حفظ تندرستی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 5/4-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.
کلاژ مصور دو پزشک، یک سبد میوه، افرادی در حال پیاده روی، یکی چشمان خود را بسته، یکی که در خواب است و دو نفر که یکدیگر را در آغوش گرفته اند.

موضوع این بخش در مورد تأمین تندرستی خود در سوئد است.

شما به این فکر خواهید کرد که سلامت چیست و شما خودتان چه کاری می توانید انجام دهید تا حال تان خوب باشد و تندرست بمانید. در مورد اینکه چگونه می توانید اگر مریض شوید و لازم نباشد به خدمات درمانی مراجعه کنید از خودتان مراقبت کنید مطالبی خواهید خواند.

شما مطالب بیشتری در مورد چگونگی کارکرد خدمات درمانی در سوئد، چگونه می توانید درمان مناسب را پیدا کنید و اینکه چه کسانی در مراکز درمانی کار می کنند بیشتر یاد می گیرید. همچنین در مورد حق و حقوق و وظایف خود در خدمات درمانی نیز فکر می کنید.

علاوه بر این به مسائل مربوط به بدن خود و حق تصمیم گیری برای بدن خودتان نیز فکر می کنید.