Lära tillsammans

Date et heure: 11 juin 2022 , kl. 10:00 - 12:00

Groupe concerné: Pour les parents seulement

Lieu: Mårdtorpsgatan 61, 58432, Linköping

Description: I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling.
Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

Disponibilité:

Catégorie:  Famille et parentalité

Coordonnées

Nom: Lilia Lahmar
Numéro de téléphone: 013-26 32 92
E-mail: foraldrastod@linkoping.se