نظام انتخاباتی سوئد

آخرین به روز رسانی: 3/7-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد نظام انتخاباتی سوئد است. شهروندان از طریق انتخابات می توانند بر روی سیاست های سوئد تأثیر بگذارند.

یک مرکز رای گیری با یک دست که کارت رای گیری را در یک صندوق می اندازد و یک فرد در پس زمینه در یک غرفه رأی گیری.

شما از جمله در مورد انتخابات های سوئد، چه کسی می تواند رأی بدهد و چگونه رأی می دهیم مطالبی خواهید خواند. شما همچنین در مورد اینکه چه کسی می تواند سیاستمدار شود و اینکه امروز چه کسانی در سوئد حکومت می کنند نیز مطالبی خواهید خواند.

همه حق دارند در حاکمیت کشور خود، به طور مستقیم یا با انتخاب نمایندگان خود در انتخابات آزاد و عادلانه مشارکت داشته باشند.

شما همچنین حق آزادی عقیده و بیان نیز دارید. یعنی شما حق دارید به هر طور که مایل هستید فکر کرده و اظهار نظر کنید. شما همچنین می توانید افکار و ایده های خود را به دیگران، بطور مثال در رسانه های اجتماعی اشاعه دهید. ولی شما مجاز نیستید از آزادی بیان برای اشاعه نفرت و افترا در مورد سایر مردم و گروه ها استفاده کنید. همچنین حق دارید در اجتماعات مسالمت آمیز، تظاهرات ها و انجمن ها شرکت کنید. اما شما همچنین حق داريد از شرکت در جلسات، تظاهرات ها انجمن ها نیز خودداری کنید.

انتخابات هر چهار سال یک بار

در سوئد همه اجازه شرکت داشتن و تصمیم گرفتن دارند. این اساس دموکراسی است. هر چهار سال یک بار در سوئد انتخابات است. در اینصورت ما به احزابی که فکر می کنیم بهترین سیاست را دارند رای میدهیم. احزابی را که ما به آن ها رای میدهیم آنهایی هستند که سوئد را پس از آن برای ما اداره می کنند. چیزی که ما ساکنین فکر می کنیم بهمین دلیل اهمیت زیادی برای چگونگی عملکرد سوئد دارد.

احزاب مختلفی برای رای دادن به آن ها وجود دارند. این احزاب توسط سیاستمداران معرفی می شوند. احزاب مختلف اغلب ایده ها و پیشنهادهای مختلف در باره چگونگی مدیریت کشور دارند. بطور مثال اینکه هزینه سفر با اتوبوس چقدر باشد، ما چقدر بایستی مالیات بپردازیم و چگونگی عملکرد مدارس را سیاستمداران تصمیم می گیرند. سیاست در باره مسایلی است که هر روز ما را تحت تاثیر میگذارند.

انتخابات مختلف

چهار تا انتخابات عمومی در سوئد هست:

 • انتخابات برای هیئت مدیره کمون
 • انتخابات برای هیئت مدیره ناحیه
 • انتخابات برای پارلمان
 • انتخاب برای پارلمان اروپا

سیاستمداران در پارلمان راجع به چیزهایی که در بر گیرنده کل کشور است تصمیم می گیرند. سیاستمداران در ناحیه ها و کمون ها درباره مواردی که در آن زندگی می کنیم تصمیم می گیرند. سیاستمداران در پارلمان اروپا در باره مسائلی تصمیم می گیرند که مربوط به کل اتحادیه اروپا میشود.

احزاب سیاسی

زمانی که رای میدهید یک حزب را انتخاب می کنید که به آن رای دهید. بعضی وقتها شاید بنظر شما چندین حزب نظرشان یکی باشد. بطور مثال همه احزاب مایلند که خدمات درمانی و مدرسه بهتری داشته باشند. همزمان نظر احزاب در باره بهتر شدن خدمات درمانی و مدارس متفاوت باشد. بخشی از آن به این ربط دارد که احزاب ایدئولوژی های متفاوت دارند. یک ایدئولوژی مجموعه ایده هاست که یک جامعه چگونه باشد و چگونه مدیریت شود. ایدئولوژی های بسیار گوناگونی وجود دارند. بطور مثال چند تا از ایدئولوژی های کلاسیک محافظه کاری، لیبرالیسم، سوسیالیسم و کمونیسم هستند. همچنین ایدئولوژی های مدرن مانند فمینیسم و اکولوژیسم وجود دارند.

