مدارک تحصیلات خارجی

اگر دارای تحصیلات خارجی در سطح دیپلم دبیرستان، فوق دیپلم یا در سطح دانشگاهی هستید یا آموزش فنی و حرفه ای دیده اید می توانید تحصیلات خود را نزد شورای مدارس عالی و دانشگاهها ارزشیابی کنید. ارزشیابی مدارک تحصیلی رایگان است.

بعضی از مشاغل با مقرراتی که در قوانین سوئد درـمورد شرایـط لازم برای کار در این شغل ها وجود دارد، تنظیم شـده اند، مانـند برخی مدارک فارغ التحصیلی. اگر شما خواستار کار در یکی از این مشاغل هستید، باید مجوز لازم را از اداره ی مسوؤل آن شغل درخـواسـت کنید. برای نمـونـه، شغــل خدمات درمـانی مانند پزشـکی یا پرستـاری از اداره کل امـور اجتمـاعـی و شغلی در محدوده آموزش از اداره کل امور مدارس.

به عنوان مثال: تحصیلات علیرضا بايد ارزیابی شود

علیرضا پرستار آموزش دیده است و ده سال با همین عنوان در ایران کار کرده است. او یک سال پیش به سوئد آمده و حالا می خواهد در همین زمینه اینجا کار کند. برای این کار باید او پروانه رسمی پرستاری را در سوئد کسب کند.

علیرضا با اداره خدمات اجتماعی، بهداشتی، درمانی و دارو (Socialstyrelsen) تماس می گیرد تا تحصیلات خود را به تأیید برساند. اداره خدمات اجتماعی، بهداشتی، درمانی و دارو تحصیلات علیرضا را با همان تحصیلات در سوئد مقایسه می کند تا ببیند مشابه هستند یا نه. اگر این تحصیلات او تایید شود مدرک دریافت خواهد کرد و میتواند در سوئد بعنوان پرستار دنبال کار بگردد. اگر مورد تایید نباشد او باید تحصیلات خود را تکمیل نماید.

ترجمه مدارک تحصیلی خارجی

اگر قرار باشد کارنامه های خارجی شما سنجیده شوند باید اول به زبان سوئدی ترجمه کتبی شوند. این ترجمه کتبی باید توسط یک مترجم کتبی رسمی انجام شده باشد. اداره کاریابی میتواند کمک کند کارنامه ها ترجمه کتبی شوند. اگر کارنامه ها به زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی یا به زبان های نوردیک باشند نیازی به ترجمه کتبی ندارند.

اگر دارای نوعی کاهش کارکردی، بیمار یا صدمه دیده هستید

اگر توان کارکردی شما کاهش یافته طوری که از لحاظ جسمی و روحی روی شما تأثیر می گذارد گفته می شود شما دارای یک کاهش کارکردی هستید. یعنی ممکن است شما به وسایل کمکی یا حمایت برای از عُهده برآمدن زندگی روزمره و کارکردن نیاز داشته باشید.

مثال برای وضعیت هایی که می تواند روی توان شما برای کار یا تحصیل تأثیر بگذارد:

 • اگر مشکل بینائی دارید، بطور مثال افراد را از دور تشخیص ندهید یا متن ریز را نتوانید بخوانید.
 • اگر مشکل شنوائی دارید، بطور مثال شنیدن گفتگو برایتان دشوار باشد یا صدای آزار دهنده در گوشداشته باشید.
 • اگر حال تان خوب نباشد، بطور مثال اِسترس داشته باشید، افسرده باشید، مشکل خواب، دشواری تمرکز حواس و حافظه داشته باشید یا یادگیری برایتان دشوار باشد.
 • اگر دردهای جسمانی دارید، بطور مثال نشستن، ایستادن، راه رفتن یا استفاده از بازوها و دستها برایتان دشوار باشد.
 • اگر دارای مشکلات خانوادگی هستید، بطور مثال اعتیاد، خویشاوند بیمار یا در خانه خشونت وجوددارد.

حمایت برای شرکت در فعالیت های اداره کاریابی

اگر شما به دنبال کار پیدا کردن هستید مهم است در فعالیت هایی که باید به کار پیدا کردن شما منجر می شوند شرکت کنید. اگر برای اداره کاریابی تعریف کنید که معلولیت دارید، این فعالیت ها می توانند با وضعیت شما سازگار شوند. اداره کاریابی همچنین می تواند به شما امکان پشتیبانی ویژه در بازار کار نیز ارائه دهد.

اداره کاریابی می تواند بهمراه شما نوع حمایت یا سازگاری های مورد نیاز شما را بررسی کند. در اداره کاریابی افرادی کار می کنند که در مورد انواع کاهش های کارکردی و انواع حمایت های موجود، معلومات دارند. شما باهم چگونگی شرکت در فعالیت ها را با سازگاری با توان شما برنامه ریزی می کنید.

مدارک لازم برای تقاضانامه

هنگام تقاضای کار، باید مـدارک مورد نیاز کارفـرما را ارسـال کنید. کارفرما معمولا می خواهد که شما هم یک نامه فردی و هم یک کارنامک (CV) یا پیشینه نامه (سابقه کاری و تحصیلی) خود را نیز ارسال کنید.

