دموکراسی چیست؟

آخرین به روز رسانی: 2/2-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

دموکراسی چیست؟ سوال سختی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد. برای برخی دموکراسی امری بدیهی و برای دیگران این طور نیست. سوئد یک کشور دموکراسی است اما همیشه اینطور نبوده است. بسیاری از آزادی ها، حق و حقوق و امکاناتی که ما امروز در سوئد داریم صد سال پیش برای افراد بسیار زیادی وجود نداشت.

مکان گرد همائی در ابتدای قرن بیستم با زنان و پلاکارد های گوناگون و یک بنر با متن «حق رای برای زنان».

عکس: موزه نوردیسکا

این متن در مورد دموکراسی است. شما در مورد وجه مشخصه یک دموکراسی و انواع مختلف دموکراسی مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد چالش های دموکراسی در سوئد نیز مطالبی خواهید خواند. علاوه بر این در بارۀ کارهای مختلفی که میتوانید برای مشارکت و تأثیر گذاری در جامعه انجام دهید نیز مطالبی خواهید خواند.

همه حق دارند در حاکمیت کشور خود، به طور مستقیم یا با انتخاب نمایندگان خود در انتخابات آزاد و عادلانه مشارکت داشته باشند.

شما همچنین حق آزادی عقیده و بیان نیز دارید. یعنی شما حق دارید به هر طور که مایل هستید فکر کرده و اظهار نظر کنید. شما همچنین می توانید افکار و ایده های خود را به دیگران، بطور مثال در رسانه های اجتماعی اشاعه دهید. ولی شما مجاز نیستید از آزادی بیان برای اشاعه نفرت و افترا در مورد سایر مردم و گروه ها استفاده کنید. همچنین حق دارید در اجتماعات مسالمت آمیز، تظاهرات ها و انجمن ها شرکت کنید. اما شما همچنین حق داريد از شرکت در جلسات، تظاهرات ها انجمن ها نیز خودداری کنید.

نشانه مشخص یک دموکراسی چیست؟

دموکراسی شیوه ای برای سازماندهی جامعه است. کلمه دموکراسی از زبان یونانی می آید و تقریباً به معنای «حکومت مردم» در زبان سوئدی است. در دموکراسی ها قدرت سیاسی در دست مردم است. دیکتاتوری متضاد دموکراسی است. در دیکتاتوری یک حزب واحد یا یک فرد واحد تصمیم می گیرد.

سوئد یک دموکراسی است. در قانون اساسی سوئد از جمله آمده است که تمامی قدرت دولت در سوئد از مردم نشئت می گیرد. این بدان معناست که مردم تصمیم می گیرند که چه کسی کشور را اداره کند. مردم انتخاب می کنند که کدام احزاب و سیاستمداران کشور را برای آنها اداره کنند.

انسانها چندین هزار سال است که در مورد دموکراسی بحث می کنند. توصیف دموکراسی طوری که همه با آن کاملاً توافق داشته باشند دشوار است. اما اکثر افراد توافق دارند که مفهوم دموکراسی آنست که مردم بایستی در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند. همچنین قدرت بایستی بین دولت، مردم کشور و سیاستمداران تقسیم شده و این تقسیم قدرت به شیوه ای عادلانه، برابر و قانونی صورت گیرد.

در اینجا نمونه هایی از آنچه یک دموکراسی را مشخص می کند ارائه می شود.

مردم از طریق انتخابات آزاد و عادلانه حکومت می کنند

انتخابات آزاد و عادلانه در یک دموکراسی بسیار مهم است. یعنی همه افراد بالغ، هم زنان وهم مردان باید بتوانند در انتخابات پارلمان رأی بدهند. کسانی که رأی می دهند مجبور نیستند به دیگران بگویند به چه کسی رأی داده اند.

در اغلب موارد اکثریت تصمیم گیری می کند

در یک دموکراسی در اغلب موارد اکثریت تصمیم گیری می کند. یعنی پیشنهادی که بیشترین رأی را کسب می کند در رأی گیری برنده می شود. یک فرد واحد اجازه ندارد تصمیم گیری کند مگر آنکه افراد بیشتری موافق باشند. ولی اکثریت اجازه ندارد تصمیماتی بگیرد که قوانین اساسی یا حقوق بشر را نقض کند.

اکثریت هرگز نباید به اقلیت های قومی در یک کشور ظلم کنند. اقلیت ها گروه های اجتماعی هستند که نسبت به اکثریت دارای افراد کمتری هستند.

