Läslandet

Date et heure:

Groupe concerné: Ouvert à tous

Lieu: Gröndalsvägen 1, 151 65, Södertälje

Description: För barn 3-11 år och deras föräldrar. Vi högläser en bok och gestaltar i teater tillsammans med barnen. Aktiviteten främjar språkutveckling och barnens utveckling och hela familjens integration. Familjerna får även barnböcker med sig hem för att fortsätta läsningen i hemmet.

Disponibilité:

Catégorie:  La langue suédoise , Fait partie des mesures initiales mises en place pour les demandeurs d’asile – TIA

Coordonnées

Nom: Berolin Deniz
Numéro de téléphone: 0701720237
E-mail: info@lfi.se