تقاضانامه/ نامه شخصی

در یک تقاضانامـه یا نامـه شخصـی بنویسید که چرا مشخصـا به آن کار یا آن شرکت علاقه مند هستید. همچنین توضیح بدهید که چـرا برای آن کار مناسب هستیـد و چه مهارت های قبلی دارید. مهـم است که نامه شخصی برای کاری که درخواست می کنید نوشته شده باشد.

نامه باید کوتاه و در حدود یک صفحه ی A۴ باشد.

CV (کارنامک)

Currulum Vitae یا مخفـف آن (CV) به زبان لاتـین و به معنـای حکایت زنـدگی شخـص است. در یک CV بایـد هـدف هـای خـود در زنـدگـی کاری، مهارت های شغلی، تحصیـلات و سـایر دانـش ها و آگاهـی های خـود را شرح دهید. همچنین می توانید درباره خود و خصوصیات فردی خود نیز بنویسید.

در CV خـود همچنین می توانید مختصـری از وظایف و سمت های خـود در شغل های پیشین و محتوای تحصیلات و دوره های آموزشی خود نیز بنویسید. کارنامه تحصیلی و گواهی ها را می توان هنگام مصاحبـه یا درصـورت خواست کارفرما تحویل داد.

اعلام علاقه مندی

اگر شمـا علاقمنــد به کاری در یک محـل کار هستیــد، امـا بـرای آن کار آگهی نشـده است، مـی توانیـد یک اعلام علاقمندی بفرستید. با این اعـلام علاقمندی، CV خود و نامه ای را که در آن دلیل تمایل به کار در آن محل و همچنین از مهارت های خود نوشته اید نیز ارسال کنید.

مصاحبه استخدامی

مصاحـبه استخدامـی، گفتگوئی ست که کارفرما با فردی که جویای کار است، انجام می دهد. چند نکته مهـم وجـود دارد که بایـد پیـش از مصـاحبـه به آن توجه کرد. خـوب است که درمورد آن شرکت بخوانیـد و نیز به دقت فکرکنید که چـه مهـارت هایی دارید که شمـا را برای آن کار، مناسـب نشــان می دهد. اطلاعات را می توانید مثلاً در اینترنت پیدا کنید. این نشان می دهد که شما به کاری که متقاضی آن هستید، علاقه دارید.

کدام سوالات را ممکن است از شما بپرسند؟

آیا می دانید چگونه بایستی خودتان را برای یک مصاحبه استخدامی آماده کنید؟

تبعیض هنگام درخواست کار

زمانیکه دنبال کار هستید بایستی با شما عادلانه برخورد شود. نبایست هنگامی که دنبال کار می گردید مورد تبعیض واقع شوید. این در قانون نوشته شده است. با این وجود زمانیکه مردم دنبال کار می گردند مورد تبعیض قرار می گیرند.

اینکه چه چیزی تبعیض به حساب می آید در هر موردی متفاوت است. بعضی وقتها باید یک دادگاه تصمیم بگیرد که آیا تبعیض صورت گرفته یا نه. در اینجا دو مورد از تبعیض را می آوریم که در دادگاه تعیین شده است:

مثال: اوا بدلیل زن بودن استخدام نشد

اوا در یک فروشگاه مواد غذایی دنبال کار بود و برای مصاحبه کاری به آنجا رفت. طی مصاحبه رئیس گفت که اوا نمی تواند کار را بگیرد برای اینکه او زن است. منظور رئیس این بود بدلیل اینکه تعداد زنان در محل کار زیاد بودند ممکن بود در این باره زیاد حرف زده شود. آن کار در عوض به یک مرد داده شد. یک دادگاه فروشگاه مواد غذائی را محکوم کرد که اوا را مورد تبعیض قرار داده است.

مثال: نادیرا نمی خواست دست بدهد - استخدام نشد

نادیرا بعنوان مترجم دنبال کار بود و برای مصاحبه استخدامی رفته بود. زمانیکه نادیرا برای مصاحبه آمد با گذاردن یک دستش را روی سینه خود به رئیس که یک مرد بود سلام کرد. نادیرا مایل نبود بدلیل اینکه آن رئیس مرد بود با او دست بدهد. رئیس مصاحبه را قطع کرد و گفت که یک سلام دادن که بین مردان و زنان ایجاد تفاوت ایجاد کند تحقیر کننده است و میتواند منجر به اختلافاتی در محل کار شود. یک دادگاه این رئیس را محکوم به تبیعض نادیرا نمود. دادگاه نظرش این بود که این رئیس نباید انتظار داشته باشد که نادیرا مجبور است به یک شیوه خاص سلام دهد.

اگر شما شخصا مورد تبعیض بوده اید

اگر احساس می کنید که مورد تبعیض بوده اید میتوانید به طور مثال به دفتر ضد تبعیض مراجعه کنید و راهنمایی و حمایت شوید. همچنین می توانید به نماینده تبعیض، اطلاعات دهید و نزد او شکایت کنید.

اگر عضو یک اتحادیه کارگری هستید می توانید برای دریافت راهنمایی و کمک به آنها مراجعه کنید.