یک حزب سیاسی گروهی از افراد است که برای کسب نفوذ در موضوعاتی که فکر می کنند مهم است در انتخابات سیاسی شرکت می کنند. احزاب معمولاً اعضایی دارند که اغلب ایده ها و افکار مشابهی در مورد چگونگی تأثیرگذاری بر کشور دارند. با این وجود شرایط خاصی برای اینکه یک حزب چه چیزی بایستی باشد وجود ندارد. بطور مثال در قانون اساسی سوئدی هیچ تعریفی از اینکه یک حزب چیست، وجود ندارد. در قانون اساسی فقط آمده است که کرسی ها (جا ها) در پارلمان بین احزابی که شرکت خود را در انتخابات اعلام کرده اند توزیع شود.

شاید نظر شما دقیقا همانند یک حزب نباشد. شما میتوانید انتخاب کنید چه مسایلی به نظر شما مهم تر هستند. شما به حزبی رای میدهید که به نظر شما عاقلانه ترین سیاست را دارد. احزاب مختلف در یک دموکراسی مهم می باشند بدلیل اینکه آنها به رای دهندگان گزینه های متفاوت برای رای دادن میدهند.

در سوئد معمولاً احزاب سیاسی در یک ترازو قرار میگیرند: ترازوی چپ- و ترازوی راست. بطور مثال این ترازو توصیف میکند به نظر احزاب، ما بایستی تا چه اندازه مالیات بپردازیم یا چه اندازه حکومت بایستی در جامعه نقش داشته باشد. همچنین احزابی موجودند که بصورت واضح چپ یا راست نیستند بلکه به نظر میآید متعلق به سیاست میانه باشند.

ساختمان شرقی پارلمان با پرچم سوئد و پرچم اتحادیه اروپا که باد آنها را به اهتزاز در آورده است.

عکس: ملکر دالسترند/ پارلمان سوئد

انتخابات تناسبی

در سوئد ما چیزی به نام انتخابات تناسبی داریم. مفهومش این است که یک حزب که بیست درصد آراء را کسب کند تقریبا بیست درصد جاهای پارلمان را دریافت می کند. در پارلمان مجموعا ٣٤٩ کرسی برای توزیع وجود دارد.

احزابی که بیشترین آراء را در انتخابات پارلمان بیاورند همچنین بیشتر جاها را در پارلمان کسب خواهند کرد. معمول است که احزاب با یکدیگر برای اینکه اکثریت را ایجاد کنند همکاری کنند و به این شیوه پیشنهاد های سیاسی خود را پیش ببرند.

احزاب کوچک به پارلمان راه نمی یابند.

همه احزاب نمی توانند در پارلمان باشند. برای راه یابی به پارلمان بایستی که یک حزب حداقل چهار در صد از رای های انتخابات پارلمان را بیاورد. این قاعده برای این است که احزاب داخل پارلمان آسانتر به توافق برسند. ممکن است اگر تعداد احزاب بیش از حد باشند همکاری آنها دشوارتر شود.

در انتخابات برای ناحیه بهداری (region) و کمون مقررات کمی متفاوت است. برای احزاب کوچکتر وارد شدن آسانتر است.

کدام احزاب در حال حاضر در پارلمان کرسی دارند؟

طی دوره انتخاباتی کنونی احزاب زیر در پارلمان نماینده دارند.

درصد آرایی که احزاب در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٢٢ کسب کردند داخل پرانتز آمده است.

 • حزب سنتر (C) - ۲۴ کرسی (٪۶٫۷۱)
 • دموکرات مسیحی ها (KD) - ١٩ کرسی (٥٫٣٤٪)
 • لیبرال ها (L) -۱۶ کرسی (٤٫۶۱)٪
 • حزب محیط زیست (MP) - ۱۸ کرسی (٪۵٫۰۸)
 • میانه رو ها (M) - ۶۸ کرسی (٪۱۹٫۱۰)
 • سوسیال دموکراتها (S) - ۱۰۷ کرسی (٪۳۰٫۳۳)
 • دموکرات های سوئد (SD) - ۷۳ کرسی (٪۲۰٫۵۴)
 • حزب چپ (V) - ۲۴ کرسی (٪۶٫۷۵)

اگر مایلید در باره مهمترین مسایل احزاب پارلمان سوئدی بیشتر بدانید میتوانید در وبسایت های خود احزاب بیشتر بخوانید.

