خدمات اجتماعی در زندگی روزانه شما

آخرین به روز رسانی: 2/2-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد خدمات اجتماعی در زندگی روزمره شماست. خدمات اجتماعی شامل بطور مثال مراقبت های تندرستی، مراقبت و نگهداری از سالمندان و کمک به امرار معاش افرادی است که قادر به کار نیستند.

کلاژ مصور پول، کلاس مدرسه، جاده ها، خدمات درمانی و مراقبت از سالمندان.

شما در مورد جامعه رفاهی سوئد و چگونگی کارکرد حفاظت اجتماعی مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد کمک های موجود در صورت بروز بیماری و ناتوانی برای کار کردن، یا اگر شما بچه دار شوید و باید در خانه بمانید و سر کار نروید نیز مطالبی خواهید خواند. شما همچنین در مورد خدمات اجتماعی که کمون می تواند ارائه دهد نیز مطالبی خواهید خواند.

همه از حق داشتن یک استاندارد معقول زندگی برخوردارند. مفهوم این حق بطور مثال آنست که شما حق دارید پول کافی دریافت یا کسب درآمد کنید تا حال شما و خانواده تان خوب باشد.

شما باید قادر به خرید مواد غذائی و لباس بوده، یک مسکن داشته باشید و قادر پرداخت هزینه های درمانی باشید. اگر بیمار یا بیکار شوید جامعه بایستی کمک کند تا شما از یک استاندارد معقول زندگی برخوردار باشید. کودکان از حق تامین اجتماعی و استاندارد زندگی لازم برای رشد و نمو کودکان برخوردارند.

یک جامعه رفاهی چیست؟

در زندگی مواردی پیش می آیند که ما به کمک جامعه نیاز داریم. همه ما ممکن است مريض شویم يا حوادثی برای ما پیش آید. شايد به عمل جراحی احتياج داشته باشيد يا بخواهید زایمان کنید. اگر به بیماری جدی مبتلا بشویم درمان آن هزینه زیادی خواهد داشت. اگر بیکار بشویم پول ها ممکن است برای پرداخت هزینه غذا و اجاره کافی نباشد. در سوئد ما جامعه ای ساخته ایم که در صورت نیاز به شما کمک خواهد شد.

در سوئد دولت مسئولیت بزرگی در قبال کسانی که در این کشور زندگی می کنند بر عهده دارد. شما باید بتوانید یک درآمد پایه داشته باشید و بایستی حتی اگر بیکار، بیمار باشید یا درآمد کافی نداشته باشید نیز بتوانید خوب زندگی کنید. کشورهایی که تامین هزینه‌های رفاهی با پول مالیاتی انتخاب کرده اند، کشورهای رفاهی نامیده می شوند.

در یک جامعه رفاهی باید به همه مردم کمک شود. ما می توانیم این کار را به روش های مختلف انجام دهیم. یک راه این است که با هم هزینه مواردی که همه به آن نیاز دارند را پردازیم. ما اینکار را با پرداخت مالیات انجام می دهیم. هر کسی که در این کشور زندگی می کند باید به دولت مالیات بپردازد. شرکت ها نیز به دولت مالیات و عوارض پرداخت می کنند. در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر ما مالیات بالایی در سوئد داریم زیرا ما انتخاب کرده ایم که دولت هزینه مدارس، خدمات درمانی و بسیاری از موارد دیگر را بپردازد.

در چه وضعیت هایی در زندگی، شما یا فرد دیگری ممکن است به کمک از جامعه نیاز داشته باشید؟

بیمه های اجتماعی

بیمه های اجتماعی بخش عمده ای از نظام رفاه سوئدی می باشند. این شامل کمک هزینه ها و غرامت هایی است که حفاظت مالی برای خانواده ها و کودکان، افرادی که اُفت توانایی دارند، سالمندان همچنین هنگام بیماری و صدمات ناشی از کار فراهم میکنند. تقریبا تمام کسانی که در سوئد زندگی یا کار می کنند میتوانند از طریق بیمه های اجتماعی تأمین شوند.

انواع مختلف بیمه های اجتماعی وجود دارد. در اینجا چند نمونه از آنچه که بیمه های اجتماعی نامیده می شوند می آوریم:

 • اگر بیمار شوید و نتوانید کار کنید میتوانید غرامت بیماری دریافت کنید.
 • اگر برای نگهداری از کودکان خردسال تان نیاز دارید در خانه بمانید میتوانید غرامت والدین دریافت کنید.
 • زمانی به سنی می رسید که دیگر نمی توانید کار کنید میتوانید حقوق بازنشستگی دریافت کنید.

