حق و حقوق برای افرادی که افت توانایی دارند

آخرین به روز رسانی: 20/12-2022

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در بارۀ حق و حقوق افراد دارای کاهش توان کارکردی است. کارکرد ما انسان ها همه با هم متفاوت است. اما جامعه در بسیاری جهات طوری طراحی شده است که انگار کارکرد همه ما به یک شیوه است. این امر ممکن است باعث شود که برخی افراد از امکانات یکسانی برخوردار نباشند و در بعضی زمینه ها منزوی شوند. برای کسی که نمی تواند راه برود ممکن است غیر ممکن باشد که بتواند با اتوبوسی سفر کند که برای ویلچر سازگار نشده باشد. برای کسی که نمی شنود ممکن است مثلاً فهمیدن آنچه پزشک می گوید دشوار باشد مگر آنکه اطلاعات بصورت کتبی یا از طریق مترجم زبان اشاره نیز ارائه شود.

مردی کم بینا با سگ راهنما نشسته بر روی نیمکت و پرچم سازمان ملل متحد در پس زمینه.

شما در مورد انواع مختلف ناتوانی ها و اینکه قوانین سوئد چگونه از افراد ناتوان محافظت می کند مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد حمایت های موجود برای افراد ناتوان نیز مطالبی خواهید خواند.

انواع مختلف کاهش توان کارکردی

کاهش توان کارکردی کم شدن توانایی کارکردی جسمی، ذهنی یا عقلی است. در سوئد از هر پنج نفر یک نفر دارای یک یا چند مورد کاهش توان کارکردی است. انواع مختلف کاهش توان کارکردی وجود دارد. برخی قابل مشاهده هستند و برخی دیگر دیده نمی شوند. کاهش توان کارکردی می تواند دشواری در موارد زیر باشد:

  • شنوائی
  • بینائی
  • درک اطلاعات
  • حرف زدن یا بیان خود
  • حرکت کردن
  • حساسیت در برابر برخی مواد و عناصر.

با افراد دارای کاهش توان کارکردی اغلب بدتر از دیگران رفتار می شود. اینگونه افراد دسترسی کمتری به آموزش دارند، مورد خشونت بیشتری قرار می گیرند و کار پیدا کردن در مقایسه با سایر افراد برایشان دشوارتر است. حال کودکان دارای کاهش توان کارکردی اغلب در مدرسه بدتر است، در فعالیت های اوقات فراغت کمتری شرکت می کنند و نسبت به سایر کودکان دوستان کمتری دارند.

آیا می توانید نمونه هایی از کاهش توان کارکردی قابل مشاهده و کاهش توان کارکردی که دیده نمی شوند را نام ببرید؟

کنوانسیون سازمان ملل در بارۀ حق و حقوق افراد دارای کاهش توان کارکرد

سازمان ملل یک کنوانسیون ویژه در بارۀ حق و حقوق افراد دارای کاهش توان کارکرد دارد. این کنوانسیون توافقی بین چند کشور است. کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند موظف هستند که مفاد آنرا رعایت کنند. سوئد این کنوانسیون را امضا کرده است.

در این کنوانسیون از جمله نوشته شده که افراد دارای کاهش توان کارکرد از حق تحصیل برخوردارند. به عنوان مثال اگر افراد نیاز داشته باشند بایستی به آنها برای آموزش زبان اشاره و خط بریل کمک شود.

در این کنوانسیون همچنین آمده است که افراد دارای کاهش توان کارکردی نباید مورد سوء استفاده، خشونت یا تعرض قرار گیرند و اینکه آنها از حق شرکت و کاندید شدن در انتخابات سیاسی برخوردارند.

قوانین سوئد از حق و حقوق افراد دارای کاهش توان کارکرد محافظت می کند

در سوئد قوانینی وجود دارد که بایستی از افراد دارای کاهش توان کارکردی در برابر تبعیض محافظت کند. همچنین قوانینی وجود دارد که به افراد دارای کاهش توان کارکردی امکان می دهد که با شرایط برابر با افرادی فاقد کاهش توان کارکردی هستند در امور جامعه مشارکت کنند.