لوگو های احزاب پارلمان سوئد و تعدادی از نمایندگان پارلمان.

احزاب پارلمان سوئد و تعدادی از نمایندگان پارلمان. منبع: پارلمان سوئد، تاریخ دریافت 21/09/2022.

همه پرسی

بعضی وقتها سیاستمداران جهت تصمیم گیری در یک مورد خاص از مردم کمک می گیرند. نام این همه پرسی است. همه پرسی ها اغلب فقط جنبه مشورتی دارند. مفهومش این است که سیاستمداران ملزم به پیروی از نتیجه آن نیستند. ولی شیوه خوبی برای دست یابی به نظر مردم است. سال ٢٠٠٣ ما یک همه پرسی در باره یورو داشتیم. در آن زمان ما در باره اینکه آیا سوئد بایستی کرون سوئد (SEK) را با یورو (EUR) جایگزین کند، رای دادیم. مردم سوئد رای منفی دادند. سیاستمداران گوش کردند و سوئد کرون سوئدی را نگهداشت.

همچنین همه پرسی ها میتوانند در یک کمون یا ناحیه برگزار شوند. نام آن همه پرسی کمونی است.

چه کسی اجازه دارد رای بدهد؟

اگر شما شهروند سوئد و ۱۸ سال تمام داشته باشید میتوانید در انتخابات پارلمان رای دهید. همچنین بایستی در سوئد ثبت احوال شده باشید.

اگر ۱۸ ساله هستید و حداقل سه سال در سوئد ثبت احوال بوده اید میتوانید در انتخابات کمون و ناحیه رای دهید. بنابراین لازم نیست برای اینکه در انتخابات کمون و ناحیه بهداری رای دهید تابعیت سوئدی باشید. اگر شما شهروند کشور دیگری در اتحادیه اروپا، ایسلند یا نروژ باشید نیازی ندارید که برای رای دادن در انتخابات کمون و ناحیه بهداری سه سال ثبت احوال بوده باشید.

اگر ۱۸ سال تمام داشته باشید و شهروند یک کشور اتحادیه اروپا و ثبت احوال سوئد باشید اجازه دارید در انتخابات پارلمان اروپا رای دهید.

این متن را دوباره بخوانید و بیاندیشید که چه زمانی اجازه دارید که در سوئد برای اولین بار رای دهید و در کدام انتخابات اجازه دارید رای دهید.

برای رای دادن چکار می کنید؟

دومین یک شنبه سپتامبر هر چهار سال یکبار انتخابات برگزار می شود. سه تا انتخابات همزمان است. برای پارلمان، ناحیه های بهداری و کمون ها.

شما که حق رای دادن دارید قبل از انتخابات یک کارت رای ارسالی به منزل دریافت می کنید. روی کارت نوشته که شما به کدام حوزه رای گیری بایستی بروید. بطور مثال میتواند یک مدرسه در نزدیکی جایی که زندگی میکنید باشد. زمانی که میخواهید رای بدهید بایستی کارت شناسایی، گذرنامه یا گواهینامه رانندگی خود را نشان دهید.

در حوزه های رای گیری برگه های رای برای احزاب مختلف وجود دارد. برگه رای را داخل یک پاکت میگذارید. برگه های رای در سه رنگ مختلف هستند. برگه های زرد رنگ برای انتخابات پارلمان استفاده می شوند. برگه های آبی رنگ برای انتخابات ناحیه بهداری استفاده می شوند. برگه های سفید رنگ برای انتخابات کمون استفاده می شوند. اگر مایل باشید همچنین میتوانید به یک سیاستمدار بخصوص رای دهید. در اینصورت یک ضربدر جلوی اسم آن سیاستمدار می گذارید.

اگر مایل نیستید نیازی ندارید بگویید به کدام حزب رای میدهید. در حوزه رای گیری برای اینکه برگه رای را داخل پاکت بگذارید، پشت یک حفاظ می روید. آنهایی که با انتخابات کار می کنند نمی توانند با خبر شوند که شما به کدام حزب رای داده اید.

همچنین میتوانید قبل از انتخابات رای بدهید. نام آن رای دادن قبل از موعد است. رای گیری قبل از موعد ۱۸ روز قبل از انتخابات آغاز می شود. اماکنی برای رای گیری های قبل از موعد در سراسر کشور می باشند.