مسئولیت بیمه های اجتماعی را صندوق بیمه های اجتماعی و اداره بازنشستگی بر عهده دارند. صندوق بیمه های اجتماعی در باره کمک هزینه و پرداخت آن به خانواده های بچه دار، بیماران و افرادی که اُفت توانایی دارند تصمیم می گیرد. اداره بازنشستگی حقوق های بازنشستگی و حمایت مالی به سالمندان پرداخت می نماید.

اولین باری که شما درخواست یک کمک هزینه میدهید صندوق بیمه های اجتماعی یک تحقیقات انجام میدهد که آیا شما مستحق دریافت این کمک هزینه هستید یا نه.

مثال: سارا زمانیکه کمرش صدمه دید کمک مالی دریافت کرد

سارا در یک خانه سالمندان بعنوان کمک پرستار کار می کند. این کار بعضی وقتها برای کمر سنگین است و سارا اغلب کمر درد دارد. مشکل ها بیشتر می شوند و در نهایت او دیگر قادر نیست به همان اندازه کار کند. درد زیاد است. سارا به یک پزشک مراجعه می کند که میخواهد به او مرخصی استعلاجی بدهد، مفهومش این است که سارا بایستی مدتی سرکار نرود و استراحت کند. ولی در این صورت بخشی از دستمزد خود را از دست می دهد. سارا با صندوق بیمه های اجتماعی تماس میگیرد تا کمک دریافت کند. صندوق بیمه های اجتماعی مرخصی استعلاجی او را می پذیرد و او بابت روزهایی که بایستی غیبت کند غرامت دریافت می کند.

در اینجا چند نمونه از کمک هزینه و حمایت مالی را که می توانید نزد صندوق بیمه های اجتماعی درخواست کنید نام می بریم:

اگر درآمد شما پایین است و در سوئد ثبت احوال شده اید ممکن است حق داشته باشید که در مورد اجاره خانه تان از صندوق بیمه های اجتماعی کمک دریافت کنید. نام آن کمک هزینه مسکن است. شما که صاحب فرزند هستید میتوانید درخواست کمک هزینه اولاد دهید. اگر بتوانید کمک هزینه دریافت کنید و در این صورت چه میزانی بتوانید دریافت کنید بستگی دارد که تعداد افراد خانواده شما چند نفر باشند. همچنین بستگی دارد به اینکه اجاره خانه چقدر باشد و شما چقدر درآمد داشته باشید. همچنین افرادی که سن آنها بین ۲۸-۱۸ است نیز ممکن است از حق دریافت کمک هزینه مسکن برخوردار باشند.

اگر تغییری ایجاد شود، به طور مثال کار جدید بگیرید، حقوق بالاتری دریافت کنید یا با کسی همخانه شوید مهم است که به صندوق بیمه های اجتماعی اطلاع دهید. در غیر اینصورت ممکن است موظف به بازپرداخت پول ها شوید.

برای شما که مادر و پدر هستید یا قرار است بشوید کمک هزینه وجود دارد.

 • اگر باردار هستید و کار شما سنگین است و نمی توانید وظایف کاری تان را عوض کنید، حق دریافت کردن غرامت بارداری را دارید.
 • شما که بچه دار شده اید حق دریافت غرامت والدین و غرامت موقت والدین را دارید.

غرامت والدین پولی است که بابت اینکه در خانه مانده و از کودک تان به جای سرکار رفتن، دنبال کار گشتن یا درس خواندن مراقبت می کنید، دریافت می کنید.

 • غرامت موقت والدین را زمانی دریافت می کنید که بدلیل مراقبت از یک کودک بیمار از کار غیبت کرده اید. نام آن، مراقبت از کودک (vab) است.
 • همچنین همه والدین کمک هزینه اولاد دریافت می کنند. اگر بیشتر از یک فرزند داشته باشید کمک هزینه اولاد فوق العاده دریافت خواهید کرد. نام آن فوق العاده تعدد فرزند است. اگر شما و والده دیگر سرپرستی فرزندان را مشترک داشته باشید، کمک هزینه فرزند را با هم تقسیم می کنید.
 • اگر فرزند شما اُفت توانایی ای داشته باشد ممکن است حق دریافت کمک هزینه های مختلفی را داشته باشید. والدینی که فرزند دارای اُفت توانایی دارند می توانند از صندوق بیمه های اجتماعی کمک هزینه مراقبت و جبران مخارج اضافی درخواست کنند.

