برنامه استقرار زندگی و کار Etableringsprogrammet

آخرین به روز رسانی: 13/11-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) است. برنامه استقرار زندگی و کار نوعی حمایت در قالب فعالیت ها و آموزش برای برخی از مهاجران تازه وارد است.

شما در بارۀ اینکه چه افرادی می توانند در برنامه استقرار زندگی و کار شرکت کنند و چه فعالیت هایی در این برنامه گنجانده شده است مطالبی خواهید خواند.

همه حق دارند کار کنند. معنی این حق آنست که هیچکس نبایستی از حیات کاری و شغلی منع شود. صرفنظر از اینکه اهل کجا هستید، جنسیت شما کدام است یا سن و سال شما چقدر است نبایستی بر روی شانس شما برای کار کردن تاثیر بگذارد.

حق و حقوق چندی در ارتباط با کار وجود دارد. به عنوان مثال شما از حق داشتن شرایط کاری عادلانه، حق دریافت دستمزد و حقوق برابر برای کار یکسان و حق عضویت در اتحادیه صنفی برخوردار هستید. همچنین از حق استراحت در کار و اوقات فراغت نیز برخوردار هستید.

والدین نیز حق دارند بتوانند زندگی خانوادگی و کار کردن را با هم تلفیق کنند. کودکان حق دارند از اشتغال به کارهای آسیب زننده یا مانع رشد و نمو و تحصیل محافظت شوند.

برنامه استقرار زندگی و کار از سوی اداره کاریابی

حمایت ویژه ای از سوی اداره کاریابی برای کسانی که به تازگی اجازه اقامت دریافت کرده اند وجود دارد. به این برنامه استقرار زندگی و کار گفته می شود. هدف از برنامه استقرار زندگی و کار این است که شما در اسرع وقت زبان سوئدی را یاد بگیرید، کار پیدا کنید و درآمد خود را کسب کنید.

استقرار زندگی و کار به چه معناست؟

به چه چیزی نیاز دارید تا احساس کنید در جامعه ای که در آن زندگی می کنید مستقر شده اید؟

برای شرکت در برنامۀ استقرار زندگی و کار بایستی شما:

 • بین 20 و 64 سال سن داشته باشید.
 • بعنوان پناهنده، پناهندۀ سهمیه ای، نیازمند به پناه اجازۀ اقامت گرفته باشید یا خویشاوند کسی باشید که یکی از این ها را گرفته باشد.

ادارۀ کاریابی فیلم هائی تهیه کرده که برنامۀ استقرار زندگی و کار را شرح می دهند.

چه مواردی در برنامۀ استقرار زندگی و کار وجود دارد؟

اینکه چه فعالیت هایی در برنامه ریزی شما وجود دارد به نیازهای شما بستگی دارد. شما بهمراه ادارۀ کاریابی فعالیت های خود را بر مبنای تجربیات قبلی و علائق تان برنامه ریزی می کنید.

فعالیت های زیر همیشه در برنامه وجود دارند:

 • زبان سوئدی برای مهاجران، اِس.اِف.ای SFI
 • آشنائی با جامعه سوئد. این یک دورۀ آموزشی است که در آن شما معلومات اساسی در بارۀ جامعۀ سوئد کسب می کنید.
 • اقداماتی که شما را برای کار آماده می کنند. بطور مثال می تواند کارآموزی باشد. شما همچنین می توانید کمک دریافت کنید که معلومات حرفه ای و تحصیلات تان مورد قضاوت قرار گیرند. به این ارزشیابی گفته می شود.

شما چه فعالیت ها و حمایت هایی دارید؟

فعالیت های برنامۀ استقرار زندگی و کار چه موقع انجام می شوند؟

فعالیت های برنامۀ شما 40 ساعت در هفته برگزار می شوند. اغلب شما به مدت 24 ماه در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت می کنید.

در برخی موارد ممکن است ساعات کمتری در هفته یا ماههای کمتری در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت کنید. این بطور مثال می تواند بخاطر موارد زیر باشد:

 • دریافت یک کار پاره وقت در مدت زمانی که در برنامه استقرار زندگی و کار (Etableringsprogrammet) شرکت می کنید.
 • چند روز در هفته مرخصی والدین داشته باشید.
 • توان کارکردی شما کاهش یافته باشد.
 • مریض باشید و نتوانید 40 ساعت در هفته شرکت کنید.

