Asyl i Järfälla - nybörjare och fortsättning

Date et heure: 8 décembre 2021 , kl. 09:00 - 12:00

Groupe concerné: Ouvert à tous

Lieu: Kvarnplan 6, 177 64, Järfälla i Stockholms län

Description: Är du asylsökande och bor i Järfälla? En ny omgång av Asyl i Järfälla börjar den 15 november!
Asyl i Järfälla är ett kostnadsfritt 8 veckors program där du får lära dig svenska, du får information om arbetsmarknaden samt stöd i att skriva CV och personligt brev och om restriktionerna tillåter delta i arbetsplatsbesök. Kursen är både för nybörjare och dig som har lite kunskaper i svenska. Anmäl dig på integration@jarfalla.se eller ring 070-0024198. Du kan läsa mer om kursen här: https://www.jarfalla.se/asylkurs
________________________________________________________________________________
Are you an asylum seeker living in Järfälla? A new course of Asyl i Järfälla will start 15 November!
Asyl i Järfälla is a free 8 week program where you will learn Swedish, receive information about employment, assistance with writing CV and personal letter and if the circumstances allow visit workplaces in Järfälla. The course is both for individuals with no prior knowledge in Swedish and those with some knowledge. Sign up through integration@jarfalla.se or call 070-0024198. For more information, visit https://www.jarfalla.se/asylkurs

Disponibilité: Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Catégorie:  La langue suédoise , Fait partie des mesures initiales mises en place pour les demandeurs d’asile – TIA

Coordonnées

Nom: Sigridur Baldursdottir
Numéro de téléphone: 070-0024198
E-mail: integration@jarfalla.se