اگر مریض بشوید و نتوانید کار کنید، کار جستجو کنید یا از فرزند خود مراقبت کنید ممکن است از حق دریافت پول برخوردار شوید. به آن پول ایام بیماری (sjukpenning) گفته می شود. پول ایام بیماری جبران پولی است که می توانستید برای کار کردن، جستجوی کار یا مراقبت از فرزند خود دریافت کنید. فردی که می خواهد پول ایام بیماری دریافت کند بایستی خود را بیمار اعلام کرده و از صندوق بیمه های اجتماعی (Försäkringskassan) پول ایام بیماری درخواست کند. شما که تحصیل می کنید و حمایت مالی تحصیلی (studiestöd) دریافت می کنید می توانید از صندوق بیمه های اجتماعی (Försäkringskassan) درخواست کنید که در ایام بیماری حمایت مالی تحصیلی خود را برای خود حفظ کنید.

مقررات مربوط به پول ایام بیماری (sjukpenning) با توجه به اینکه شما بیکار، شاغل، دارای کسب و کار و شرکت خودتان باشید یا در مرخصی والدین بسر ببرید یا تحصیل کنید، متفاوت است.

وقتی پول ایام بیماری درخواست می کنید بایستی یک گواهی پزشکی ارائه کنید که چرا نمی توانید کار کنید، در جستجوی کار باشید یا از فرزند خود مراقبت کنید. معمولا دکترتان پس از ملاقات با شما گواهی پزشکی را بصورت الکترونیک برای صندوق بیمه های اجتماعی ارسال می کند. از پزشک تان بپرسید این کار چگونه انجام می شود.

اداره بازنشستگی یک اداره دولتی است. آها مسئول هستند که همه حقوق بازنشستگی صحیح دریافت کنند . انواع مختلف حقوق بازنشستگی وجود دارد. از اداره بازنشستگی می توانید حقوق بازنشستگی از درآمد، حقوق بازنشستگی حق بیمه و حقوق بازنشستگی تضمینی دریافت کنید.

اداره بازنشستگی یک اداره دولتی است. آنها مسئول هستند که همه حقوق بازنشستگی صحیح دریافت کنند . انواع مختلف حقوق بازنشستگی وجود دارد. از اداره بازنشستگی می توانید حقوق بازنشستگی از درآمد، حقوق بازنشستگی حق بیمه و حقوق بازنشستگی تضمینی دریافت کنید.

اگر دارای نوعی کاهش کارکردی هستید حق دارید از صندوق بیمه های اجتماعی حمایت مالی دریافت کنید. بطور مثال در موارد زیر می توانید پول دریافت کنید:

 • برای از عُهده برآمدن زندگی روزمره به دستیار شخصی نیاز داشته باشید
 • نتوانید کار کنید
 • برای کارکردن به وسایل کمکی نیاز داشته باشید
 • بخواهید ادامۀ تحصیل بدهید
 • به ماشین سازگار شده نیاز داشته باشید

غرامت ها برای شما که دنبال کار می گردید

همچنین غرامت های مختلفی وجود دارد که شما زمانی که دنبال کار می گردید می توانید دریافت کنید.

غرامت استقراریابی

کمک هزینه استقرار زندگی و کار (etableringsersättning) پولی است که شما بابت شرکت در برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) دریافت می کنید. زمانیکه شما در برنامه استقرار ثبت نام شده باشید می توانید از صندوق بیمه های اجتماعی پول استقرار درخواست کنید. آسانترین راه درخواست در وبگاه صندوق بیمه های اجتماعی است.

حمایت مالی فعالیت و پول پیشرفت

شما که بیکار هستید و در یکی از برنامه های اداره کاریابی شرکت می کنید میتوانید از صندوق بیمه های اجتماعی پول دریافت کنید. این پول حمایت مالی فعالیت (aktivitetsstöd) نام دارد. اداره کاریابی است که تشخیص میدهد که آیا شما در یک برنامه جائی دارید یا نه.