اگر در مدت زمانی که در برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) شرکت می کنید مرخصی تمام وقت والدین بگیرید از امکان ادامه مجدد برنامه پس از مرخصی والدین برخوردار هستید.

پول استقرار زندگی و کار

اگر برنامۀ استقرار زندگی و کارخود را دنبال کنید می توانید پول دریافت کنید که به آن پول استقرار زندگی و کار گفته می شود.

شما همچنین حق دارید فوق العاده های مختلفی نیز دریافت کنید:

 • اگر فرزند دارید حق دارید فوق العاده استقرار زندگی و کار دریافت کنید.
 • اگر تنها زندگی می کنید حق دارید پول مسکن دریافت کنید.

تصمیم گیری در مورد پول ها با صندوق بیمه های اجتماعی است. صندوق بیمه های اجتماعی همچنین مقدار پول استحقاقی شما را نیزمحاسبه می کند.

گزارش دادن فعالیت ها

هنگامی که در برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) شرکت می کنید، باید گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) ماهانه ارائه کنید. مهم است شما در مسیر رسیدن به کار یا تحصیل از حمایت صحیح برخوردار شوید تا بتوانید از صندوق بیمه های اجتماعی (Försäkringskassan) پول دریافت کنید.

وظیفۀ تحصیل

اگر دیپلم دبیرستان ندارید و اداره کاریابی تشخیص دهد که این امر باعث می شود که شما نتوانید کار پیدا کنید بایستی تحصیل کنید. به این امر وظیفه تحصیل (utbildningsplikt) گفته می شود.

جهت یابی در جامعه

دوره آموزشی آشنائی با جامعه یک آموزش رایگان در باره جامعه سوئد برای افرادی است که به تازگی در سوئد اجازه اقامت گرفته اند.

شما می توانید این دوره آموزشی را به زبان مادری خود، به زبان سوئدی آسان یا به زبان های دیگری که بلد هستید، بگذرانید. کمون محل سکونت شما این دوره آموزشی را برگزار می کند. این دوره آموزشی حداقل ۱۰۰ ساعت است.

این دوره آموزشی به شما معلومات زیر را ارائه می کند:

 • حقوق بشر
 • ارزش های مبنائی دموکراسی
 • حق و حقوق و وظایف
 • چگونگی سازماندهی جامعه سوئد
 • زندگی روزمره در عمل

چه کسی می تواند در دوره آموزشی آشنائی با جامعه شرکت کند؟

اگر واجد شرایط زیر باشید می توانید دوره آموزشی آشنائی با جامعه سوئد (samhällsorientering) را بگذرانید:

 • به تازگی اجازه اقامت دریافت اید
 • در برنامه استقرار زندگی و کار از سوی اداره کاریابی شرکت می کنید
 • یک نفر در خانواده شما به تازگی اجازه اقامت دریافت کرده یا در استقرار زندگی و کار شرکت می کند.

چرا بایستی دوره آموزشی آشنائی با جامعه را بگذرانید؟

شما در مورد حق و حقوق و وظایف خود، در مورد دموکراسی سوئد و چگونگی سازماندهی جامعه سوئد معلومات دریافت می کنید. این دوره آموزشی راجع به زندگی روزمره در عمل است، بطور مثال مسائل مربوط به کار و تحصیل، مسکن، تندرستی و خدمات درمانی و کودک و خانواده در آن مطرح می شوند.

هدف از برگزاری دوره آموزشی آشنائی با جامعه ایجاد تسهیلات برای ورود شما به جامعه سوئد است.

وقتی دوره آموزشی را به پایان برسانید یک گواهی دریافت می کنید.

برای شرکت در دوره آموزشی آشنائی با جامعه چگونه ثبت نام کنم؟

اگر به تازگی اجازه اقامت دریافت کرده و در برنامه استقرار اداره کاریابی نامنویسی کرده اید با کارمند مسئول خود در اداره کاریابی برای ثبت نام در این دوره آموزشی صحبت کنید.

اگر با اداره خدمات اجتماعی تماس دارید کارمند اداره خدمات اجتماعی می تواند شما را در این دوره آموزشی نامنویسی کند.

اگر می خواهید در مورد دوره آموزشی آشنائی با جامعه مطالب بیشتری بدانید با کمون محل سکونت خود تماس بگیرید.