ارزش همه انسانها یکسان است

ارزش همه انسانها یکسان است و بایستی در یک دموکراسی حق و حقوق مشابه داشته باشند. با هیچ فردی نباید با بی عدالتی رفتار شود. صرفنظر از اینکه شما چه کسی هستید بایستی حق و حقوق، امکانات و وظایف مشابه داشته باشید.

مردم آزادی ها و حق و حقوق سیاسی دارند

برای اینکه دموکراسی عملکرد داشته باشد مهم است که همه اجازه داشته باشند چیزی را که میخواهند فکر کنند و بگویند. نام این آزادی عقیده است. همچنین همه انسانها بایستی بتوانند نظرات خود را، بطور مثال در روزنامه ها یا تلویزیون بیان کنند. نام این آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. با این وجود، شما اجازه ندارید که از آزادی بیان خود جهت اشاعه نفرت و افترا در مورد سایر انسانها و گروه ها استفاده کنید. مردم همچنین بایستی بتوانند بصورت گروهی یکدیگر را ملاقات کنند تا نسبت به موردی که در جامعه درست عمل نمی کند تظاهرات کنند. نام این آزادی اجتماعات است.

آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات نمونه هائی از آزادی ها و حق و حقوق های سیاسی هستند. این نوع آزادی ها و حق و حقوق ها معمولاً در قانون اساسی یک کشور درج شده است.

همه در برابر قانون یکسان هستند

یک بخش مهم دیگر در یک دموکراسی این است که همه مردم در برابر قانون یکسان هستند. فرقی ندارد که شما ثروتمند یا فقیر، مرد یا زن، متولد کشور دیگری یا سوئد باشید. همه باید از قوانین جاری پیروی کنند. اگر مرتکب جرم شده یا متهم به جرم شده باشید حق دارید که در مورد آن تحقیقات شود. هیچ انسانی بدون یک دادگاه عادلانه نبایستی محکوم گردد.

دموکراسی انواع مختلف دارد

دموکراسی انواع مختلف دارد. کشورهای دموکراتیک مختلف شیوه های مختلفی را برای مردم سالاری انتخاب کرده اند. بطور مثال یک کشور میتواند دموکراسی پارلمانی داشته باشد. به این معنی که مردم نمایندگانی را، مانند احزاب یا سیاستمداران انتخاب میکنند ک از طرف آنها کشور را اداره کنند. سوئد یک دموکراسی پارلمانی است. کلیه افرادی که حق دارند رای بدهند احزابی را انتخاب میکنند که در پارلمان، ناحیه، کمون و پارلمان اروپا کرسی هایی بدست می آورند.

کشورهایی هم وجود دارند که دارای دموکراسی مستقیم می باشند. دموکراسی مستقیم به این معنی است که هر کسی که حق رای دارد در تصمیم گیری شرکت میکند. نمونه ای از دموکراسی مستقیم همه پرسی ها است. در اینصورت مردم اجازه دارند در تصمیم گیری یا نظر دادن در یک مورد خاص شرکت کنند.

چالش های دموکراسی سوئد

در مقایسه با بسیاری از کشور های دیگر، دموکراسی در سوئد قدرتمند است. بطور مثال بخش بزرگی از جمعیت، اعم از مرد یا زن، در انتخابات سوئد شرکت میکنند. در سوئد همه حق دارند صدای خود را به گوش مسئولان برساند و عقاید خود را بیان کنند. بیشتر افرادی که در سوئد زندگی میکنند به ادارات دولتی، دولت و یکدیگر اعتماد دارند. ولی برای دموکراسی سوئد نیز چالش هایی وجود دارد.

یکی از چالش ها این است که تفاوت های بزرگی در شرکت در انتخابات سوئد وجود دارد. بطور مثال شرکت کردن در انتخابات بین افرادی که تحصیلات پایین دارند کمتر است.

یک چالش دیگر آنست که تبلیغات، دروغ ها و نفرت گاهی در رسانه های مجازی پخش میشود. سیاستمداران، روزنامه نگاران و دیگر افرادی که در بحث های عمومی شرکت می کنند، گاهی تهدید می شوند. زنانی که نظر خود را می گویند یا می نویسند صرفاً بدلیل اینکه زن هستند بعضی وقتها دچار نفرت، تهدید و آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند. همچنین افراد ممکن است بدلیل مذهب، جنسیت یا رنگ پوست شان مورد جرم تهدید و تبعیض قرار بگیرند. اگر برای شما خطر این باشد که بطور مثال مورد تهدید قرار بگیرید ممکن است جرأت شرکت در دموکراسی سخت تر باشد.