صندوق بیکاری A-kassa

صندوق بیکاری معمولا به a-kassa مختصر می شود. اگر شما در یک صندوق بیکاری عضو هستید بعنوان بیکار در طول مدتی که دنبال کار می گردید میتوانید پول دریافت کنید. صندوق های بیکاری متعددی وجود دارد که میتوانید در آن ها عضو شوید. برخی از صندوق های بیکاری برای یک گروه حرفه خاص تخصص دارند. در سایر صندوق های بیکاری میتوانید صرفنظر از اینکه چه کار می کنید عضو شوید. برای عضو شدن در یک صندوق بیکاری بایستی در سوئد کار کرده باشید. برای برخورداری از حق دریافت پول از صندوق بیکاری بایستی حائز برخی از شرایط باشید. حتی در طول تمام مدتی که از صندوق بیکاری غرامت درخواست می کنید بایستی حائز بعضی شرایط باشید.

چگونه می شود نزد صندوق بیمه های اجتماعی کمک هزینه و حمایت مالی درخواست کرد؟

انواع مختلف کمک هزینه ها که ممکن است حق داشته باشید از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست کنید وجود دارد. یک بخش کمک هزینه ها عمومی هستند و با مبلغ مشابه برای همه پرداخت می شوند، به طور مثال کمک هزینه اولاد.

سایر کمک هزینه ها را بایستی برایشان درخواست نمائید. صندوق بیمه های اجتماعی تشخیص می دهد که آیا شما حائز شرایط برای اینکه حق دریافت کمک هزینه را داشته باشید، می باشید یا نه.

شما می توانید در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی کمک هزینه درخواست کنید. برای اینکه در این وبسایت درخواست دهید بایستی یک هویت نمای الکترونیکی (e-legitimation) داشته باشید. اگر شناسه الکترونیکی ندارید فرم های کاغذی وجود دارد. در برخی موارد برای اینکه سفارش یک فرم کاغذی بدهید نیاز دارید به صندوق بیمه های اجتماعی زنگ بزنید. در سایر موارد می توانید این فرم را از وبسایت چاپ کنید.

اگر برای درخواست تان نیاز به کمک دارید میتوانید به یک دفتر خدمات مراجعه کنید. کارکنان آنجا می توانند به سوالاتی که در باره صندوق بیمه های اجتماعی و سایر ادارات می باشند پاسخ دهند.

اگر برای فهمیدن سوئدی مشکل دارید حق دارید زمانیکه با صندوق بیمه های اجتماعی و سایر ادارات تماس می گیرید، مترجم درخواست کنید.

بسیاری از چیزها می توانند در باره داشتن حق غرامت شما تاثیر بگذارند. بهمین دلیل اگر درآمد یا وضعیت مسکن تان تغییر یابد بایستی به صندوق بیمه های اجتماعی اطلاع دهید. این می تواند بطور مثال در باره تغییر درآمد یا اجاره خانه شما باشد، اگر کسی با شما همخانه می شود یا اگر شما ازدواج می کنید. برای اینکه صندوق بیمه های اجتماعی بتواند به شما کمک هزینه درست را بپردازد، این مسئله مهم است. اگر پولی دریافت می کنید که حق شما نیست موظفید آن را به صندوق بیمه های اجتماعی بازپرداخت کنید.

اگر از تصمیم صندوق بیمه های اجتماعی راضی نیستید

اگر از تصمیم صندوق بیمه های اجتماعی راضی نیستید میتوانید از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست کنید که آن تصمیم را تجدید نظر کند. به این معنی که صندوق بیمه های اجتماعی از نظرات شما با خبر میشود و یک بررسی جدید در مورد پرونده شما انجام می دهد. صندوق بیمه های اجتماعی به مطالب احتمالی جدید و تمام چیزهایی که از قبل در پرونده موجود می باشد نگاه می کند.

اگر از تصمیم تجدید نظر صندوق بیمه های اجتماعی راضی نیستید میتوانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی در بارۀ چگونگی درخواست تجدید نظر راجع به یک تصمیم و چگونگی شکایت به دادگاه امور اداری اطلاعات موجود می باشد.

کمون شما این چنین اداره می شود

کمون ها مسئولیت بیشترین خدمات را در آنجایی که شما زندگی می کنید بر عهده دارند. مسئولیت آب لوله کشی و تأمین مدرسه برای کودکان با کمون است. کمون همچنین وقتی سالمندان و بیماران قادر به مراقبت از خودشان نباشند نیز کمک ارائه می کند.

همه کسانی که در سوئد زندگی می کنند در یک کمون زندگی می کنند. در سوئد کمون ها خودشان تصمیم می گیرند که ساکنان چه میزان مالیات به کمون پرداخت کنند و این پول ها برای چه چیزی استفاده شوند. نام این خود گردانی کمون است.