قوانین در سوئد از جمله موارد زیر را می گوید:

  • اگر کسی مشکل حرکتی داشته باشد باید وسایل کمکی وجود داشته باشد تا فرد بتواند در جامعه جا بجا شود.
  • اگر مشکل شنوایی دارد از حق داشتن وسایل کمکی و یادگیری زبان اشاره برخوردار است. افراد همچنین حق دارند اطلاعات در متن را دریافت کرده یا در مراجعه مثلاً به دکتر مترجم زبان اشاره داشته باشند.
  • افراد همچنین می توانند برای دریافت شغل یا اشتغال مناسب برای خود حمایت ویژه دریافت کنند.
  • مدرسه برای کمک به دانش آموزان دارای کاهش توان کارکردی مسئولیت دارد. این کمک می تواند در مورد وقت اضافی برای امتحانات و تکالیف درسی یا دسترسی به وسایل کمکی برای شرکت در کلاس درس باشد.

قوانین در سوئد نیز می گوید که افراد نبایستی بخاطر داشتن کاهش توان کارکردی مورد تبعیض قرار بگیرند. چنین تبعیضی می تواند مثلاً در مواردی باشد که یک نفر استخدام نشود چون از صندلی چرخدار استفاده می کند. همچنین می تواند در مواردی باشد که به یک فرد بخاطر داشتن کاهش توان کارکردی اجازه ورود به یک رستوران داده نشود.

علیرغم وجود قوانین، مکان هایی وجود دارد که افراد دارای کاهش توان کارکردی به آنها دسترسی ندارند. سوئد به دلیل نقصان دسترسی فیزیکی از سوی سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. دلیل این امر آنست که است که برخی ساختمان ها و محیط هایی که ساخته می شوند قابل دسترسی افراد دارای کاهش توان کارکردی نیستند.

آیا می توانید نمونه هایی از قوانینی را نام ببرید که حق و حقوق افراد معلول را حفظ و تقویت می کند؟

حمایت فردی

برای اینکه امکان مشارکت در جامعه با شرایط برابر وجود داشته باشد، حمایت های فردی متعددی از افراد افراد دارای کاهش توان کارکردی وجود دارد. نوع حمایتی که می توانید دریافت کنید به کاهش توان کارکردی تان و حمایتی که نیاز دارید بستگی دارد.

این حمایت ممکن است از جمله چنین باشد که شما برخی وسایل کمکی را دریافت کنید تا زندگی روزمره را برایتان آسان تر شود. به عنوان مثال اگر مشکل شنوایی داشته باشید سمعک و سایر وسایل کمکی وجود دارد. اگر برایتان سفر کردن به تنهائی یا رفتن به اماکن مختلف مشکل باشد می توانید یک فرد راهنما دریافت کنید تا به شما کمک کند. همچنین می توانید برای سازگار کردن مسکن با شرایط و وضعیت خود نیز می توانید کمک مالی دریافت کنید.

از صندوق بیمه های اجتماعی Försäkringskassan یا اداره خدمات اجتماعی در کمون خود می توانید اطلاعات بیشتری دریافت کنید.

قانون حمایت و خدمات برای برخی از افراد دارای کاهش توان کارکرد (LSS)

اگر کاهش توان کارکردی شما گسترده باشد از حق درخواست حمایت برای داشتن یک زندگی خوب و مستقل تا حد امکان برخوردار هستید. این مطلب در قانون حمایت و خدمات برای برخی از معلولان نوشته شده است.

در این قانون آمده است که شما حق دریافت حمایت و خدمات در زندگی روزمره خود را دارید تا بتوانید مانند همه زندگی کنید. این می تواند با مشاوره و استفاده از فرد راهنما باشد. همچنین می توانید در خانه ای زندگی کنید که با نیازهای شما سازگار شده باشد. شما همچنین می توانید دستیار شخصی دریافت کنید که به شما برای غذا پختن، لباس پوشیدن یا بهداشت فردی تان کمک کند.

شما می توانید این حمایت را از کمون خود درخواست کنید. کمون مسئولیت دارد تحقیق کند که شما به چه حمایتی نیاز دارید و این حمایت را به شما ارائه کند. شما خودتان حق دارید بر محتوای این حمایت تأثیر بگذارید. این حمایت ممکن است در طول سال ها نیاز به تغییر داشته باشد تا بخوبی برای شما سازگار شود. شما لازم نيست برای این حمايت هزینه ای پرداخت کنيد.