این متن را دوباره بخوانید و بیاندیشید زمانیکه وقت آن برای شما فرارسیده که در یک انتخابات در سوئد رای بدهید چه اتفاقی می افتد. شخصا چه کار بایستی بکنید؟

رای دادن برای انتخابات اتحادیه اروپا

رای دادن برای اتحادیه اروپا به همان طریقی که برای انتخابات پارلمان است انجام میشود. این انتخابات هر پنج سال یک بار صورت می گیرد. در این صورت برگه های رای فقط یک رنگ دارند و آنها سفیدند.

شرکت در انتخابات

از طریق رای دادن در انتخابات ما ساکنین میتوانیم بر سیاست سوئد تاثیر بگذاریم. این یک راهی است برای تغییر چیزی که فکر می کنیم ناعادلانه است یا عملکردش خراب است. اگر انسانها رای ندهند میتواند بدلیل این باشد که آنها به سیاستمداران اعتماد ندارند. این میتواند نشانه این باشد که دموکراسی عملکردش خراب است.

تعداد زیادی از مردم در سوئد رأی میدهند. درانتخابات سال 2022 مجلس 84 درصد ازکسانی که حق رأی داشتند رأی دادند.

این که چه کسانی مایلند از رای خود استفاده کنند بین گروه های مختلف در سوئد فرق می کند. شرکت در انتخابات بین افراد کم درآمد، کم سواد و افرادی که خارج از سوئد دنیا آمده اند پایین تر است. میتواند منجمله بستگی به این داشته باشد که همه از این که چه حق و حقوقی دارند برای این که در انتخابات رای بدهند آگاه نیستند، یا اینکه آنها تصور می کنند که رای آنها هیچ اهمیتی ندارد.

ولی هر رای بر نتیجه انتخابات تاثیر میگذارد. در آخرین انتخابات پارلمان تقریبا یک میلیون نفر بودند که رای ندادند. تقریبا یک میلیون آراء است که با هم می توانستند بر سیاست سوئد تاثیر بگذارند.

فکر می کنید چرا یک بخشی از افراد در انتخابات رای نمی دهند؟

چه کسی میتواند سیاستمدار شود؟

برای سیاستمدار شدن همان مقررات صدق می کند که برای کسی که اجازه رای دادن در انتخابات را دارد. بطور مثال اگر حداقل سه سال در سوئد زندگی کرده اید میتواند نامزد انتخابات کمون شوید.

همچنین میتوانید در یک حزب سیاسی بدون داشتن ماموریت سیاسی فعال باشید. از طریق عضو شدن در یک حزب میتوانید بر سیاست تاثیر بگذارید. اگر هیچیک از احزاب موجود را دوست ندارید میتوانید در یک جنبش اجتماعی یا یک انجمن دیگر فعال باشید. میتوانید نظر شخصی به روزنامه بفرستید، به برنامه های رادیویی مختلف زنگ بزنید یا حتی یک حزب سیاسی شخصی راه بیاندازید.

چه کسانی منتخب مردم می باشند؟

سیاستمدارانی را که ما به آنها در انتخابات رای میدهیم قرار است نمایندگان مردم و نظراتی که وجود دارند، باشند. برخی از گروه ها هستند که بین سیاستمداران منتخب مردم نمایندگانی ندارند. نداشتن نمایندگان مفهومش این است که نسبت سیاستمداران که یک پیشینه خاصی دارند به نسبت جمعیت با همان پیشینه پایین تر است.

بطور مثال در مقایسه با جمعیتی که بالای ٦٥ سال در سوئد دارند در پارلمان سوئد افرادی که بالای ٦٥ سال باشند تعداد کمتری هستند . در پارلمان نیز نسبتاً تعداد اندکی افراد متولد خارج از کشور در مقایسه با تعداد افراد متولد خارج از کشور در جمعیت سوئد وجود دارند.

ولی تعداد مردها و زن ها در پارلمان سوئد تقریباً یکسان است. این تقریبا غیر عادی است. در بسیاری از کشورها تعداد سیاستمداران حاکم مرد از زن بیشتر است. با وجود موازنه تعداد مردها و زن ها در پارلمان، سوئد تنها یک نخست وزیر زن داشته است. پیش از اینکه ماگدالنا آندرسون در سال ۲۰۲۱ نخست وزیر شود، همه نخست وزیران مرد بوده اند. اولین نخست وزیر سوئد در سال ۱۸۷۶ آغاز به کار کرد.