در اینجا در باره چند زمینه که کمون ها مسئولیت آن را دارند میتوانید بخوانید:

کودک یاری، نام مشترکی برای فعالیت های آموزشی برای کودکان خردسال است. محــدوده کـودکیاری، برای نمـونه مهـدکودک ها، مهــدکودک های خانوادگی و خانه های اوقات فراغت را دربر می گیرد.

شمـا که کار یا تحصـیل مـی کنید یا جـویـای کار هستـید حــق داریـد که فرزندتان را در منطقـه زندگیتان به مهـدکودک بفرستیـد. مهـدکودک برای کودکان یک تا پنج ساله است.

در تمام کمون ها مدارس ابتدائی و راهنمائی برای کودکان مابین شش و ۱۶ ساله وجود دارد. همچنین ممکن است مدارس مستقل و مدارس کاملا خصوصی وجود داشته باشد. اگر شخصی به یک مدرسه خصوصی برود بایستی یک شهریه پرداخت کند. مدارس کمونی و مستقل با درآمد مالیاتی اداره می شوند.

افراد سالمند اغلب برای انجام کارهای روزانه خود به کمک نیاز دارند. برپایه قوانـین سـوئــد، سالمنـدان حق دارند از کمک و پشتیبانی جامعه برخـوردار شوند.

بسیاری از افراد مسن مایل به ادامه زندگی در منزل شان هستند. برای اینکه فرد به زندگی کردن در منزل خود بتواند ادامه دهد، کمون ها می توانند در مورد مراقبت و خدمات کمک کنند. نام این خدمات خانگی است. برای خدمات خانگی را در کمون خودتان درخواست دهید. شهریه خدمات خانگی بسته به اینکه در کدام کمون زندگی می کنید متغیر است. همچنین فرد می تواند برای اینکه زندگی کردن در منزل خودش آسان تر شود وسایل کمکی و سایر چیز ها را دریافت کند. به طور مثال می تواند یک واکر، یک اطاقک دوش بزرگتر یا پاشنه های کوتاه تر در باشد.

درصـورت ممکن نبودن ادامـه زنـدگی در خـانه شخصی، می توان به یکی از خـانـه های سالمنـدان نقـل مکان کرد. انواع مختلف خـانه های کمـونی سالمندان وجود دارد و سالمندان می توانند در آپارتمان های شخصی خود در آنجـا زندگی کنند. دراین خـانه ها، کارکنانی برای نگهـدارى و خدماتی مانند دادن غذا و نظافت به سالمدان کمک می کنند.

اداره خدمات اجتماعی و دفتر خدمات اجتماعی

در هر کمون یک اداره خدمات اجتماعی وجود دارد که مسئولیت دارد که همه افراد حمایت و حفاظتی که نیاز دارند را دریافت کنند. این ممکن است خدمات مراقبتی، مراقبت و خدمات، اطلاع رسانی، کمک مالی و سایر کمک ها باشد.

اداره خدمات اجتماعی کارش این است که انواع کمک و حمایت را به افراد در سوئد، به طور مثال کودکان و خانواده ها ارائه دهد.

ممکن است خانواده هایی باشند که پول کافی ندارند. ممکن است افرادی باشند که جائی برای زندگی ندارند، مشکل اعتیاد دارند و یا تحت تهدید و خشونت قرار گرفته اند. کمک های اداره خدمات اجتماعی میتواند گفتگو، کلاس هایی برای والدین، افراد رابط برای نوجوانان یا برای کل خانواده باشد. یک فرد رابط کسی است که مانند یک دوست یا قوم و خویش است که می شود با او صحبت کرد یا کارهای جالب انجام داد.

اگر کسی به اداره خدمات اجتماعی گزارش دهد که وضع یک کودک در خانه خوب نیست، اداره خدمات اجتماعی بایستی وضعیت کودک را بررسی کند.

در دفاتر اموراجتماعی می توانید این خدمات را دریافت کنید:

 • مشاوره و کمک برای نوجوانان و خانواده های دارای فرزند.
 • مشاوره و کمک برای کسانی که مشکل اعتیاد دارند.
 • مشاوره و کمک برای کار و تحصیل.
 • کمک هزینه گذران رندگی.
 • مشاوره و کمک در صورتیکه تحت خشونت واقع شوید.
 • کمک برای سالمندان، به طور مثال خدمات خانگی.
 • کمک برای درخواست نمودن LSS.

