جهت یابی در جامعه

آخرین به روز رسانی: 6/4-2023

درباره سوئد - متن دارای مطالبی برای آشنائی با جامعه سوئد.

دوره آموزشی آشنائی با جامعه یک آموزش رایگان در باره جامعه سوئد برای افرادی است که به تازگی در سوئد اجازه اقامت گرفته اند.

شما می توانید این دوره آموزشی را به زبان مادری خود، به زبان سوئدی آسان یا به زبان های دیگری که بلد هستید، بگذرانید. کمون محل سکونت شما این دوره آموزشی را برگزار می کند. این دوره آموزشی حداقل ۱۰۰ ساعت است.

این دوره آموزشی به شما معلومات زیر را ارائه می کند:

  • حقوق بشر
  • ارزش های مبنائی دموکراسی
  • حق و حقوق و وظایف
  • چگونگی سازماندهی جامعه سوئد
  • زندگی روزمره در عمل

چه کسی می تواند در دوره آموزشی آشنائی با جامعه شرکت کند؟

افرادی که به تازگی اجازه اقامت گرفته اند و در اداره کاریابی دارای برنامه استقرار هستند یا افرادی که بعنوان خویشاوند به اینجا مهاجرت کرده اند می توانند در دوره آموزشی آشنائی با جامعه شرکت کنند.

چرا بایستی دوره آموزشی آشنائی با جامعه را بگذرانید؟

شما در مورد حق و حقوق و وظایف خود، در مورد دموکراسی سوئد و چگونگی سازماندهی جامعه سوئد معلومات دریافت می کنید. این دوره آموزشی راجع به زندگی روزمره در عمل است، بطور مثال مسائل مربوط به کار و تحصیل، مسکن، تندرستی و خدمات درمانی و کودک و خانواده در آن مطرح می شوند.

هدف از برگزاری دوره آموزشی آشنائی با جامعه ایجاد تسهیلات برای ورود شما به جامعه سوئد است.

وقتی دوره آموزشی را به پایان برسانید یک گواهی دریافت می کنید.

برای شرکت در دوره آموزشی آشنائی با جامعه چگونه ثبت نام کنم؟

  • اگر به تازگی اجازه اقامت دریافت کرده و در برنامه استقرار اداره کاریابی نامنویسی کرده اید با کارمند مسئول خود در اداره کاریابی برای ثبت نام در این دوره آموزشی صحبت کنید.
  • اگر با اداره خدمات اجتماعی تماس دارید کارمند اداره خدمات اجتماعی می تواند شما را در این دوره آموزشی نامنویسی کند.

اگر می خواهید در مورد دوره آموزشی آشنائی با جامعه مطالب بیشتری بدانید با کمون محل سکونت خود تماس بگیرید.