آزادی دین و مذهب

آخرین به روز رسانی: 13/12-2022

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

این متن در مورد آزادی دین و مذهب است. انتخاب دین و مذهب خود یک حق انسانی است. همچنین به این معنی است که شما حق دارید انتخاب کنید که اصلاً هیچ دینی نداشته باشید. آزادی دین و مذهب به این معنی است که همه حق دارند به فرائض دینی خود عمل کنند. شما حق دارید دعا کنید/نماز بخوانید در مراسم نیایش خدا شرکت کنید. همچنین حق دارید رمضان، کریسمس، حانوکا یا سایر اعیاد دینی و مذهبی را جشن بگیرید. قوانینی وجود دارد که از حق شما برای اعتقاد به هر دین و مذهب یا اعتقادات دیگری محافظت می کنند.

شما در مورد مفهوم آزادی دین و مذهب مطالبی خواهید خواند. همچنین در مورد قوانین و کنوانسیون هایی که از آزادی دین و مذهب محافظت می کنند نیز مطالبی خواهید خواند.

همه در سوئد حق دارند فرائض دینی و مذهبی خود را انجام دهند.

مسیحیت در تاریخ سوئد جای بسیار بزرگی داشته است. در گذشته همه سوئدی ها باید متعلق به یک جماعت مسیحی بودند. مهم نبود که به دین دیگری اعتقاد داشته اند یا اصلا ایمانی نداشته باشند. در سال ۱۹۵۱ آزادی دین و مذهب در سوئد به قانون تبدیل شد و امروز آزادی دین و مذهب بخشی از قانون اساسی سوئد است.

آزادی دین و مذهب از جمله به معنای موارد زیر است:

  • همه حق دارند فرائض دینی و مذهبی خود را انجام دهند. این بطور مثال می تواند عبادت یا تأسیس انجمن های دینی و مذهبی باشد.
  • هر کسی که نمی خواهد در مورد دین خود حرفی بزند مجبور نیست اینکار را بکند.
  • کودکان مجبور نیستند همان دین خانواده خود را انتخاب کنند.
  • همه حق دارند هر وقت بخواهند دین را تغییر دهند.
  • همه حق دارند اعیاد دینی و مذهبی خود را جشن بگیرند.
  • کارفرمایان باید اجازه دهند کارکنان فرائض دینی و مذهبی خود را انجام دهند. مفهوم این امر ممکن است این باشد که نماز در ساعات کاری زمانی مجاز است که مزاحم وظایف کاری نشود. همین امر در مورد پوشیدن نمادها یا لباس های مذهبی نیز صدق می کند.
  • همه حق دارند دین خود را انتخاب کنند یا دین نداشته باشند و در عین حال پذیرفته شوند.

آیا این حق و حقوق را از کشور یا کشورهایی که قبلا ً در آن زندگی کرده اید بخاطر می آورید؟

در آنجا چه حق و حقوقي وجود دارد؟

در آنجا چه حق و حقوقي وجود ندارد؟

سازمان ملل از آزادی دین و مذهب محافظت می کند

آزادی دین و مذهب یک حق انسانی است. این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است. همچنین در کنوانسیون اروپا و کنوانسیون کودک نیز نوشته شده است.

تبعیض و آزادی دین و مذهب

در بسیاری از کشورها آزادی دین و مذهب محدود است. در برخی کشورها مردم به دلیل ایمان یا دین و مذهب خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، آواره می شوند و به قتل می رسند. حتی در سوئد نیز آزادی دین و مذهب نقض می شود.

در قانون نوشته شده هیچ انسانی نبایستی بخاطر دین و مذهب یا اعتقادات دیگر خود مورد تبعیض قرار گیرد. بعنوان مثال یک پزشک اجازه ندارد بخاطر دین و مذهب تان به شما پزشکی ارائه نکند. به همین ترتیب کارفرما اجازه ندارد بخاطر اینک شما دین و مذهب مشابه دیگران ندارید شما را برای مصاحبه استخدامی دعوت نکند.

در سوئد عدم اعتقاد به خدا معمول است. با این حال اتفاق می افتد که افراد مؤمن علیرغم وجود ممنوعیت در قوانین مورد تبعیض قرار گیرند.

قانون از مفاهیم دین و اعتقادات دیگر بکار برده می شود. دین بطور مثال هندوئیسم، یهودیت، مسیحیت و اسلام است. از اعتقادات دیگر می توان بودیسم، آتئیسم و آگنوستیسیسم اشاره کرد.