مشاوره و کمک در صورتیکه تحت خشونت واقع شوید

کمون مسئولیت محفاظت از قربانیان خشونت را بر عهده دارد. این محافظت ممکن است بصورت ارائه مسکن تحت حفاظت باشد. اداره خدمات اجتماعی باید به کودکان، زنان و مردانی که با خشونت در روابط نزدیک و خشونت و ظلم ناموسی زندگی می کنند، حمایت و کمک ارائه کند.

کمون کمک ها را با نیازهای هر فرد سازگار می کند. شما می توانید برای مشاوره، گفتگو در موارد بحران، مسکن محافظتی، تماس برای گفتگو، کمک مالی، پشتیبانی در پرونده حقوقی/قضائی، پشتیبانی در تماس با ادارات دولتی یا حمایت در پدر یا مادر بودن کمک بگیرید.

LSS، قانون حمایت و خدمات

LSS یک قانون است. معنای حروف اختصاری LSS به شرح زیر است: قانون حمایت و خدمات برای برخی از ناتوان ها.

قانون می گوید اگر اُفت توانایی وسیعی دارید حق دارید برای اینکه بتوانید تا جاییکه می شود یک زندگی خوب و مستقل داشته باشید، درخواست حمایت کنید. حق داشتن یک زندگی خوب و مستقل شامل به طور مثال این است که بتوانید امکان داشته باشید کار کنید، درس بخوانید یا یک مشغولیت مفید دیگری داشته باشید.

چه کسی میتواند برای حمایت و خدمات مطابق قانون LSS درخواست دهد؟

 • افرادی که اختلالات رشد و نمو دارند و افرادی که اوتیسم یا وضعیتی مشابه اوتیسم دارند.
 • بزرگسالانی که پس از یک حادثه یا بیماری دچار صدمات مغزی شدید شده اند.
 • افرادی که دارای سایر معلولیت های شدید بوده و برای داشتن یک زندگی خوب به کمک و حمایت بسیاری نیاز داشته باشند. افرادی که ناتوانی شان بعلت کهولت سن نباشد.

اغلب کمون است که مسئول است که LSS پیگیری شود. کمون بایستی پیگیری کند که کدام افراد میتوانند اقدامات حمایتی را دریافت کنند، از نیاز های مربوط به حمایت و خدمات مطلع شود و تا آنجا که می شود در باره چیزهایی که نیاز دارید به شما حمایت و خدمات دهد.

LSS شامل انواع گوناگون کمک جهت دادن حمایت و خدمات می باشد. منجمله میتوانید در موارد زیر حمایت دریافت کنید:

 • مشاوره و سایر حمایت های شخصی.
 • مددکار شخصی یا حمایت مالی برای این نوع مددکار.
 • خدمات همراهی Ledsagarservice.
 • فرد رابط Kontaktperson.

این حمایت میتواند از جانب کمون شما، ناحیه بهداری شما یا صندوق بیمه های اجتماعی باشد. جهت دریافت اطلاعات و راهنمایی در باره قانون LSS با کمون خودتان تماس بگیرید.

کمک هزینه گذران رندگی

کمک هزینه گذران زندگی که شما می توانید در کمون خود به آن دست یابید توسط اداره خـدمـات اجتمـاعی ارائه می شـود. اگر شمـا در تامـین هزینه های اقتصـادی با مشـکل روبرو هستیـد می توانید از کمک هزینه مالی برای گذران زندگی استفـاده کنید. به این کمـک هزینه حمایت مالی نیز گفته می شود. شما می توانید کمک هزینه ی گذران زندگی برای تامین نیازهای اساسـی مانند هزینه ی نگهـداری کودکان، امـور درمـانی و دندان پزشکی بگیرید.

اگر درآمد یا وضعیت مسکن شما تغییر کند مهم است که به اداره خدمات اجتماعی اطلاع دهید، به طور مثال اگر یک کار جدید را شروع می کنید یا درآمد بالاتری دریافت می کنید. اگر فراموش کنید که به اداره خدمات اجتماعی اطلاع دهید این ریسک هست که کمک هزینه زیادی دریافت کنید. در این صورت ممکن است موظف شوید که پول را برگردانید.

خدمات ایاب و ذهاب دولتی

اگر برای شما ایاب و ذهاب بتنهایی یا با وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، قطار، مترو یا تراموا) دشوار است میتوانید خدمات رفت و آمد سالمندان و تن پریشان داشته باشید. در این صورت میتوانید با تاکسی یا مینی بوس رفت و آمد کنید. برای اطلاع از چگونگی درخواست دادن برای رفت و آمد سالمندان و تن پریشان با کمون خودتان تماس بگیرید.