همچنین گروه هایی وجود دارند که از طریق بطور مثال قرار دادن گروه های مختلف علیه یکدیگر یا اشاعه اطلاعات غلط، مایلند مانع دموکراسی شوند و در جامعه بی اعتمادی و تفرقه ایجاد کنند.

دموکراسی به خودی خود زنده نمی ماند. ما بايد از آن مراقبت کنيم. به عنوان مثال استفاده از حق رأی، درک مسائل اجتماعی و دریافت اخبار و اطلاعات اجتماعی برای تداوم و گسترش دموکراسی مهم است.

شما در حال حاضر و آینده جهت مراقبت از دموکراسی چکار میتوانید بکنید؟

دموکراسی در زندگی روزمره

مثال: آدم می خواهد در جامعه تأثیرگذار باشد

آدام اجازه اقامت دارد و چهار سال است که در یوته بوری زندگی می کند. او به تازگی در انتخابات کمون یوته بوری رای داده است. او فکر می کند که چهار سال طول خواهد کشید تا او بتواند دوباره شرکت کند و در سیاست یوته بوری تأثیر بگذارد. آیا فقط در روز انتخابات است که آدام میتواند در دموکراسی تأثیر بگذارد و شرکت کند؟ یا روش های دیگری جهت تأثیر گذاردن و شرکت کردن در جامعه برای او وجود دارد؟

مفهوم دموکراسی فقط رای دادن در انتخابات سیاسی نیست. و فقط سیاستمداران نیستند که با دموکراسی کار می کنند. از دموکراسی می توان در زندگی روزمره - در مدرسه، در منطقه مسکونی، در ورزش و در محل کار استفاده کرد.

مهم است که همه ما که در سوئد زندگی می کنیم به پیشرفت دادن و مراقبت کردن از دموکراسی ادامه دهیم. مهم است که ما هم خود را در جامعه سهیم بدانیم و احساس کنیم که امکان تأثیر گذاری داریم.

آیا در مورد اینکه راه خانه از محل کار تان چگونه می تواند امن تر باشد نقطه نظرهایی دارید؟ به نظر شما فکر کردن در باره محیط زیست مهم است؟ در این فهرست جهت شرکت در جامعه و تأثیر گذاردن بر زندگی روزمره تان چه کارهایی میتوانید بکنید، راهنمائی های مختلفی هست. رأی و نظر شما مهم است.

تظاهرات با سه نفر در ردیف جلو که یک بنر/پلاکارد در دست دارند و انبوهی از مردم در پس زمینه.

کارهایی که میتوانید جهت تأثیر گذاردن و شرکت کردن در جامعه انجام دهید

 • میتوانید در انتخابات سیاسی رای دهید
 • میتوانید در حزب سیاسی عضو شوید
 • میتوانید با یک سیاستمدار تماس بگیرید
 • میتوانید یک لیست اسامی را راه اندازی کنید یا بنویسید
 • میتوانید تظاهرات کنید
 • میتوانید در یک انجمن یا سازمان عضو شوید یا راه اندازی کنید
 • میتوانید با رسانه ها تماس بگیرید تا راجع به چیزی که به نظر شما مهم است تعریف کنید
 • میتوانید مقاله های مناظره ای بنویسید یا در روزنامه ها نظر خود را به گوش مردم برسانید
 • میتوانید جهت برجسته کردن یک مطلب در فضای مجازی بنویسید
 • میتوانید در محل کارتان، بطور مثال از طریق سندیکای کارگری تأثیر بگذارید
 • میتوانید نظرات یا شکایات به کمون خود تحویل دهید
 • شما که مدرسه میروید میتوانید از طریق گفتن به آموزگار یا شورای دانش آموزی تان تأثیر گذار باشید
 • میتوانید در منطقه مسکونی تان تأثیر گذار باشید
 • میتوانید در جلساتی که کمون تان تشکیل میدهد شرکت کنید
 • میتوانید یک پیشنهاد شهروندی به کمون یا ناحیه خود تحویل دهید

با خودتان فکر کنید که چه چیزی را مایلید در جامعه تغییردهید یا فکر می کنید چه چیزی مهم است. جهت پیش بردن نظر یا پیشنهاد خود کدام یک از مثال ها در این لیست را دوست داشتید انتخاب کنید؟