فعالیتهای انجمنی

آخرین به روز رسانی: 6/9-2022

فعالیتهای انجمنی درسویدن قوی هست. بسیاری از باشنده های سویدن عضو یک یا چند انجمن هستند. اگربه چیزی علاقه دارید و یا به چیزی نیاز دارید بخاطر علاقه خود درآن انجمن عضو شوید.